All-in-One WP Migration

Περιγραφή

This plugin exports your WordPress website including the database, media files, plugins and themes with no technical knowledge required.
Upload your site to a different location with a drag and drop in to WordPress.
There is an option to apply an unlimited number of find and replace operations on your database during the export process. The plugin will also fix any
serialisation problems that occur during the find/replace operation.

Mobile device compatible: All-in-One WP Migration is the first plugin to offer true mobile experience on WordPress versions 3.3 and up.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο host ή στο λειτουργικό σύστημα

Παράκαμψη όλων των περιορισμών για το μέγεθος του αρχείου

 • We use chunks to import your site data. Most providers set the maximum upload file size to 2MB. As the file restrictions are only applied to each chunk, webserver upload size restrictions are bypassed by keeping the chunks under 2MB to easily upload your entire site.

Zero Dependencies

 • The plugin does not require any PHP extensions and works with all versions of PHP from v5.2 onwards. This is great news for v5.2 users who are unsupported by many other products.

Υποστήριξη για MySQL και MySQLi

 • No matter what php mysql driver your webserver ships with, we support it.

Compatible with WordPress v3.3 to present

 • We have a comprehensive Quality Assurance and testing process that ensures that the plugin is always compatible with the latest release of WordPress, but we don’t support versions of WordPress prior to version 3.3 (2012)

WP-CLI Integration is available in Unlimited Extension

Υποστήριξη

 • For the community version of the plugin please watch the instruction videos below and see our FAQ.
 • If you have more complex requirements, our team is here to help. If you have any questions please feel free to get in touch at help.servmask.com
 • Όλα τα προϊόντα υψηλής ποιότητας περιλαμβάνουν και υποστήριξη υψηλής ποιότητας.

Migrate WordPress to cloud storage services using our completely new premium extensions

Όλες οι Cloud Storage και Multisite επεκτάσεις περιλαμβάνουν premium υποστήριξη και την Απεριόριστη Επέκταση δωρεάν

Υποστηριζόμενοι εξυπηρετητές

Το πρόσθετο δεν έχει καθόλου εξαρτήσεις, κάνοντάς το συμβατό με όλους τους PHP παρόχους φιλοξενίας. Υποστηρίζουμε ένα μεγάλο εύρος πάροχων φιλοξενίας. Μερικοί από τους πιο διάσημους περιλαμβάνουν:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πολιτική Απορρήτου

Το All-in-One WP Migration ζητά τη συγκατάθεσή σας για να συλλέξει την διεύθυνση email του αιτούντος κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας του πρόσθετου. Πολιτική Απορρήτου Συμβατή με GDPR

Στιγμιότυπα

 • Εξαγωγή σελίδας κινητού
 • Εισαγωγή σελίδας κινητού
 • Μενού προσθέτων

Εγκατάσταση

 1. Το All-in-One WP Migration μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας μέσα από τον
  πίνακα ελέγχου Πρόσθετων του WordPress.
 2. Click “Add New” and Search for “All-in-One WP Migration”
 3. Εγκατάσταση και Ενεργοποίηση

Alternatively you can download the plugin using the download button on this page and then upload the all-in-one-wp-migration folder to the /wp-content/plugins/ directory then activate throught the Plugins dashboard in WordPress

Κριτικές

28 Οκτωβρίου 2020
Lo mejor que hay, gracias por este plugin tan eficiente, hace todo correcto.
23 Οκτωβρίου 2020
The upload was slow and stuck at 25.7 or 50.7%. Increasing the WordPress max-upload size and time did not help. I extracted the transfer/backup file, using the extractor on Github.com and uploaded the files as a zip file, which I extracted on my new hosting account, but my site turned blank. So, my site was down for a couple of hours. Fortunately I had a backup copy of my site and the database. So, I fell back on the simple and fast manual method: 1. Uploaded and extracted my wordpress-backup as a *.zip file using my cPanel's file manager. Uploading was done in minutes. 2. Created the new database and user in cPanel 3. Imported the database-backup file, using phpMyAdmin (Accessible from cPanel) 4. Edit the wp-config.php (db-name, user and password) in cPanel's file manager Done! My site worked again, all done from Cpanel, no FTP needed. Apparently it's better to upload an exact copy of your site and your database than trying to import a transfer-file in a new WP installation.
21 Οκτωβρίου 2020
Best Plugin that worked without a flaw. Just be aware that you might need to re-configure PHP INI basic settings, increasing the max file sizes to something larger than the file that you want to upload.
Ανάγνωση όλων των 6,484 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“All-in-One WP Migration” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

“All-in-One WP Migration” έχει μεταφραστεί σε 49 γλώσσες. Thank you to the translators for their contributions.

Μεταφράστε το “All-in-One WP Migration” στην γλώσσα σας.

Interested in development?

Περιηγηθείτε στον κώδικα , ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

7.29

Προστέθηκε

 • Support for Swift Optimizer
 • Better support for URL replacement

7.28

Προστέθηκε

 • Improved support for WPML plugin

7.27

Προστέθηκε

 • Translate button on the plugins page

Διορθώθηκε

 • Better PHP 7.4 compatibility

7.26

Άλλαξε

 • Tested up to WordPress 5.5

7.25

Προστέθηκε

 • Improved support for pretty permalinks detection on import

7.24

Προστέθηκε

 • Improved support for SiteGround hosting

7.23

Προστέθηκε

 • Improved support for RevSlider plugin
 • Improved support for WordPress.com migrations

7.22

Προστέθηκε

 • Improved upload path replacement
 • Set permalinks structure to default when pretty permalinks are not supported

Διορθώθηκε

 • Exclude media from advanced options

7.21

Προστέθηκε

 • Better compatibility to Oxygen Builder. Thanks Rookie for reporting it

7.20

Διορθώθηκε

 • Total files number in enumerate and content steps

7.19

Προστέθηκε

 • Support for custom upload directory

7.18

Προστέθηκε

 • Use case-sensitive prefix when the SQL server has it defined. This allows to have multiple WordPress installations in the same database with case sensitive prefix: wp_, WP_, Wp_, wP_

Διορθώθηκε

 • Removed a delay from stopping an export or import

7.17

Διορθώθηκε

 • Compatibility with Apache v2.4 .htaccess. Thanks Pieter Daalder for reporting it.

7.16

Προστέθηκε

 • Store upload_path in the backup

7.15

Προστέθηκε

 • Exclude web.config and .htaccess direct access from each other

Διορθώθηκε

 • Long backup names break download button layout

7.14

Προστέθηκε

 • Display a message when disk space is not enough while importing a file

Άλλαξε

 • Text improvements during import

7.13

Προστέθηκε

 • Support for Freemius framework
 • Include table views between migrations

7.12

Προστέθηκε

7.11

Προστέθηκε

 • Support for Webba Booking plugin
 • Support for utf8mb4_0900_ai_ci collation in MySQL v8.0.1+

7.10

Προστέθηκε

 • Better support for WP Engine platform

7.9

Προστέθηκε

 • Uploads, plugins, and themes path to the backup

Αφαιρέθηκε

 • Sorting of active plugins on import

7.8

Προστέθηκε

 • Better support for Elementor plugin

Διορθώθηκε

 • Skip files from wp-content when exporting only database

7.7

Άλλαξε

 • Enhanced support for old versions of revslider plugin

7.6

Προστέθηκε

 • Direct Extension

7.5

Άλλαξε

 • Improved i18n support for non-latin filenames

7.4

Διορθώθηκε

 • Small bug when reporting an issue

Άλλαξε

 • Remove “www” from emails on import

7.3

Άλλαξε

 • Wrap size_format in a function to handle corner cases

7.2

Διορθώθηκε

 • Use a nonce when checking for updates

7.1

Διορθώθηκε

 • Allow only users with export an import capability to see the list of backups. This issue was introduced in version 7.0 (Thanks to Ed from siliconforks for reporting)

7.0

Προστέθηκε

 • DB_CHARSET and DB_COLLATE are stored in the backup
 • Display a notice when logged in user is administrator without export/import capabilities

Διορθώθηκε

 • Escape backup labels. (Thanks to Connum for reporting)

Άλλαξε

 • Create backup button on Backups page starts a full export.

6.97

Προστέθηκε

 • ARIA support

Διορθώθηκε

 • Download button position

6.96

Διορθώθηκε

 • Delete failed import/exports older than 24 hours

6.95

Άλλαξε

 • Remove the cleanup of failed imports. It causes some of the imports to fail

6.94

Διορθώθηκε

 • Decrease memory use during export and import of the database
 • Wait 5 seconds longer for servers to process export/import jobs

Άλλαξε

 • Removed emoticon from Import success screen

6.93

Άλλαξε

 • Simplified the text on successful import
 • Improved the speed of exporting the database

Αφαιρέθηκε

 • Feedback option from the sidebar

6.92

Προστέθηκε

 • Workaround for PHP 7.3.2 bug when database export uses more memory https://bugs.php.net/bug.php?id=77597

6.91

Άλλαξε

 • Reverted monkey-patched fix for some GoDaddy hosting plans. The issue was fixed by GoDaddy yesterday

6.90

Άλλαξε

 • Improved URL replacement
 • Improved compatibility with some of GoDaddy hosting plans

6.89

Άλλαξε

 • Tested up to WordPress 5.1

6.88

Διορθώθηκε

 • Table data type issue on export/import
 • PHP notice on custom backup labels

6.87

Προστέθηκε

 • Custom backup labels on Backups page
 • Support for OptimizePress

Διορθώθηκε

 • Translation text on Import page

6.86

Προστέθηκε

 • Support for MySQL BIT field type

Διορθώθηκε

 • WP CLI issue on export/import

6.85

Άλλαξε

 • Tested up to WordPress 5.1

6.84

Διορθώθηκε

 • Set the type of backup file during download via HTML attribute
 • Removed Math_BigInteger class which was causing issues with other plugins

6.83

Προστέθηκε

 • Check for minimum required extension version on import
 • Disable Join My Multisite, MultiSite Clone Duplicator and WordPress MU Domain Mapping plugins after restoring a backup

Διορθώθηκε

 • Support for WordPress 3.3