Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Advanced Custom Fields: Snippets

Περιγραφή

Adds useful functions for rendering image fields, link fields, repeater fields and flexible content for the Advanced Custom Fields plugin. For detailed info look on Bitbucket.

Main advantages

 • write less code (do not repet same blocks of the code when writing down ACF custom fields)
 • built-in filters
 • works also for Gutenberg ACF Blocks
 • no init hooks etc (no impact on performance)

Usage

Link

Returns the snippet of a specific link field.

<?php
  acf_snippet_get_link($selector, [$postId], [$args]);
?>

Displays the snippet of a specific link field.

<?php
  acf_snippet_the_link($selector, [$postId], [$args]);
?>

Parameters
$selector (string) (Required) ACF field name or ACF field key. Based on ACF get_field function.
$postId (integer|bool) (Optional) The post ID where the value is saved. Use true for getting sub field. Default value: false (current post).
$args (array) (Optional) Array of link output arguments. Default value: null.
    ‘class’ (string) class attribute of the anchor.
    ‘id’ (string) id attribute of the anchor.
    ‘title’ (string) title attribute text of the anchor.

Image

Returns the snippet of a specific image field.

<?php
  acf_snippet_get_image($selector, [$postId], [$args]);
?>

Displays the snippet of a specific image field.

<?php
  acf_snippet_the_image($selector, [$postId], [$args]);
?>

Parameters
$selector (string) (Required) ACF field name or ACF field key. Based on ACF get_field function.
$postId (integer|bool) (Optional) The post ID where the value is saved. Use true for getting sub field. Default value: false (current post).
$args (array) (Optional) Array of image output arguments. Default value: null.
    ‘size’ (string) Image size to use. Accepts any valid image size. Default value is full.
    ‘alt’ (string) alt attribute of the image.
    ‘id’ (string) id attribute of the image.
    ‘class’ (string) class attribute of the image.
    ‘title’ (string) title attribute of the image.
    ‘srcset’ (bool) Use true for retrieving image’s srcset attribute. Default value: false.
    ‘loading’ (string) loading attribute of the image. Default value: lazy.
    ‘link’ (bool|array) Array of attributes for anchor wrapped around the image. Default value: false.
        ‘href’ (string) href attribute of the link.
        ‘target’ (string) target attribute of the link.
        ‘class’ (string) class attribute of the link.
        ‘id’ (string) id attribute of the link.
        ‘title’ (string) title attribute of the link.

Repeater

Displays the snippet of a specific repeater field.

<?php
  acf_snippet_the_repeater($selector, [$postId], [$args]);
?>

Parameters
$selector (string) (Required) ACF field name or ACF field key. Based on ACF get_field function.
$postId (integer|bool) (Optional) The post ID where the value is saved. Default value: false (current post).
$args (array) (Optional) Array of repeater output arguments. Default value: null.
    ‘template’ (string|array) Template for items inside the loop. Arguments of get_template_part function. In the template use standard get_sub_field function.
    ‘wrap_before’ (string) Text (HTML) before repeater items while have rows.
    ‘wrap_after’ (string) Text (HTML) after repeater items while have rows
    ’empty_html’ (string) Text (HTML) in case there are no rows in repeater.

Flexible content

Displays the snippet of a specific flexible field.

<?php
  acf_snippet_the_flexible_content($selector, [$postId], [$args]);
?>

Parameters
$selector (string) (Required) ACF field name or ACF field key. Based on ACF get_field function.
$postId (integer|bool) (Optional) The post ID where the value is saved. Default value: false (current post).
$args (array) (Optional) Array of flexible content output arguments. Default value: null.
    ‘templates’ (array) Array of templates for flexible content layouts. In the templates use standard get_sub_field function.
        key (string) – layout name
        value (string|array) arguments for get_template_part function.

Requires Advanced Custom Fields (Pro)

Examples

Link field

<?php
  acf_snippet_the_link('more_info_link', false, [
    'class'=> 'link__out',
    ]
  );
?>

Image field

<?php
  echo acf_snippet_get_image('logo', 'option', [
    'size' => 'medium',
    'alt' => 'company name',
    'title' => false,
    'class' => 'header__logo',
    'id' => 'company-logo',
    'loading' => 'fetch',
    'link' => [
      'href' => get_home_url()
      ]
    ]
  );
?>

Repeater field

<?php
  acf_snippet_the_repeater( 'team_members', false, [
    'template'  => [ 'templates/loops/loop', 'team-member' ],
    'wrap_before' => '<ul class="about__team">',
    'wrap_after' => '</ul>',
    'empty_html' => '<p>' . __( 'No team members to show.', 'web' ) . '</p>'
    ]
  );
?>

Flexible content field

<?php
  acf_snippet_the_flexible_content( 'fp_content', false, [
  'templates' => [
    'slider'     => [ 'templates/homepage/snippet', 'slider' ],
    'counters' => [ 'templates/homepage/snippet', 'counters' ],
    'text_block'  => [ 'templates/homepage/snippet', 'text_block' ]
    ]
  ] 
);

?>
`

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Advanced Custom Fields: Snippets” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

 • init