Αυτό το πρόσθετο έχει κλείσει από τις 10 Απριλίου 2024 και δεν είναι διαθέσιμο για λήψη. Αυτό το κλείσιμο είναι προσωρινό, εκκρεμεί πλήρης έλεγχος.

advanced-post-block

Μπλοκς

Αυτό το πρόσθετο παρέχει 1 μπλοκ.

  • Advanced Posts Elevate Your Posts Display with Advanced Layouts

Κριτικές

2 Νοεμβρίου 2023
Amazing plugin, with now option to showcase pages instead of posts as well. Just perfect!
10 Απριλίου 2023
This plugin works good, has many options and sounds like more to come. What I like best is the support. Nothing better then a quick reply and they were able help out too! Looking forward to much more style control maybe in a future update.
25 Οκτωβρίου 2022
Works nice, as expected. No issues. I would give a 5 star if Pagination is included in the free version. Because ALL other related plugins, include pagination for free. Remove something and add pagination. Just a suggestion.
27 Ιουνίου 2022
I’ll be completely honest, the level of support offered by the plugin creator is exceptional! This is the best plugin for your blog posts arrangement, it makes your blog look wonderful and well organized.
23 Μαΐου 2022
The options for setting styles would be great if they weren't pre populated and if they had a "clear" option to leave colors as the rest of the site style defines them. Just way too many options to manually set every time a block is created or you wnat to tweak something on your site.
Ανάγνωση όλων των 13 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Advanced Post Block – Display Posts, Pages, or Custom Posts on Your Page” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές