Δημόσια άδεια GNU

The license under which the WordPress software is released is the GPLv2 (or later) from the Free Software Foundation. A copy of the license is included with every copy of WordPress, but you can also read the text of the license here.

Part of this license outlines requirements for derivative works, such as plugins or themes. Derivatives of WordPress code inherit the GPL license. Drupal, which has the same GPL license as WordPress, has an excellent page on licensing as it applies to themes and modules (their word for plugins).

Υπάρχει κάποια γκρίζα νομική περιοχή σχετικά με το τι θεωρείται παράγωγο έργο, αλλά πιστεύουμε έντονα ότι τα πρόσθετα και τα θέματα εμφάνισης είναι παράγωγες εργασίες και επομένως κληρονομούν την άδεια GPL. Εάν διαφωνείτε, ίσως καλύτερα να αξιοποιήσετε μια μη-GPL πλατφόρμα, όπως η Serendipity (άδεια BSD).