Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Age Verification System for WooCommerce

Περιγραφή

AGE VERIFICATION: THE FREE AND SIMPLE AGE POP-UP FOR WordPress

Protect certain product categories (or single products) from access by minors. This can be useful, for many shop owners selling alcohol, tobacco or other adult products.

Often a review/verification of age is required by law to make it as hard as possible for minors to get there hands on adult products. However, confusing and complicated verification popups can often make the visitor leave your site and look for alternatives, the competition is just one click away!

With our WordPress plugin, we believe that we found an elegant solution to this problem. You can change the appearance of the popup however, you like and give for example a look into your product with a picture directly inside the popup window.

Appearance and Functionallity

 • Adjust colors and shadows to fit your website’s branding.
 • Support for a handful of pre-styled verification looks, from a bright to a dark appearance.
 • Choose between a simple yes/no verification or a date picker verification.
 • Write the text displayed to the user and configure a lot more with our options page.

Configuration: Make your Popup stand out

The option page is divided into 4 sections, General/Style/Privacy and Texts.

 • General Configure internal functions like the minimum age to pass the verification or the duration that a user will be remembered. You can also configure the location for your popup and place it in any product, product-category, page or post you want.
 • Style Optimize the appearance of your popup and make it look like it was made just for your website, you can control the colors and fonts, choose an image + logo and decide between a birthday date picker or a simple yes/no popup as a verification method. We are also providing quick style options at the top to get you started more quickly.
 • Privacy Since the popup is an overlay that will darken your whole website (and your footer) we wanted to give you the option to have legal links on the popup itself. Insert a link for your “privacy policy” and your “terms and conditions” using a WordPress page.
 • Custom Texts If the default texts are not suited for your site, you have the option to change all the texts in this section. If you leave a text field empty, then the default value will be used.

General

Before optimizing the look and feel of your age verification, you need to select one or more products, categories, pages or posts where we will force a visitor to verify his age. Do this directly on the “General” section of the plugin options, under the “Placement” headline.

Also, don’t forget to configure the minimum age inside the “General” tab, visitors younger than the defined minimum age will not pass the verification. By default, it’s set to 21.

Style

This section is meant to be the place to change your popup’s appearance. You can change the colors of the Submit button or the fonts. You should consider placing an image and a logo for your popup to attract the visitor’s attention.

Try our preset / themes out, found at the top of the section.

NOTE: The minimum age will only be used if you configure the birthday date picker, not the simple yes/no verification method.
Important: If you need to make style customizations using CSS please prefix your code with the .awar-overlay class.

Privacy

You should fill out this form if you want to insert legal links on our popup, this helps with the GDPR.

Custom Text

Customize the headlines, titles, messages and date picker texts here. You should consider changing the “Popup/Main Title” if you use the simple yes/no verification to something like: “Are you 18 years old?”

Thank you for Trying our Plugin!

Once again, thank you so much for using age verification. Your feedback is very important to us. If you find bugs or have a feature request write feel free to write a comment or E-Mail us at mailto:support@aweos.de

This plugin was developed by the advertising agency AWEOS.
Terms / Legal information (German): https://aweos.de/impressum/

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Christos Papadopoulos, CEO of AWEOS

Στιγμιότυπα

 • Overview
 • Features
 • Dark/Bright Appearence
 • Example (Yes/No)
 • Options Page

Εγκατάσταση

After you have installed the plugin, you can customize the appearance and function of the popup. The configuration options are found under the “Age Verification” tab inside the admin menu. If you need help locating the admin page.

Συχνές Ερωτήσεις

Do you save any cookies in order to not show the pop-up twice?

Yes! We save a cookie, it will be on the visitor’s machine for 90 days, by default (configurable).

With files and resources will be used for your plugin and will it affect performance?

JavaScript files for the admin-menu and the frontend area.

We also make use of jQuery, js-cookie and a date picker called selectizeJS, also some self-written jQuery plugins but we keep an eye on performance. We recommend the use of a caching plugin.

Κριτικές

25 Ιανουαρίου 2023
THIS PLUGIN SHOULD BE MARKED AS ‘NO LONGER BEING UPDATED’! Worked fine initially, then suddenly stopped working, lets you select your date of birth but nothing happens when you click the button. I notified the plugin creator who said they weren’t working on it any more and wanted 100 Euros per hour to fix it!
30 Αυγούστου 2020 1 απάντηση
Works perfectly on Woocommerce and ShoppingCart Theme. Does the job exactly like it says it does. Needed to protect certain product from under age visitors to the store, and this worked out of the box. Obviously you can’t stop anyone from putting in a false age, but then as long as you have done your part to protect the products from minors, your job is done. Has plenty of different options to look good on your site.
3 Ιουνίου 2020 2 απαντήσεις
When someone clicks NO, nothing happens and should at least be sent to the home page. So, a person who clicks NO is locked forever, unless they click YES.
20 Ιανουαρίου 2020 1 απάντηση
Highly recommended!
Ανάγνωση όλων των 4 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Age Verification System for WooCommerce” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Age Verification System for WooCommerce” έχει μεταφραστεί σε 1 γλώσσα. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Age Verification System for WooCommerce” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .