Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Advanced Custom Fields – Code Area Field

Περιγραφή

The ‘Code Area’ field allows you to add custom CSS, Javascript, HTML and PHP to an advanced custom field, whcih can be use anywhere in your wordpress template files.

The code area uses Code Mirror and has various themes to suit.

CSS
Type your css, no tags needed

Javascript
Type your Javascript, no tags needed

PHP
Type your PHP, no tags needed (Note, you can not open and close php tags anywhere in your code)

Output all types of code in the usual fashion the_field(‘code_area_field’);

Compatible with both ACF V3 & V4

Στιγμιότυπα

  • Code Area field options
  • Editing a Code Area field

Εγκατάσταση

This add-on can be treated as both a WP plugin and a theme include.

Install as Plugin
Copy the ‘acf-code_area’ folder into your plugins folder
Activate the plugin via the Plugins admin page

Include within theme
Copy the ‘acf-code_area’ folder into your theme folder (can use sub folders). You can place the folder anywhere inside the ‘wp-content’ directory
Edit your functions.php file and add the code below (Make sure the path is correct to include the acf-cf7.php file)

add_action('acf/register_fields', 'my_register_fields');

function my_register_fields()
{
    include_once('acf_code_area-field/acf_code_area-v3.php');
}

Κριτικές

29 Αυγούστου 2022
This plugin uses old ACF code the was deprecated in 2014. The plugin doesn't even get past the init hook.
21 Σεπτεμβρίου 2018
Do not update to ACF v5 if you are using this plugin. It it will break your site, stay with ACF v4.4.12. Please add support for ACF v5!
Ανάγνωση όλων των 10 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Advanced Custom Fields – Code Area Field” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές