Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

AlT Report

Περιγραφή

Présentation

AlT Report est un outil permettant de gérer facilement vos rapport d’erreurs.

Vous pourrez signaler un bug à partir de n’importe quel page et voir sa progression.

Fonctionnalités

 • Signaler un bug à partir de n’importe quel page;
 • Avoir un rapport détailler de vos bugs;
 • Suivre un bug directement à partir de la page impacté;
 • Synchroniser la création d’un bug avec un ticket avec redmine;
 • Paramétrer alt-report aux couleurs de votre site;
 • Ajouter autant de statut que vous souhaitez et les lier avec redmine;
 • Vous pouvez choisir d’envoyer des notifications vers un ou plusieurs emails;
 • Vous pouvez choisir d’afficher le plugin seulement pour certain rôle;
 • Un visiteur peut avoir un suivit de son ticket, il sera notifié automatiquement s’il est terminer;

Στιγμιότυπα

 • Affichage front déplier
 • BO interface général
 • BO interface redmine
 • BO interface liste tickets
 • BO interface ticket

Εγκατάσταση

 1. Vous pouvez utiliser le programme d’installation automatique du plugin ou votre programme FTP pour le télécharger dans votre répertoire wp-content / plugins
  Le dossier de niveau supérieur. Ne chargez jamais tous les fichiers php et mettez-les dans / wp-content / plugins /.
 2. Activez le plugin dans le menu ‘Plugins’ dans WordPress
 3. Visitez vos options
 4. Configurez les options souhaitées, puis activez le plugin
 5. C’est tout!

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“AlT Report” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

Version 1

 • 1.12.0 Pouvoir ajouter le temps sur les tickets, pouvoir commenter les tickets, page de statistiques des tickets
 • 1.11.0 Mise en place d’une connexion clef API. Amélioration de la traduction
 • 1.10.0 Amélioration de l’interface graphique
 • 1.9.0 Il est maintenant possible de faire une synchronisation descendante avec redmine
 • 1.8.2 Corrrectif script
 • 1.8.1 Corrrectif affichage colonnes
 • 1.8.0 Améliorations back-office
 • 1.7.2 documentation du code
 • 1.7.1 Cacher le css et js quand on n’y a pas accès | correctif multisite;
 • 1.7.0 Sauvegarde des images multisite | définir un type par défaut
 • 1.6.4 Correctif js et amélioration du css;
 • 1.6.3 Correctif bug affichage redmine;
 • 1.6.2 Correctif d’un bug jquery;
 • 1.6.1 Optimisation du js et css;
 • 1.6.0 Localiser le ou les bug sur la page;
 • 1.5.0 Auteur et suivi d’un ticket;
 • 1.4.0 Traduction en anglais disponible;
 • 1.3.0 Changement de l’affichage front;
 • 1.2.1 Correctif path import;
 • 1.2.0 Paramétrage du plugin à son activation;
 • 1.1.1 Suppression du bug des rapports sur la home;
 • 1.1.0 Ajout du controle par role, amélioration de l’email report;
 • 1.0.0 Lancement;