Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

AI Post Generator | AutoWriter

Περιγραφή

The 1st AI Post Generator for WordPress 🦾

Generate awesome articles just by writting the title.

AI Post Generator will create for you:

✔ Table of content for your post with h2, h3, …

✔ Blog Content

✔ Cover for your post

Create AI-powered posts only by the title: AI Post Generator plugin is the perfect solution for creating high-quality, engaging content for your WordPress site.

Built with state-of-the-art natural language processing technology, this plugin is able to understand and interpret user input, allowing it to generate content that is relevant and on-topic.

You will be able to generate the content in the language of your choice.

In addition to its language capabilities, AI Post Generator also find the perfect cover for your post, giving you a choice of more than 8 images.

AI Post Generator is the perfect tool for anyone wanting to generate high-quality content for their WordPress site.

With its support for multiple languages and ability to add images, this plugin makes it easy to create engaging and interesting content that will keep your readers coming back for more.

Features

 • Generate high-quality, longer articles using OpenAI’s GPT-3 language model (text-davinci-003).

 • Support for all languages! AI detects the language of the title and writes the content in the same language.

 • Automatically find more than 8 high-quality images to choose your post cover.

 • Add customizable heading tags (h1, h2, …) to your content.

 • Edit, delete, sort or add new headings before generating content.

 • Save as a draft or publish.

Στιγμιότυπα

Εγκατάσταση

Download the AI Post Generator ZIP file.

Installing the ZIP File

 1. Log in to your WordPress admin panel.

 2. Go to WordPress Plugins page and click on Add New button, then Upload the .zip file that you downloaded.

 3. Then click “Install Now” and then “Activate”

 4. Start to create content

Installing via WordPress Plugin Search

 1. Log in to your WordPress admin panel.

 2. Go to WordPress Plugins page and search for “AI Post Generator”

 3. Then click “Install Now” and then “Activate”

 4. Enter your API Key

 5. Import your articles by clicking on Import

Συχνές Ερωτήσεις

How does it work?

AI Post Generator use language model GPT-3 to create the content for you.

All you have to do is write the title you want for your post and the plugin generates relevant and coherent content based on that input.

What I need to use AI Post Generator WordPress plugin?

Nothing! It does not require any api key or registration on any site.

Yo only have to download it and start creating content.

What languages supports?

The plugin is capable of generating posts in any language, depending on the language of the input title. For example, if the title is written in French, the post will be created in French; if the title is written in Spanish, the post will be created in Spanish; and so on.

This allows the user to create posts in any language they wish, without having to worry about changing the language of the post manually.

Is AI Post Generator free?

Ai post generator works with tokens. When you download it you start with a free trial that allows you to create several posts.

When you run out of tokens, you can buy more with a single click.

What are tokens?

Tokens are the data structures that represent the words and phrases that make up the text.

They are used to represent the text in a more efficient way, and allow the AI to better understand the language used in the text.

Is the content generated unique and natural?

The content created by the plugin is one-of-a-kind and original, due to its utilization of advanced language processing technology.

Κριτικές

22 Μαρτίου 2023
çok fazla umut veriyor fakat geliştirmeye çok açık umarım destekleri çok daha uzun sürece olur.
15 Μαρτίου 2023
A nice plugin, very fast and easy to use but we need an invoice system also whern we pay for crédits )))
Ανάγνωση όλων των 30 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“AI Post Generator | AutoWriter” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.1

 • Added option for users to add an image cover for generated content.

 • Added automatic table of content for generated content.

 • Added diferent pricing options.

1.0.2

 • Added option for users to change search image input.

 • Added a preview of generated content before publish.

1.1

 • Improved GPT-3 Output

 • Fixed problem with payments

1.2

 • Free tokens implemented

2.0

 • Change prices

2.5

 • Rich editor implemented

 • Trained model option

 • Prices packages updated

 • Improved GPT3 input

 • Video Academy

2.5

 • Use of GPT3-turbo instead of davinci language model

 • Rich editor updated

 • Trained model updated

 • Prices packages updated