Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

ALERT BOX

Περιγραφή

Frontend Alert selected post or page from having a option to selece page or post and add custom alert view in fron when selected page or post load.

Create an admin-side page under settings tab. This page contains following fields those are available with next points.
Text field for adding text which will be displayed as alert on front side. Checkboxes for all custom post types.
For ex:posts, pages When admin will check any of the above post type checkbox, all posts of that post type will be listed below in multi-selectbox.
User can select multiple posts from the selection for which they want to show alert on frontend.
Save Changes button to save your changes.

Front-end: When user will open any page, post or custom post type post and if it is selected from admin side then alert box should be opened.
Alert box should contain admin side added text from settings page.

Κριτικές

Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“ALERT BOX” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές