Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Add URL Slugs as Body Classes

Περιγραφή

This plug-in takes the URL, chops it into pieces, and adds each “piece” as an additional
class to the body tag.

Meaning, if your page’s URL is:
http://www.example.com/2012/02/24/wordpress-plugin-add-url-slugs-as-body-classes/
Your page’s body tag would have at least these classes:
2012 02 24 wordpress-plugin-add-url-slugs-as-body-classess

It gets much stronger when you start thinking about Categories or nested Pages:
http://www.example.com/category/wordpress/
which would add:
category wordpress
while:
http://www.example.com/movies/star-trek/wrath-of-khan/
would add:
movies star-trek wrath-of-khan

This allows you to very easily add custom CSS and/or JS to these pages based on these new CSS classes.

Please let me know if you have any questions/suggestions/thoughts,
Atg
http://aarontgrogg.com/
aarontgrogg@gmail.com

Εγκατάσταση

 1. Download the ZIP
 2. Unzip the ZIP
 3. Copy/paste the unzipped files into your WP plug-in directory (/wp-content/plugins/)
 4. From within WP’s Plugin Admin panel, Activate the plug-in
 5. Write some wicked CSS to amaze your friends and befuddle your enemies…

Συχνές Ερωτήσεις

What does this do, exactly?
 • Additional CSS classes are added to the HTML body tag so you can easily add custom CSS and/or JS to Posts or
  Pages. Basically anything that appears in the URL after your domain name, will be split on the “/”, then
  pushed back together separated by spaces in the HTML’s body tag.
What classes?
 • Say you created a Post that could be found at the following URL:
  http://www.example.com/2012/02/24/wordpress-plugin-add-url-slugs-as-body-classes/
  That page’s body tag would have at least these classes:
  2012 02 24 wordpress-plugin-add-url-slugs-as-body-classess

  It gets much stronger when you start thinking about Categories or nested Pages, because a Category page like:
  http://www.example.com/category/wordpress/
  get these additional CSS classes:
  category wordpress
  This would allow you to add custom CSS and/or JS to all Category pages, or even just the WordPress Category page!

  Or a nested Page that could be found at this URL:
  http://www.example.com/movies/star-trek/wrath-of-khan/
  would get these additional CSS classes:
  movies star-trek wrath-of-khan
  So you could add custom CSS just for your Movies pages, other custom CSS for just the Star Trek Movies pages,
  and still more custom CSS for just the Wrath of Khan Star Trek Movie page.

Why would I want to do this?
 • Really only if you used some custom CSS or JS to some specific webpages. You could add custom background images,
  use different fonts, add sound effects, add different JS libraries, the list is limited only by your needs, really.

Κριτικές

Ανάγνωση όλων των 5 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Add URL Slugs as Body Classes” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.3

2015-05-15:
* Tested & verified in WP 4.2.2, and added a few FAQs

1.1

2013-01-11:
* Tested & verified in WP 3.5

1.0

2012-02-24:
Well, this is the first version, so… here it is!