Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Advanced Social icons

Περιγραφή

Advanced social icons help you quickly add icons with links to your profiles on different social media platforms. The plugin uses icons from Font Awesome, which gives you the possibility to display various popular social icons via widgets. You can use custom icons to add links to anything you want.

No configuration is necessary, other than having links to your social media profiles in the built-in WordPress menus. Add links to any of these social sites under Appearance > Menus, then enable the plugin.

Supported Sites

bitbucket.org         dribbble.com       dropbox.com
facebook.com          flickr.com         foursquare.com
github.com            gittip.com         instagram.com
linkedin.com          mailto:(email)     pinterest.com
plus.google.com       renren.com         stackoverflow.com
trello.com        tumblr.com          twitter.com        
vk.com                weibo.com          xing.com
youtube.com

* Requires asi_latest_social_icons be turned on. (See below.)

Option: Icon Sizes

To vary icon sizes, add this to your theme’s functions.php file: (Default is 2x)

add_filter( 'asi_social_icons_size', function(){return "normal"; } );
add_filter( 'asi_social_icons_size', function(){return "large"; } );
add_filter( 'asi_social_icons_size', function(){return "2x"; } );
add_filter( 'asi_social_icons_size', function(){return "3x"; } );
add_filter( 'asi_social_icons_size', function(){return "4x"; } );

Option: Add More Icons

Add icons from FontAwesome for other URLs. For example, an RSS feed:

add_filter( 'asi_networks_social_icons', 'asi_networks_social_icons');
function asi_networks_social_icons( $networks ) {

  $extra_icons = array (
    '/feed' => array(         // Enable this icon for any URL containing this text
      'name' => 'RSS',        // Default menu item label
      'class' => 'rss',       // Custom class
      'icon' => 'icon-rss',     // FontAwesome class
      'icon-sign' => 'icon-rss-sign' // May not be available. Check FontAwesome.
    ),
  );

  $extra_icons = array_merge( $networks, $extra_icons );
  return $extra_icons;
}

FEATURES AND OPTIONS

Supports FontAwesome icons.
Support custom icons
Drag and drop for icon sorting.
Option to easily change icon size.
More features coming on updates.

Στιγμιότυπα

 • Add Social Icons in WordPress Menu Editor.
 • Choose custom icon and its size ( optional ).
 • Add social icon menu to widget.
 • Display icon.
 • Display icon with title.
 • "4x" icon size.

Εγκατάσταση

 1. Search for “Advance Social Icons” under WordPress Admin > Plugins > Add New
 2. Activate the plugin.

Συχνές Ερωτήσεις

Can you add X icon?

Advance Social Icons is dependent on the FontAwesome icon library.
If an icon exists in FontAwesome, you can add a filter for it using the asi_networks_social_icons example shown in the plugin description.

If an icon does not exist in FontAwesome, you can add custom icon in your menu item and set custom size yourself.

Does this plugin install all of FontAwesome?

Yes. The plugin installs the complete FontAwesome package. You can use any of the icons in your HTML.

Can we display the title with an icon?

Yes, you can display the title with Font Awesome icons only. In the next version, we’ll update to have this work with custom icons.
To display icon title, add this to your theme’s functions.php file:

add_filter( 'asi_social_icons_hide_text', '__return_false' );

How can we display custom icons?

To display a custom icon, simply click the choose icon button in the menu item and adjust the size from the drop-down. You can manually define the size of the icon, too.

How to display social icons?

To display icons please follow these steps.
1] Create a menu under Appearance > Menus.
2] Choose any of social icon from Social Icons tab from the Add menu items column.
3] Once added the item to the menu, save it.
4] Go to Appearance > Widgets, You can drag the navigation menu/custom menu widget in your sidebars and change the settings from the widget form itself.
5] Call this sidebar to display social icons anywhere, in your site.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Advanced Social icons” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

3.1

Stable Release.

3.0

Second Stable Release.

2.0

 • Fixed the deprecated create_function()
 • Fixed the deprecated non static callable method issue
 • Fixed bulk select checkbox issue

1.0

 • Initial public release.