Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Ada2go – Text Modules

Περιγραφή

(DE) Text Modules gibt im Frontend ein anklickbares Formular aus um vordefinierten Text auszugeben. Du kannst in den Einstellungen Texte speichern, Kategorien erstelle und im Customizer das Design vollstndig anpassen! Wenn du Hilfe bentigst, kontaktiere mich ber https://ada2go-plugins.de/

(EN) Text Modules outputs a clickable form in the frontend to output predefined text. You can save texts in the settings, create categories and completely adapt the design in the customizer! If you need help, contact me via https://ada2go-plugins.de/ – Critical error? Write on Instagram @ ada2go

Στιγμιότυπα

 • The Settings-Page in WP-Admin for Edit, Add and Delete Categorys
 • The Settings-Page in WP-Admin for Edit, Add and Delete Text Modules
 • Shortcode in Editor

Συχνές Ερωτήσεις

What the hell is this good for?

With the help of categories and individual text modules, you can create your own text generator for different uses. For example, you can create reviews for customers or participants without having to retype or copy the text over and over again.

Which functions are still planned?

We want to expand the shortcode that special categories can be included or excluded. We don’t rename the reslut-safes folder 😉

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Ada2go – Text Modules” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.7

 • Add a check if tables allready exist
 • Important Bugfix.
 • Add much CSS Classes
 • You can now select one or more Categorys to output. Use this Shortcode: [a2gtm cat=”1,2,3″]

1.6

 • Important Bugfix. The Issue deleted an existing database table during the update.

1.5

 • Enjoy! See Bugs or anything else? Contact me. Critical error? Write on Instagram @ ada2go
 • A link back to the last page has been added to the “Success” and “Error” messages
 • The two tables in the backend can now be sorted with a click on the column name/arrow
 • The CSS for the output in the file is now saved in the wordpress options and not in a text file

1.4

 • Enjoy! See Bugs or anything else? Contact me. Critical error? Write on Instagram @ ada2go
 • A bug has been fixed where in edit mode a click anywhere submitted the form
 • The “Sort” Row was added in “Edit Categorys” Table
 • You can change the Sort by edit the category
 • The Sort is simple and easy to use: Just insert a sort number, the lowest number is on the top
 • Change the view of “Category” Row in “Text edit” -> Now you see the Category Name, not the ID
 • I have add the delete-option for ducuments
 • Fixed a wrong output of html at the shortcode-site
 • Add sort option to categorys for output

1.3

 • Fixed blemishes

1.2

 • Important security fixes

1.1

 • The translations have been renewed and improved
 • An error is now showed if a category has not been created
 • It was ensured that the upcoming version 5.8 works
 • Small fixes
 • The accordion has been removed
 • A tab menu was added
 • The “General” text has been adjusted
 • New CSS classes were implemented and old ones removed
 • The JavaScript function has been changed for the tabs

1.0

 • Released version.