Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

AS English Admin

Περιγραφή

This plugin lets users change their administration language to native English (en_US locale).

This is useful during site development and for people more accustomed to the english administration panel, even if your site
is in another language. (The frontend will still use the native language.)

This plugin is fully compatible with WooCommerce and can correctly identify and translate frontend / backend AJAX requests.
If you are using this plugin with Advanced Custom Fields, please move the as-english-wp-admin.php file to the /wp-content/mu-plugins/ folder
(create it if it does not exist). This is an ACF limitation.

This plugin is developer friendly and small (~200 lines of code). Check the FAQ for customization examples.

Usage

Basic usage

Once you have installed and activated the plugin, navigate to any admin page and check the top admin bar. A button will
display your current locale. If you click on it, the admin will change to English locale (en_US). To switch back,
press the button again.

Requirements

 • PHP 5.3 or higher

Translations

 • None

Στιγμιότυπα

 • The plugin admin bar

Εγκατάσταση

 1. Upload the as-english-wp-admin folder to /wp-content/plugins/
 2. Activate the plugin (English WordPress Admin) through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Use the functionality via the admin bar

Συχνές Ερωτήσεις

Some plugins are still in the native language when switching to English

To fix this, move the file /wp-content/plugins/english-wp-admin/as-english-wp-admin.php to /wp-content/mu-plugins/

This will ensure this plugin is loaded before all other plugins and that it sets the correct language. This is a WordPress restriction.

Why are some URLs whitelisted?

update-core.php is whitelisted because translation updates do not work properly if you change locale on that screen.

How do I whitelist a specific page from being translated

Use the english_wordpress_admin_whitelist filter. It takes a preg-style regular expression.

/** Whitelist /wp-admin/options-general.php?page=my_plugin **/
add_filter('english_wordpress_admin_whitelist', function($whitelisted_urls)
{
  $whitelisted_urls[] = '.*\/wp-admin\/options-general.php\?page=my_page$';
  return $whitelisted_urls;
});

How do I prevent regular users from having the option of changing the admin language?

If you only want the first admin user to have this option, put this code in your themes function.php file:

/** Only allow the admin user to change the admin language **/
if(get_current_user_id() === 1) {
  add_filter('english_wordpress_admin_show_admin_bar', '__return_true');
}
else {
  add_filter('english_wordpress_admin_show_admin_bar', '__return_false');
}

How do I automatically enable this plugin for certain users?

Use the snippet below to have admins always use the admin page in english.

/** Enable the plugin automatically for admin users */
if(current_user_can('manage_options')) {
  global $english_wordpress_admin_plugin;
  $english_wordpress_admin_plugin->set_cookie(1);
  add_filter('english_wordpress_admin_show_admin_bar', '__return_false');
}

This plugin does not solve my needs

You can leave feature requests in the plugin support forum.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“AS English Admin” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

 • Initial release