Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Advanced Custom Fields: Font Awesome Field

Περιγραφή

Add a Font Awesome icon field type to Advanced Custom Fields.

 • Optionally set a default icon
 • Specify which FontAwesome icon sets to use (Solid, Regular, Light, Brands) (Applies to FontAwesome v5)
 • Create your own custom filtered list of FontAwesome icons to use with your fields. Use different custom icon sets with different fields
 • Returns Icon Element, Icon Class, Icon Unicode, or an Object including the element, class, and unicode value
 • Optionally enqueues Font Awesome in footer where needed (when a FontAwesome field is being used on the page)
 • Integrates with jsDelivr to automatically load the latest version of Font Awesome

Note: It is recommended to let this plugin enqueue the latest version of Font Awesome on your front-end; or include the latest version by some other means; so that available icons in the admin area will be displayed properly on your sites front-end.

Συμβατότητα

This ACF field type is compatible with:
* ACF 5.7+
* FontAwesome 4.x and 5.x fonts

Optional Configuration

Filters

 • ACFFA_always_enqueue_fa: Return true to always enqueue FontAwesome on the frontend, even if no ACF FontAwesome fields are in use on the page. This will enqueue FontAwesome in the header instead of the footer.
 • ACFFA_admin_enqueue_fa: Return false to stop enqueueing FontAwesome in the admin area. Useful if you already have FontAwesome enqueued by some other means.
 • ACFFA_get_icons: Filter the array of icons and icon details loaded from the database
 • ACFFA_get_fa_url: Filter the URL used for enqueuing FontAwesome in the frontend and admin areas of the site.
 • ACFFA_override_major_version: Filter to manually set the ‘major’ version of FontAwesome to load (accepts either 4, or 5). NOTE: This filter must be registered before any calls to ACF get_field() function are made.

Στιγμιότυπα

 • Set a default icon, and choose how you want icon data to be returned.
 • Searchable list of all icons, including large live preview

Εγκατάσταση

 1. Copy the advanced-custom-fields-font-awesome folder into your wp-content/plugins folder
 2. Activate the Font Awesome plugin via the plugins admin page
 3. Create a new field via ACF and select the Font Awesome type

Κριτικές

17 Σεπτεμβρίου 2020
Terrific plugin. Well thought out and flawless.
11 Σεπτεμβρίου 2020
It does exactly what it says it does and it's very easy to implement in a custom theme.
11 Φεβρουαρίου 2020
Easily add a Font Awesome field to any ACF field group. Super simple to use and works perfectly.
17 Δεκεμβρίου 2019
Does what it says, really handy little plugin. Great to see it's still being maintained after 5 years.
Ανάγνωση όλων των 28 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Advanced Custom Fields: Font Awesome Field” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

3.1.1

 • Fixed bug where Duotone icons were not available to existing users of this plugin due to cached versions of the icons from before this plugin could properly parse the duotone icons.

3.1.0

 • Added support for new FontAwesome Duotone icons (FontAwesome Pro subscription required)
 • Added support for ACF ‘acf/settings/capability’ filter on the settings page

3.0.2

 • Fixed bug causing PHP warning of undefined constant

3.0.1

 • Fixed bug where the FontAwesome field would not successfully register on sites which force ACF to initialize itself early (usually by calling get_field function in the theme functions.php file)

3.0.0

 • NOTE: When upgrading from a previous version of this plugin, the FontAwesome ‘major version’ will remain at v4 to stay compatible with existing integrations. HOWEVER if you are upgrading from a very old version of this plugin, it may not be possible to detect the former installation, and you will need to manually configure this plugin to use FontAwesome v4 in the new settings admin area.
 • Added support for new FontAwesome 5.x free and pro icon sets
 • Added new ‘custom icon set’ builder which allows FontAwesome ACF fields to be created with a limited set of icons individually selected from the full list of FontAwesome icons. Example: Create a custom icon set limited to just the social media brand icons
 • Added new field options to to limit which of the icon sets ( Brands, Regular, Lite, Solid ) you want to allow in the field (applies to FontAwesome v5 only)
 • Adding new FontAwesome Settings admin menu under the ACF primary menu area for global configuration options.
 • Page load performance improvements (don’t load icons in field constructor)
 • Removing support for ACF v4 now that v5 is out with a free version

2.1.2

 • Fixed bug where ACFFA_get_icons filter was not used in wp-admin area when retrieving icons.

2.1.1

 • Fixed bug effecting any users who did not update to 2.1.0 before jsDelivr added FontAwesome 5.x to their CDN, where the 5.x icons would get loaded and break functionality

2.1.0

 • Preventing any automatic updates to version 5.x of FontAwesome that could break plugin functionality and result in broken icons on sites currently using 4.x FontAwesome icons.

2.0.9

 • Fixed bug effecting null value fields created in 1.x of this plugin would return a string of ‘null’ instead of boolean false when used in 2.x versions of this plugin.

2.0.8

 • Fixed bug where fields marked to ‘allow null’ in acf v5 did not show the (x) to remove the selected option on the field

2.0.7

 • Fixed bug with FA fields assigned to menu items + further refactoring of JS for ACF v5

2.0.6

 • Refactored JS to simplify codebase and fix bugs where Chosen or Select2 fields would not initialize in a variety of field/sub-field configurations and display options.

2.0.5

 • Fixed bug with ACF tabs + FontAwesome fields where Chosen/Select2 would not initialize beyond the first tab shown

2.0.4

 • Added filter (ACFFA_always_enqueue_fa) to allow FontAwesome to always be enqueued on your sites frontend, even if no ACF FontAwesome fields are in use on the page.

2.0.3

 • Fixed bug where a field set to return ‘Icon Object’ would instead return an array

2.0.2

 • Fixed bug effecting Select fields when used along with a Font Awesome field in a repeater (ACF v5)

2.0.1

 • Fixed bug causing incompatibilities with ACF Clone fields (ACF v5)
 • Fixed bug where default icons could not be unselected when creating FontAwesome fields (ACF v5)

2.0.0

 • Total rewrite of plugin to simplify codebase and better adhere to WordPress and Advanced Custom Fields coding standards and best practices
 • Added option to disable the larger icon preview displayed with the FontAwesome select fields

1.7.4

 • Fixed incompatibilities with latest ACF 5 + Select2 v4.x

1.7.3

 • Updated Better Font Awesome library to latest version
 • Updated ‘fallback’ ACF font to 4.6.3
 • Bugfix overly broad CSS rules effecting non font awesome field groups
 • Bugfix select2 not loading on new fontawesome icons until after saving fields

1.7.2

 • Bugfix PHP Notice when trying to access property of ‘null’ value

1.7.1

 • Updated Better Font Awesome Library for better compatibility with Better Font Awesome plugin
 • Changed ACF 4/5 detection method for better integration with Better Font Awesome plugin
 • Bugfix wrong preview icon appearing in ACF custom field creator area

1.7

 • Added ability to select no icon by default
 • Better handling of ‘null’ or ‘no selection’ items
 • Fixed bug where default icon would not display in admin area if ‘unicode’ return type was selected

1.6.4

 • Misc JS performance improvements
 • Fixed bug where select2 would not initialize on repeater items added mid-rows (using the plus icon at the end of a repeater row)

1.6.3

 • Fixed asset path errors when including this add-on from a theme instead of the plugins directory

1.6.2

 • Rolling back changes from 1.6.1 after a number of bugs were reported. Incompatibility issues with Better Font Awesome have been corrected in that plugins code.

1.6.1

 • Addressing incompatibility issues between this plugin and the Better Font Awesome plugin

1.6

 • Misc fixes to JS to properly target ACF fields in the DOM (based on changes to the ACF structure). This should resolve issues with duplicate, or missing select2 fields when picking font awesome icons.

1.5

1.4

 • Updated included FontAwesome to version 4.2

1.3

 • Added support for ACF version 5.x

1.2

 • Added support for new icons in FontAwesome 4.1
 • Updated included FontAwesome to version 4.1

1.1.2

 • Fixed overly specific JS selector which was causing font preview icons to not load when used on taxonomy term pages

1.1.1

 • Fixed JS error which was breaking conditional field select boxes

1.1.0

 • Added support for use in repeater fields
 • Added support for use in flexible content fields
 • Added live icon preview to field creation screen
 • Fixed various bugs with Select2 initialization on dynamically added fields

1.0.0

 • Initial Release.