Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Agenda

Περιγραφή

Now you can create events for your wordpress. Whit this plugin you can create and manipulate events like
you do on Google Calendar. Generate events on the fly creating an agenda of events. The agenda suports a realy
code for repeat events for your satisfaction.

Using the_agenda_loop() you generates a $the_event object that have all atributes about the event
Use it in combination to Agenda::next_events() or Agenda::events_on()

You can also use function agenda_compromissos(), agenda_list() and agenda_events() on your templates. These functions
generate html codes to be used on your tamplate.

Agenda list

Generates a list of next events marked in your agenda
Pass your params as wp_string or assigned array:

agenda_list('next=5&only_destak=1')

is the same as:

agenda_list(array('next'=>5,'only_destak'=>true))

Params:

 1. (int) next : Number of next events to show (default: 5)
 2. (bool) only_destak : If true, show only highlighted events (default: true)
 3. (bool) show_date : If true, show the date of each event (default: true)
 4. (string) before : Put it before each event (default: <li>)
 5. (string) after : Put it after each event (default: </li>)
 6. (bool) print : Prints the output (default: true)

By default, the function prints the generated string, but you can silencity it and
manipulate the same string. It is returned.

So for use the agenda_list () prints a list contain the next 5 events. While
agenda_list (‘print=0’) does not print, but returns the generated string to your manual manipulation

Agenda compromissos

agenda_compromissos()` can be used on your tamplate’s page.
It generates a events list separated by date.

Params: agenda_compromissos ($next, $title_tag, $print):

 1. $next Number of events that must be showed.default: 25
 2. $title_tag show date tag’s name . defaut: h3
 3. $print if matched as true prints the result, if it is not matched only returns the string for future manipulations.

Agenda Events

The function agenda_events() can be used in your page, listing the events in a year or month.

Default usage:

$defaults = array(
 'month' => date('m'),
 'year' => date('Y'),
 'title_tag' => 'h3',
 'print' => '1'
); 

Parameters:

 1. month – if passed, selects a month to show ( default: date(‘m’) )
 2. year – selects a yea to show ( default: date(‘Y’) )
 3. title_tag – the tag to be used on your title/date tag (default:

<

h3>)
1. print – prints the result. (default: true)

Show only events on may 2009

<?php agenda_events('month=5&year=2009') ?>

The following example shows only events that matches may of 2009.

Show only events on 2008

<?php agenda_events('month=false&year=2008') ?>

The following example shows only events that matches in all 2008.

Changing the tag of date events

<?php agenda_events('title_tag=h5') ?>

The following example show events that matches the curent month, changing the tag of title/date by h5.
The output will be:

<div class="event_even">
 <h5>09-12-2008</h5>
 <ul>
  <li><a href="http://ldg/?p=12" title="Evento simples">Evento simples</a></li>
  <li><a href="http://ldg/?p=18" title="Event single">Event single</a></li>
  <li><a href="http://ldg/?p=23" title="Multiple Event">Multiple Event</a></li>
 </ul>
</div>
<div class="event_odd">
 <h5>11-12-2008</h5>
 <ul>
  <li><a href="http://ldg/?p=22" title="Algo asi es muy simples">Algo asi es muy simples</a></li>
  <li><a href="http://ldg/?p=18" title="Event single">Event single</a></li>
  <li><a href="http://ldg/?p=28" title="DGmike gones home">DGmike gones home</a></li>
 </ul>
</div>

Note that the function generates a even odd class of each day of events

The Agenda Loop

Using the_agenda_loop you generates a $the_event object that have all atributes about the event
Use it in combination to Agenda::next_events(); or Agenda::events_on();

 Agenda::events_on('month=5,year=2008');
  while (the_agenda_loop()) {
  print "<h1>{$the_event->what}</h1>";
 }

The global object $the_event is an standard object like this:

stdClass Object (
 [event_id] => 36
 [content] => Um exemplo de <strong>evento simples</strong> com a marcacao necessaria.
 [repeat] => daily
 [repeat_daily] => daily
 [repeat_daily_every] => 3
 [range] => never
 [what] => Meu simples evento
 [excerpt] => Meu excerpt, caso seja necessario.
 [author] => 1
 [pings] => open
 [comments] => open
 [calendar] => Array()
 [where] =>
 [destak] => 0
 [when_start_date] => 2008-09-15
 [when_start_time] => 00:00
 [when_end_date] => 2008-09-16
 [when_end_time] => 00:00
 [all_day] => 1
 [tags] => e mais tag,tag
 [range_ends_until] =>
)

Στιγμιότυπα

 • Create new Event screen
 • An event filled
 • List of events on manipulate events
 • Requesting a delete event

Εγκατάσταση

 1. Unzip agenda to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. You can configure the category in your Settings.
 4. Automaticaly you will see new options in Write and Manage sessions of your wordpress admin.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Agenda” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές