Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

All-in-one Performance Accelerator

Περιγραφή

Simple and effective tool to boostup your site’s speed and performance and it makes wordPress loads faster in a few clicks.
It gathers wordPress, server configuration & database informations.

Features

 • Database Optimization
 • Site Information
 • Image optimization(Compress Images)
 • Deferred loading of JavaScript files
 • Lazyload Images
 • Minify HTML,CSS and JS
 • Disabled and Combined Google Fonts
 • Complete Caching pages
 • Plugins and comments cache
 • Preloading the cache of pages
 • Decreasing bandwidth usage with GZIP compression
 • Concatenation of JS and CSS files
 • Disable Emoji
 • Advanced Cache Rules
 • Easy import/export of settings

Database Optimization

A clean database runs more efficiently and it also helps to speed up your site.

 • Delete Post Revisions
 • Delete Auto-draft posts
 • Delete Trash posts
 • Delete Trash comments
 • Delete Spam Comments
 • Delete Unapproved Comments
 • Delete Expired Transients
 • Optimizing Tables

Site Information

 • WordPress Info.
 • Server info.
 • Database Info.
 • WordPress constants Info.
 • Directories and sizes Info.
 • Active & inactive themes.
 • Active & inactive plugins.
 • Filesystem permission Info.

Image optimization

 • Compress Original Images
 • Auto-Compress Images
 • Compress different image sizes
 • Resize Images

Deferred loading of JavaScript files

It is preferable for performance that JavaScript files are either loaded in the footer of your site, or deferred so that they don’t block the downloading of other assets on your site, thereby slowing it down.

By enabling Load JavaScript deferred, all the JavaScript files on your page, including those minified will be loaded with the defer attribute

Lazyload for images,iframes and videos

LazyLoad delays the loading of images,iframes and videos on your website,until the user scrolls down the page and actually needs to see them.
We do this in an SEO-friendly way.

Minify HTML,CSS and JS

There are several advantages in delivering minified content to final users.

 • Faster loading times
 • Saving in bandwidth usage
 • Lower resource usage

Disable Google Fonts

Google Fonts can be a great addition to your website that considerably improves your typography

Cache

 • Caching of all the pages for quick viewing
 • Caching for mobile visitors.
 • Caching for logged in users.
 • Preloading the cache of pages.
 • Reduction of the number of HTTP requests to reduce loading time.
 • Decreasing bandwidth usage with GZIP compression.

Concatenation of JS and CSS files

The files are processed and the optimized versions are stored in: cache/smack-optimize

Disable Emoji

 • Disable Emoji will reduce the number of external HTTP requests.

Advanced Cache Rules

 • Cache Query String(s)
 • Never Page Paths(s)
 • Never Cache Id(s)
 • Never Cache Cookies

Στιγμιότυπα

 • Site informations.
 • site status.
 • File Optimization.
 • Media Section.
 • Database Optimization.
 • Preload
 • Image Optimization.
 • Cache
 • Advanced Rules
 • Tools

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“All-in-one Performance Accelerator” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.1

 • Initial beta release version.

1.0

 • Added : Database Cleanup Options, Revisions optimization, Auto-Save Controller.