Αυτό το πρόσθετο έχει κλείσει από τις 21 Οκτωβρίου 2023 και δεν είναι διαθέσιμο για λήψη. Αυτό το κλείσιμο είναι προσωρινό, εκκρεμεί πλήρης έλεγχος.

alter

Κριτικές

11 Νοεμβρίου 2019
Works as expected, more pageviews, more time onsite, less bounce rate. Check, check, check!
7 Νοεμβρίου 2019
I tried a bunch of related post plugins in the past but Alter works much better. I don't know why nobody thought of this idea before! Now I can remove all the existing related/popular post lists on my site and keep my site clean because this recommendation widget only pops up when needed without cluttering my site.
Ανάγνωση όλων των 3 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Alter” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές