Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

AF Companion

Περιγραφή

Home | Docs | Premium | All themes plan | Plugins | Videos | Blog

AF Themes

The most flexible WordPress themes and plugins crafted for the future web.

Import live demo content, widgets, and settings swiftly. This plugin gives fundamental layout to build your website & accelerate the development process.

This plugin will create a page in AF Companion.

If there are no prebuilt import files in the theme you are using, then you will be given three file upload inputs. The first one is mandatory, whereas the second and third one is optional.

In the first one , you need to upload demo content XML file for the genuine demo import.

In the second one, it asks you for WIE or JSON file to import widgets. You can create that file using Widget Importer & Exporter plugin.

In the third one, you can import the customizer settings, choose the DAT file that can be created from Customizer Export/Import plugin (the customizer settings will be imported only if the export file was created from the same theme).

Get the outstanding themes from AF themes

__ Check all of our Free themes __

__ Check all of our Premium themes__

Welcome in for other amazing plugins from AF themes

__ Check all of our Free plugins __

__ Check all of our Premium plugins __

License

AF Companion uses ‘One Click Demo Import’ plugin script
https://github.com/proteusthemes/one-click-demo-import
(C) 2016 ProteusThemes.com
Licensed under the GNU General Public License v2.0,
https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

AF Companion uses ‘WordPress Importer’ plugin script
https://github.com/humanmade/WordPress-Importer
(C) 2016 @humanmade
Licensed under the GNU General Public License v2.0,
https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Copyright

AF Companion, Copyright 2021 AF themes

AF Companion is distributed under the terms of the GNU GPL

This program is free software; you can raftcstribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along
with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Στιγμιότυπα

  • AF Companion - Demo Import Dashboard
  • AF Companion - Successful Predefined Demo Import
  • AF Companion - Manual Demo Import Dashbaord
  • AF Companion - Examples of Predefined Demos for CoverNews

Εγκατάσταση

From your WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’,
  2. Search for ‘AF Companion’ and install the plugin.
  3. Activate ‘AF Companion’ from your Plugins page.

Once the plugin is activated you will find the actual import page in Appearance -> AF Companion.

Συχνές Ερωτήσεις

I have activated the plugin. Where is the “AF Companion” page?

You will find the import page in wp-admin -> AF Companion.

Where are the demo import files and the log files saved?

The files used in the demo import will be saved to the default WordPress uploads directory. An example of that directory would be: ../wp-content/uploads/2021/02/.

The log file will also be registered in the wp-admin -> Media section, so you can access it easily.

I can’t activate the plugin, because of a fatal error, what can I do?

Update: There is now a admin error notice, stating that the minimal PHP version required for this plugin is 5.3.2.

You want to activate the plugin, but this error shows up:

Plugin could not be activated because it triggered a fatal error

This happens, because your hosting server is using a very old version of PHP. This plugin requires PHP version of at least 5.3.x, but we recommend version 5.6.x. Please contact your hosting company and ask them to update the PHP version for your site.

Κριτικές

20 Δεκεμβρίου 2021 2 replies
fix your magic method
Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“AF Companion” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.2.2 – 20/01/2022

Changes:
New – Language file added for translation
Update – Functional updates

1.2.1 – 22/12/2021

Changes:
New – Language file added for translation
Update – Security updates

1.2.0 – 22/12/2021

Changes:
Fixed – check_ajax_referer issue resolved

1.1.2 – 16/12/2021

Changes:
Fixed – Unused functions removed

1.1.1 – 12/11/2021

Changes:
Fixed – Unused functions removed

1.1.0 – 12/11/2021

Changes:
Fixed – Required plugins setup functionality added

1.0.6 – 15/09/2021

Changes:
Fixed – Demo Files not Accessed Issues

1.0.5 – 13/08/2021

Changes:
Fixed – WP Importer Redeclaration Issues
Update – Added Some Essentials Links

1.0.4 – 19/04/2021

Changes:
Update – WP 5.8 Compatibility Check

1.0.3 – 19/04/2021

Changes:
Update – WP 5.7 Compatibility Check

1.0.2 – 19/04/2021

Changes:
Fixed – Import Success Message

1.0.1 – 18/04/2021

Changes:
Fixed – Undefined Pro Link

1.0.0 – 16/02/2021

Changes:
Initial ReleaseE