Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Crypto Payment Gateway – ALT 5 Pay

Περιγραφή

Accept all major crypto currencies directly on your WooCommerce site via this seamless and secure WooCommerce gateway.

ALT 5 Pay Payment Gateway plugin for WooCommerce

Στιγμιότυπα

 • ALT 5 Pay merchant dashboard – settings – create a new API KEYS
 • ALT 5 Pay merchant dashboard – account info – get your merchant id
 • WordPress WooCommerce admin dashboard – ALT 5 Pay plugin settings (1)
 • WordPress website – ALT 5 Pay checkout option
 • ALT 5 Pay hosted widget – crypto currency selected
 • ALT 5 Pay hosted widget – customer clicked pays the amount requested in their wallet wither by scanning the QR code or copying the address .
 • ALT 5 Pay hosted widget – customer waits for confimation on chain before bring redirected to the merchants websites successful page .
 • If customer partially paid the invoice they will receive this email with a link to pay the outstanding balance.
 • If customer fully paid the invoice they will receive this email.
 • Wordpress WooCommerce admin dashboard – order view
 • ALT 5 Pay merchant dashboard – detailed invoice view of partially paid invoice.
 • ALT 5 Pay merchant dashboard – detailed invoice view of fully paid invoice.

Εγκατάσταση

Installing The Payment Gateway Plugin

 • Download the plugin zip file.
 • Login to your WordPress Admin. Click on Plugins | Add New from the left hand menu.
 • Click on the “Upload” option, then click “Choose File” to select the zip file from your computer. Once selected, press “OK” and press the “Install Now” button.
 • Activate the plugin.
 • Open the settings page for WooCommerce and click the “Payment Gateways,” tab.
 • Click on the sub tab for “ALT 5 Pay.”
 • Configure your ALT 5 Pay Commerce Gateway settings. See below for details.

Note: This plugin requires that you have an SSL certificate installed and active on your site.

Obtain Credentials from ALT 5 Pay Commerce Gateway

To setup your ALT 5 Pay Commerce Gateway you will need to enter your account info.

Connect to WooCommerce

Συχνές Ερωτήσεις

How do I pay a ALT 5 Pay invoice?

Select the wallet you want to use to complete the payment, ALT 5 Pay will indicate the available currencies and provide compatible instruction for each wallet. You can either scan the QR code, click on the “Copy Address” button or copy/paste the address to their wallet, send the requested amount to complete the payment.

Does ALT 5 Pay have a test environment?

Yes, you can request access to the sandbox environment (https://sandbox.digitalpaydev.com) from support@alt5pay.com to process payments on testnet. You will also need to setup a wallet on testnet to make test transactions.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Crypto Payment Gateway – ALT 5 Pay” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές