Εκδόσεις

Αυτό είναι το ιστορικό για κάθε έκδοση που έχουμε κάνει και έχουμε διατηρήσει αρχείο.
None of these are safe to use, except the latest in the 6.2 series, which is actively maintained.

Curious about which jazzers we highlighted for each release? It’s on the History page.

Τελευταία διάθεση

6.2.2 31 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 6.2

6.2.2 31 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2.1 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2 1 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 6.1

6.1.3 20 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.2 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.1 22 Φεβρουαρίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1 8 Νοεμβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 6.0

6.0.5 20 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.4 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.3 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.2 17 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.1 12 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0 5 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 5.9

5.9.7 20 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.6 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.5 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.4 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.3 6 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.2 30 Μαρτίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 5.8

5.8.7 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.6 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.5 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.4 6 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.3 6 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.2 7 Δεκεμβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.1 31 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8 2 Σεπτεμβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 5.7

5.7.9 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.8 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.7 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.6 11 Μαρτίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.5 6 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.4 7 Δεκεμβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.3 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.2 2 Αυγούστου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.1 12 Μαΐου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7 29 Μαρτίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 5.6

5.6.11 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.10 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.9 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.8 11 Μαρτίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.7 6 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.6 10 Νοεμβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.5 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.4 2 Αυγούστου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.3 16 Απριλίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.2 22 Φεβρουαρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.1 3 Φεβρουαρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6 28 Ιανουαρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 5.5

5.5.12 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.11 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.10 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.9 11 Μαρτίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.8 6 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.7 10 Νοεμβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.6 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.5 2 Αυγούστου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.4 16 Απριλίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.3 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.2 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.1 29 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5 25 Αυγούστου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 5.4

5.4.13 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.12 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.11 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.10 11 Μαρτίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.9 6 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.8 10 Νοεμβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.7 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.6 2 Αυγούστου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.5 12 Μαΐου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.4 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.3 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.2 8 Ιουλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.1 4 Ιουνίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4 25 Απριλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 5.3

5.3.15 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.14 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.13 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.12 11 Μαρτίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.11 6 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.10 10 Νοεμβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.9 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.8 2 Αυγούστου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.7 12 Μαΐου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.6 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.4 10 Ιουνίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.3 10 Ιουνίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.2 10 Ιανουαρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.1 13 Δεκεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3 13 Νοεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 5.2

5.2.18 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.17 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.16 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.15 19 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.14 6 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.13 10 Νοεμβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.12 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.11 2 Αυγούστου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.10 12 Μαΐου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.9 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.7 8 Ιουλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.6 14 Μαΐου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.5 10 Ιανουαρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.4 13 Νοεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.3 10 Οκτωβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.2 2 Σεπτεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.1 6 Ιουνίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 5.1

5.1.16 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.15 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.14 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.13 19 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.12 6 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.11 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.10 2 Αυγούστου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.9 12 Μαΐου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.8 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.6 17 Ιουλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.5 29 Απριλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.4 10 Ιανουαρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.3 13 Νοεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.2 10 Οκτωβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.1 4 Μαΐου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1 12 Μαρτίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 5.0

5.0.19 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.18 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.17 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.16 19 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.15 7 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.14 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.13 2 Αυγούστου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.12 12 Μαΐου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.11 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.10 8 Ιουλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.9 29 Απριλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.8 10 Ιανουαρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.7 13 Νοεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.6 10 Οκτωβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.4 13 Μαρτίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.3 18 Φεβρουαρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.2 8 Ιανουαρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 4.9

4.9.23 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.22 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.21 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.20 19 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.19 7 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.18 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.17 12 Μαΐου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.16 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.15 11 Ιουνίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.14 29 Απριλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.13 13 Δεκεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.12 13 Νοεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.11 10 Οκτωβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.10 13 Μαρτίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.9 18 Φεβρουαρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.8 27 Νοεμβρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.7 14 Ιουλίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.5 5 Απριλίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.4 4 Απριλίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.3 6 Φεβρουαρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.2 29 Ιανουαρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.1 6 Ιανουαρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9 29 Νοεμβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 4.8

4.8.22 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.21 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.20 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.19 19 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.18 7 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.17 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.16 12 Μαΐου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.15 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.14 11 Ιουνίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.13 29 Απριλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.12 13 Δεκεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.11 13 Νοεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.10 10 Οκτωβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.9 13 Μαρτίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.8 13 Φεβρουαρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.7 3 Δεκεμβρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.6 4 Απριλίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.5 12 Φεβρουαρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.4 29 Νοεμβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.3 18 Νοεμβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.2 25 Οκτωβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.1 2 Αυγούστου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8 12 Ιουνίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 4.7

4.7.26 16 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.25 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.24 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.23 19 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.22 7 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.21 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.20 12 Μαΐου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.19 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.18 11 Ιουνίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.17 29 Απριλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.16 13 Δεκεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.15 13 Νοεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.14 10 Οκτωβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.13 13 Μαρτίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.12 13 Φεβρουαρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.11 27 Νοεμβρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.10 4 Απριλίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.9 30 Ιανουαρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.8 14 Δεκεμβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.7 31 Οκτωβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.6 25 Οκτωβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.5 9 Ιουνίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.4 12 Μαΐου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.3 30 Μαρτίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.2 21 Φεβρουαρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.1 25 Ιανουαρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7 11 Ιανουαρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 4.6

4.6.26 17 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.25 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.24 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.23 19 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.22 7 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.21 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.20 12 Μαΐου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.19 11 Ιουνίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.18 29 Απριλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.17 13 Δεκεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.16 13 Νοεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.15 10 Οκτωβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.14 13 Μαρτίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.13 13 Φεβρουαρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.12 27 Νοεμβρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.11 4 Απριλίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.10 13 Μαρτίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.9 14 Δεκεμβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.8 31 Οκτωβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.7 20 Σεπτεμβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.6 17 Μαΐου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.5 20 Απριλίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.4 6 Μαρτίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.3 21 Φεβρουαρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.2 11 Ιανουαρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.1 10 Νοεμβρίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6 17 Αυγούστου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 4.5

4.5.29 17 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.28 12 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.27 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.26 19 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.25 7 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.24 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.23 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.22 11 Ιουνίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.21 29 Απριλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.20 13 Δεκεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.19 13 Νοεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.18 10 Οκτωβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.17 13 Μαρτίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.16 13 Φεβρουαρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.15 27 Νοεμβρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.14 4 Απριλίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.13 16 Μαρτίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.12 14 Δεκεμβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.10 20 Σεπτεμβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.9 17 Μαΐου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.8 20 Απριλίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.7 6 Μαρτίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.6 27 Φεβρουαρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.5 11 Ιανουαρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.4 7 Σεπτεμβρίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.3 17 Αυγούστου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.2 14 Ιουνίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.1 26 Απριλίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5 14 Απριλίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 4.4

4.4.30 17 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.29 22 Φεβρουαρίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.28 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.27 19 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.26 7 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.25 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.24 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.23 11 Ιουνίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.22 29 Απριλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.21 13 Δεκεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.20 13 Νοεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.19 10 Οκτωβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.18 3 Απριλίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.17 13 Φεβρουαρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.16 27 Νοεμβρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.15 4 Απριλίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.14 17 Ιανουαρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.13 29 Νοεμβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.12 22 Νοεμβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.11 20 Σεπτεμβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.10 18 Μαΐου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.9 20 Απριλίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.8 6 Μαρτίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.7 26 Ιανουαρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.6 11 Ιανουαρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.5 7 Σεπτεμβρίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.4 27 Ιουλίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.3 21 Ιουνίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.2 17 Απριλίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.1 2 Φεβρουαρίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4 6 Ιανουαρίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 4.3

4.3.31 17 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.30 22 Φεβρουαρίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.29 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.28 19 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.27 7 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.26 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.25 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.24 11 Ιουνίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.23 29 Απριλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.22 13 Δεκεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.21 13 Νοεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.20 10 Οκτωβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.19 3 Απριλίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.18 13 Φεβρουαρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.17 7 Δεκεμβρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.16 4 Απριλίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.15 12 Φεβρουαρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.14 7 Ιανουαρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.13 31 Οκτωβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.12 20 Σεπτεμβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.11 17 Μαΐου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.10 20 Απριλίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.9 6 Μαρτίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.8 26 Ιανουαρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.7 11 Ιανουαρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.6 7 Σεπτεμβρίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.5 23 Ιουνίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.4 21 Ιουνίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.3 2 Φεβρουαρίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.2 6 Ιανουαρίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.1 11 Δεκεμβρίου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3 4 Σεπτεμβρίου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 4.2

4.2.35 17 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.34 3 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.33 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.32 19 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.31 7 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.30 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.29 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.28 11 Ιουνίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.27 29 Απριλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.26 13 Δεκεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.25 13 Νοεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.24 10 Οκτωβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.23 3 Απριλίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.22 2 Ιανουαρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.21 27 Νοεμβρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.20 4 Απριλίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.19 16 Μαρτίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.17 31 Οκτωβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.16 20 Σεπτεμβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.15 17 Μαΐου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.14 20 Απριλίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.13 6 Μαρτίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.12 26 Ιανουαρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.11 11 Ιανουαρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.10 7 Σεπτεμβρίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.9 1 Ιουλίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.8 21 Ιουνίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.7 2 Φεβρουαρίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.6 7 Ιανουαρίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.5 16 Νοεμβρίου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.4 5 Αυγούστου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.3 25 Ιουλίου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.2 23 Ιουλίου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.1 2 Μαΐου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2 26 Απριλίου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 4.1

4.1.38 17 Μαΐου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.37 3 Μαρτίου 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.36 11 Οκτωβρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.35 19 Ιουλίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.34 7 Ιανουαρίου 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.33 11 Οκτωβρίου 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.32 30 Οκτωβρίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.31 11 Ιουνίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.30 29 Απριλίου 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.29 13 Δεκεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.28 13 Νοεμβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.27 10 Οκτωβρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.26 13 Μαρτίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.25 7 Ιανουαρίου 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.24 7 Δεκεμβρίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.23 4 Απριλίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.22 21 Μαρτίου 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.20 31 Οκτωβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.19 20 Σεπτεμβρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.18 17 Μαΐου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.17 20 Απριλίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.16 6 Μαρτίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.15 22 Φεβρουαρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.14 11 Ιανουαρίου 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.13 8 Σεπτεμβρίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.12 2 Ιουλίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.11 21 Ιουνίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.10 2 Φεβρουαρίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.9 7 Ιανουαρίου 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.8 15 Σεπτεμβρίου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.7 4 Αυγούστου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.6 23 Ιουλίου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.5 7 Μαΐου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.4 29 Απριλίου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.3 23 Απριλίου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.2 22 Απριλίου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.1 15 Απριλίου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1 30 Ιανουαρίου 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 4.0

4.0.1 16 Δεκεμβρίου 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.0 15 Δεκεμβρίου 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 3.9

3.9.2 18 Αυγούστου 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.9.1 10 Ιουλίου 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.9 30 Απριλίου 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 3.8

3.8.3 16 Απριλίου 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.8.2 9 Απριλίου 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.8.1 26 Μαρτίου 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.8 15 Ιανουαρίου 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 3.7

3.7 24 Δεκεμβρίου 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 3.6

3.6 12 Δεκεμβρίου 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 3.5

3.5.2 22 Ιουνίου 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.5.1 25 Ιανουαρίου 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.5 2 Ιανουαρίου 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 3.4

3.4.2 7 Σεπτεμβρίου 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.4.1 29 Ιουνίου 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.4 25 Ιουνίου 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 3.3

3.3.3 29 Ιουνίου 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.3.2 27 Απριλίου 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.3 15 Δεκεμβρίου 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 3.2

3.2.1 13 Ιουλίου 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.2 5 Ιουλίου 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 3.1

3.1.4 29 Ιουνίου 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.1.3 2 Ιουνίου 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.1.2 27 Απριλίου 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.1.1 7 Απριλίου 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.1 24 Φεβρουαρίου 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 3.0

3.0.5 8 Φεβρουαρίου 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.0.4 29 Δεκεμβρίου 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.0.3 8 Δεκεμβρίου 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.0.2 1 Δεκεμβρίου 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.0.1 12 Δεκεμβρίου 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.0 17 Ιουνίου 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 2.9

2.9.2 16 Φεβρουαρίου 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.9.1 5 Ιανουαρίου 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.9 22 Δεκεμβρίου 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 2.8

2.8.6 12 Νοεμβρίου 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.5 22 Οκτωβρίου 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.4 12 Αυγούστου 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.3 4 Αυγούστου 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.2 20 Ιουλίου 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.1 10 Ιουλίου 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8 20 Ιουλίου 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Branch 2.7

2.7.1 11 Φεβρουαρίου 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7 24 Δεκεμβρίου 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)