Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

AJAX Hits Counter + Popular Posts Widget

Περιγραφή

Counts page/posts hits via AJAX. Ideal for nginx whole-page-caching or caching plugins.

For plugin’s work you DON’T need any javascript-framework (jQuery, MooTools, etc.)

Popular Posts Widget included.

You can fully customize displaying of widget by using predefined placeholders, such as {post_id}, {post_title}, {post_title_N}, {post_excerpt_N}, {post_author}, {post_author_link}, {permalink}, {post_date}, {thumbnail-[medium|...|64x64]}, {post_categories}, {post_hits} and {post_comments_count}.

Also you can show hits count in Posts/Pages Loop.
Simply add this line:

or equivalent

Or you can use shortcode [hits].

You can use callback function for “success” (ajaxHitsCounterSuccessCallback(xhr)) or “failed” (ajaxHitsCounterFailedCallback(xhr)) result status of increment hits script.

Στιγμιότυπα

 • Popular Posts Widget
 • Edit Hits Count in Admin Dashboard
 • Tools: Import views count (hits) from plugin WP-PostViews to hits of AJAX Hits Counter
 • AJAX Hits Counter General Settings

Εγκατάσταση

 1. Upload ajax-hits-counter directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress
 3. You can enable “Popular Posts Widget” in Widgets Management
 4. If you want to show hits count in Loop — add this line: <?php echo(ajax_hits_counter_get_hits(get_the_ID())); ?> or equivalent <?= ajax_hits_counter_get_hits(get_the_ID()) ?>

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions
 1. Upload ajax-hits-counter directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress
 3. You can enable “Popular Posts Widget” in Widgets Management
 4. If you want to show hits count in Loop — add this line: <?php echo(ajax_hits_counter_get_hits(get_the_ID())); ?> or equivalent <?= ajax_hits_counter_get_hits(get_the_ID()) ?>

Κριτικές

29 Ιανουαρίου 2018
Worked great for as long as I used. I'm removing because I don't need it anymore 🙂
3 Σεπτεμβρίου 2016
Прекрасный плагин для подсчёта количества просмотров страницы! Спасибо автору!
8 Φεβρουαρίου 2017
Thanks
Ανάγνωση όλων των 15 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“AJAX Hits Counter + Popular Posts Widget” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.9.10 [2018-03-09]

 • Response of increment hits now in JSON format
 • You can use callback function for “success” (ajaxHitsCounterSuccessCallback(xhr)) or “failed” (ajaxHitsCounterFailedCallback(xhr)) result status of increment hits script

0.9.9 [2014-12-19]

 • Added option in Settings: “Don’t count hits of admin users”. Currently it works only with normal (not “rapid”) counting script. Thanks for the idea to vvvv.
 • Updated screenshots with WordPress 4.1

0.9.8 [2014-12-18]

 • Added possibility to set Hits Count format from predefined. Thanks for the idea to emik91, Dre_MPMG, Pulseframe.
 • Added possibility to exclude Posts/Pages by their IDs. Thanks for the idea to pFrog.

0.9.7 [2013-12-28]

 • Bug fixes and visual fixes for WordPress v3.8

0.9.6 [2013-11-29]

0.9.5 [2013-11-29]

 • Replace filter_var() for PHP < 5.2.0 support.

0.9.4 [2013-11-18]

 • Added translation in spanish (es_ES) language. Thanks to Maria Ramos.

0.9.3 [2013-11-14]

 • Added translations in russian (ru_RU) and ukrainian (uk_UA) languages.

0.9.2 [2013-10-22]

 • Bug fixes

0.9.1 [2013-10-22]

 • Added shortcode [hits] (or [hits id=12345]). Thanks for the idea to AsankaD.
 • Small bugs fixes

0.9.0 [2013-10-22]

 • Added very fast (rapid) alternative hits counter script that used WP constant SHORTINIT. You can choose script type via Settings checkbox in admin area.
 • Changed design of Popular Posts Widget

0.8.8 [2013-09-15]

 • Added classes for <li> elements: item-num-<NUMBER_IN_ORDER> and item-id-<POST_ID>
 • Added coefficients for Hits count and Comments count in Sorting Algorithm.
 • Added hits column for Pages in admin dashboard.
 • Added meta box for change hits count for Pages in admin dashboard.

