Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Post Redirection – 301, 404 Redirects

Περιγραφή

WP Post Redirection – 301, 404 Redirects is a powerful plugin which provides the functionality redirect pages, posts, custom post types and custom source URL to another location quickly (for internal or external URLs). Includes individual post/page options, redirects for custom post types, non-existent 301 Redirects, New window functionality, and rel=nofollow functionality. All 404 error pages redirect to the homepage.

Try the Demo | Documents | Pro Version | Facebook Page

FREE FEATURES

Master Override Options

Turn OFF All Redirects: is turn off all redirections.
All 404 Error Redirects: To Homepage this option redirect all 404 error to the homepage.
Make All Redirects Have (rel=’nofollow’): this option all source URL make nofollow.
Make All Redirects Have New Window: this option all redirect source URL open in new tab.
Default Query Matching: this option set default option in add new redirect.

URL Nofollow and New tab

Make this url No Follow:this option make source URL have a nofollow link.
Open this URL in new Tab:this option open URL in new tab.

Redirect Match Options

Redirect to URL: Redirect to URL with following http codes (301,302,303,304,307,308).301 code move permanently your source URL so 301 code use carefully.
Edit and Delete Redirect:If you want edit and delete the redirect. Click on Highlight edit and delete icons.

PRO VERSION

Basic Options

Basic options:In basic options, you include redirecting Meta box in custom post type through switch button Custom Post Types. If you show redirect column in post list table you can switch ON of Show Redirect Column button. If you want to hidden redirect Meta box form page, post and custom posts type mark to check and click save changes.

Master Override Options

Make All Redirects GOTO This URL:this option set one target URL of redirections.

Groups

Groups:In this feature, you divide redirects into different groups. You can add, update and delete groups. You can view all the redirects of specific groups

Query Parameters Matching

Exact Match:matches the URL query parameters in any order.
Ignore Query Parameters: this option ignores query parameter in the URL.
Ignore and Pass Query Parameter to target URL:this option ignores the query parameter and attach to the target URL.

URL Match Options:

URL Only:If you select URL Only option target URL Input appear only.
URL and Login status:If you select URL and Login status option two input box appear. One for if user login then redirect to this URL and second input if user logout then redirect to this URL.
URL and Role:If you select URL and Role option three input box appear. One for select user role. Second input if user role match then redirect to this URL and Third input if user unmatched then redirect to this URL.
URL and IP:If you select URL and IP option three input box appear. One for input IP Address. Second input if IP match then redirect to this URL and third input if IP unmatched then redirect to this URL.

Redirect Match Options

Redirect to Random Post:This option redirect to random post in your WordPress blog post with following http codes (301,302,303,304,307,308).301 code move permanently your source URL so 301 code use carefully.
Pass Through:Pass through ignore the http code direct to redirect your target URL.
Error 404: This option redirect to Error 404 with http code errors with following http codes (400,401,403,404,410).
Do nothing:This option do nothing if source URL match current URL.

Clean Up Options

WP Post Redirect:provide feature if you delete all redirects and all setting of redirects.

MAY BE YOU NEED

Order Limit for WooCommerce: Order Limit for WooCommerce gives Shop Manager the ability to apply minimum and maximum limits for Products, Products Categories, Vendor and total cart value.
WP Post Hide: Control the visibility of post type items like pages, posts and custom post type. Hidden in a specific part. But another part still visible.

Pro Plugins link

WooCommerce Order Limit:is an All in One plugin for WC Vendors limits, Products limits, Product category limits, Cart Total Value limits, Guest order limit, Order Limit, Purchase Limit and Min / Max quantity and amount limit.
Seo Image Optimizer for WordPress and WooCommerce:is a SIMPLE and MUST have plugin to Gain more traffic and sales From Search Engine Like GOOGLE , YAHOO , BING Image Search!. It Dramatically increase Traffic of your WordPress Website , Blog and Woocommerce Store
WooCommerce Wishlist:is a SIMPLE and MUST have plugin to let your customers list down their Favourite Products. It will boost up your sales and Conversions as well as site traffic because of Social Sharing Module.
WordPress Page Duplicator:duplicate selected page/post with find and replace functionality.
WordPress Category Merger:is a WordPress plugin that merge multiple terms (categories, tags, custom categories, custom tags) into one term (category, tag, custom category, custom tag).
WooCommerce Product Duplicator:Most of the time Store manager or WooCommerce Admin needs to create a Product which is slightly different than existing Product.
WooCommerce Custom Order Number:A Common problem of all WooCommerce store is the random order numbers. Random order numbers are NOT easy to remember if you are in hurry and searching for one order out of thousand. Also this does not seem to be an order number of my store.
WordPress Post Hide:Control the visibility of post type items like pages, posts and custom post type. Hidden in specific part. But other part still visible.
WordPress Coupon and Voucher Creator:is the best plugin for providing coupons and gift vouchers to your site visitors. People are always seeking ways to spend wisely. Most customers look for a coupon before visiting a retailer because everyone wants to save money. This plugin provides the opportunity of saving a few bucks that leads to more sales for your online business.
WordPress Post Reorder:is a powerful WordPress plugin that helps in sorting the order of posts, categories, tags, custom post types, users and plugin list by using a Drag and Drop with jQuery UI Sortable.
WooCommerce Lucky Wheel: helps shop owners to increase Sales and Leads. Spin Wheel for WooCommerce helps you to collect email of users by giving them discount which is completely controlled by you.
WordPress Cryptocurrency Converter:Plugin provides a crypto converter which converts any crypto currency to usd or another crypto currency. Plugins also provides a functionality through which you can show recent prices for a specific currencies.
WooCommerce Currency Switcher:is the WooCommerce Multi Currency plugin that allows your site visitors to switch products prices currencies according to set currencies rates in real-time.
Free shipping bar for WooCommerce:is the best WooCommerce plugin that increases order revenue using free shipping as a marketing tool.
Contact Form 7 Verification:is the best wordpress plugin for providing email and mobile number verification for all CF7 forms.
WordPress Post View Counter:is the best wordpress plugin to count post views with few clicks. WP post view counter allows you to display how many times a post has been viewed by the users.

Documentation

Getting Started

Plugin Links

Project Page
Documentation
Pro Plugins link
Report Bugs/Issues

Στιγμιότυπα

Εγκατάσταση

  1. Unzip the download package
  2. Upload WP Post Redirection to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Post Redirection – 301, 404 Redirects” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.0.4
fix bud support page
0.0.3
Add support page
0.0.2
0.0.1

~ The first released.