Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Περιγραφή

Advanced Widget Pack plugin comprises of seven widgets: Author Details, Author List, Popular Posts, Featured Posts, Recent Comments, Random Posts and Recent Posts.
Author Details: This widget displays author gravatar and allows you to align the gravatar to left or right. It also allows you to display author description which is already given by the user in his profile or you can add custom description.at the end you can add a read more link which will take you to your desired page and another option to display author\’s archive link.
Author List: This widget displays names of all authors who have published a post. It allows you to exclude one or more authors from the list by adding their IDs. you can also limit the number of authors to display.

Popular Post: By default, the title for this widget is Popular Posts. You can specify the title of your choice if you want.
You can also specify the number of popular posts to be displayed in the \”Number of Posts\” field. By default, 5 popular posts will be displayed.
There are two radio buttons to sort the popular posts according to the number of views and number of comments. You can select either of the two options. By default, popular posts are sorted according to views.
After the radio buttons, there are check-boxes. You can select any number of check-boxes to display the content related to the posts.

Random Posts: This widget displays the posts in random order each time your window refresh.
First field is the title field where you can specify the title of your choice. By default, the title is Recent Posts.
Then there are check-boxes. You can select any number of check-boxes to display the content related to the posts.
In the \”Number of Posts\” field, you can specify the number of posts to be displayed. By default, 5 recent posts will be displayed.

Recent Posts: This widget displays the recent posts in your sidebar.
First field is the title field where you can specify the title of your choice. By default, the title is Recent Posts.
Then there are check-boxes. You can select any number of check-boxes to display the content related to the posts.
In the \”Number of Posts\” field, you can specify the number of posts to be displayed. By default, 5 recent posts will be displayed.

Recent Comments: This widget is used to display the most recent comments on your website.
In the title field, you can specify the title for your widget. You can select the check-boxes if you want to display the comment text and the commentator\’s gravatar respectively.
You also specify the number of recent comments to be displayed.

Featured Posts: You can change the default title in the title field and number of posts to display.
You can select any number of check-boxes to display the content related to the posts.
You can choose to display the posts belonging to a particular category only.

Στιγμιότυπα

  • Author Details widget.
  • Author List widget.
  • Featured Post widget.
  • Popular Post widget.
  • Recent Comments widget.
  • Recent Posts widget.

Εγκατάσταση

  1. Download Advance Widget Pack plugin via WordPress.org plugin repository or by uploading the files to your server.
  2. Activate the plugin.
  3. Navigate to widgets section and drag the required widgets to your sidebar.

Συχνές Ερωτήσεις

Q. How many widgets can I put in a sidebar at a time?
A. You can put any number of widgets in a sidebar. The length of your sidebar will increase depending on the number of widgets you drag into the sidebar and the number of posts and its details you choose to display.

Q. Why do I get \”image not found \” instead of a image?
A. If the image is not displayed, then you have probably not set a featured image for your post.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Advance Widget Pack” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

v1.0.7
Code Cleanup
v1.0.6
Code Cleanup
v1.0.5
Bug fixes
v1.0.4
Bug fixes
v1.0.3
Bug fix
v1.0.2
Added Random Posts widget.
v1.0.1
Added screenshots.
Minor bug fixes.
Added stylesheet.
v1.0.0
initial release