0.8.7 [2013-09-03]

 • Added counting for pages type too. Now you can choose post types to display in Popular Posts Widget: Pages & Posts, Posts only or Pages only.

0.8.6 [2013-09-02]

0.8.5 [2013-08-29]

 • Added Exclude category option. It means that Popular Posts Widget will exclude posts from selected category. In future I do it for more than one category. Thanks for the idea to fenomeno0chris.
 • New look of Popular Posts Widget

0.8.4 [2013-08-28]

 • Small fixes

0.8.3 [2013-08-28]

 • Added Custom CSS box. Now you can add your styles from Widget Management

0.8.2 [2013-03-29]

 • Display meta box for change hits count only for administrators.
 • Improved logic of hits counting

0.8.1 [2013-03-28]

 • Added meta box for change hits count in admin dashboard. Thanks for the idea to benben123.
 • Rewritten on objects.

0.8.0 [2013-03-28]

 • Added Current Category / Any option. It means that Popular Posts Widget will display only posts from current navigated category or for any category for other pages. Thanks for the idea to benben123.
 • Added Posts date range selection. Now you can select posts publication date range, such as day, week, month, 3 months, 6 months, year and all time. Thanks for the idea to whatwillb.
 • Added placeholder {post_title_N} to Popular Posts Widget, where N – is words count. Thanks for the idea to fenomeno0chris.
 • Updated logic of {post_excerpt_N}.

0.7.6 [2013-02-27]

 • Cache lifetime bug fix in Popular Posts Widget

0.7.5 [2013-02-25]

 • Fix some bugs in Popular Posts Widget

0.7.4 [2013-02-22]

 • Fix some bugs in Popular Posts Widget

0.7.3 [2013-02-22]

 • Added category filter to Popular Posts Widget. Thanks for the idea to benben123.
 • Updated screenshot

0.7.2 [2013-01-22]

 • Added new function ajax_hits_counter_get_hits($post_id) for displaying hits count in your custom theme.
  Example: echo(ajax_hits_counter_get_hits(get_the_ID()).' hits');

0.7.1 [2013-01-03]

 • JS optimization

0.7.0 [2013-01-03]

 • For plugin’s work you DON’T need anymore any JS-framework, such as jQuery, MooTools, script.aculo.us etc.

0.6.2 [2012-12-27]

 • Fix some bugs in Popular Posts Widget

0.6.1 [2012-12-27]

 • readme.txt updates

0.6.0 [2012-11-24]

 • Fix some bugs in Popular Posts Widget

0.5.9 [2012-11-24]

 • Fix some bugs in Popular Posts Widget

0.5.8 [2012-11-23]

 • Added placeholder {post_excerpt_N} to Popular Posts Widget, where N – is words count. Thanks for the idea to meetanik.
 • Update screenshot of Popular Posts Widget

0.5.7 [2012-11-07]

 • Fix some bugs in Popular Posts Widget

0.5.6 [2012-11-06]

 • Update screenshot of Popular Posts Widget

0.5.5 [2012-11-06]

 • Added placeholders {post_author} and {post_author_link} to Popular Posts Widget. Thanks for the idea to ebreuers.

0.5.4 [2012-11-06]

 • Added Sorting Algorithm (Hits, Comments, Hits + Comments) to Popular Posts Widget
 • Added placeholder {post_comments_count} to Popular Posts Widget

0.5.3 [2012-09-22]

 • Added placeholder {post_hits} to Popular Posts Widget

0.5.2 [2012-09-05]

 • Fixed small bug

0.5.1 [2012-09-05]

 • Fixed small bug with already in cache data

0.5 [2012-09-05]

 • Added placeholders {post_date} and {post_categories} to Popular Posts Widget
 • Some performance optimizations

0.4 [2012-09-04]

 • Now you can customize Popular Posts Widget output by using placeholders {post_id}, {post_title}, {permalink} and {thumbnail-[thumbnail|large|medium|...|64x64]}

0.3.1 [2012-09-03]

 • Fixed bug with displaying posts in Popular Posts Widget

0.3 [2012-09-03]

 • Fixed Transient cache usage for Popular Posts Widget
 • Added cleaning widget transient cache on save_post action

0.2 [2012-09-03]

 • Added Popular Posts Widget

0.1 [2012-08-27]

 • AJAX Hits Counter initialization commit