Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

AJAX Comment Pager

Περιγραφή

AJAX paging plugin for comment pages in WordPress 2.7 or higher versions.

为 WordPress 2.7 的评论分页功能增加 AJAX 处理.

Features:

 • AJAX comment paging
 • Without any JavaScript framework

Demo:

http://www.neoease.com/themes/

Supported Languages:

 • US English/en_US (default)
 • 简体中文/zh_CN (translate by mg12)

Εγκατάσταση

The following things are required:

 1. Your WordPress is 2.7 or higher version. (include beta versions)
 2. The CUSTOM CALLBACK method has been declared. (Your theme is ready for WordPress 2.7)

Just follow there simple steps to install this plugin:

 1. Unzip archive to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ tab in WordPress.
 3. Append <span id="cp_post_id"><?php echo $post->ID; ?></span> to <?php paginate_comments_links(); ?> in ‘comment.php’ file.
 4. Goto ‘Settings -> AJAX Comment Pager’, input and save changes.

Custom CSS:

 • This plugin will load ‘ajax-comment-pager.css’ from your theme directory if it exists.
 • If it doesn’t exists, it will load the default style that comes with this plugin.

若您要使用该才插件, 请确保满足以下条件:

 1. 您正在使用 WordPress 2.7 或以上版本. (包括 beta 测试版)
 2. 您正在使用的主题定义了自定义的评论显示方法. (基本上支持嵌套回复的都会定义该方法)

您只需以下简单的几个步骤, 就能将插件安装好:

 1. 将压缩包解压到 “/wp-content/plugins/” 目录中.
 2. 到 WordPress 后台的 “Plugins” 页面激活该插件.
 3. 在 “comments.php” 文件中将 “<span id=”cp_post_id”><?php echo $post->ID; ?></span>” 追加到 “<?php paginate_comments_links(); ?>” 的后面.
 4. 到 WordPress 后台的 “Settings -> AJAX Comment Pager” 页面, 输入相关信息和保存设置.

自定义样式文件

 • 如果主题目录下存在命名为 “ajax-comment-pager.css” 的文件, 插件会它将作为样式文件加载到页面.
 • 如果该文件不存在, 主题会将插件自带的作为默认的样式文件, 并加载到页面

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“AJAX Comment Pager” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

VERSION DATE    TYPE  CHANGES
1.0.1  2008/11/28 NEW  Added Simplified Chinese language support.
1.0   2008/11/25 NEW  Create this plugin.