Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

AsynCRONous bbPress Subscriptions

Περιγραφή

Per default, bbPress is sending subscription notification emails as one email with a bunch of BCCs. There are various reasons why it would make more sense to send individual emails. This plugin does that, quietly in the background via WP cron, without slowing down page load times. Also increases notification performance and reduces database load on large sites.

Translations by @mauriciogarofalo and @mechter

Defaults

If you don’t customize this plugin, this is what you’ll get:

 • Sends mails from "MyBlog <admin@MyBlog.foo>" (with your Blog’s name and admin email)
 • Sends mail to "Markus <markus@example.com>" (with the name being the user’s display name on the forums, not their username)
 • Subject and Message have more user friendly defaults, use the available filters (see below) to make them your own.

Προσαρμογή

You can install and activate this plugin and it just works, but you have full control over the details if you want to. Below are some filters and code snippets that help you do what you want. If you’re new to working directly with code, please see the example at the bottom of this page.

Available filters

bbp_subscription_email_from( $from ) // $from can be a string or array('name'=>string, 'address'=>string)
bbp_subscription_email_recipients( $recipients ) // $recipients is array of array('name'=>string, 'address'=>string)
bbp_subscription_email_headers( $headers )
bbp_forum_subscription_email_subject( $subject, $forum_id, $topic_id )
bbp_forum_subscription_email_message( $message, $forum_id, $topic_id )
bbp_topic_subscription_email_subject( $subject, $forum_id, $topic_id, $reply_id )
bbp_topic_subscription_email_message( $message, $forum_id, $topic_id, $reply_id )

bbp_bounce_address( $bounce_address )

bbp_subscription_disable_async( false )
bbp_forum_subscription_disable_async( false )
bbp_topic_subscription_disable_async( false )
bbp_forum_subscription_notify_author( false )
bbp_topic_subscription_notify_author( false )

Helpful Snippets

Here are some pointers to get the data you might want in your notifications:

$blog_name = get_bloginfo( 'name' );

$forum_title = bbp_get_forum_title( $forum_id );

$topic_author_user_id = bbp_get_topic_author_id( $topic_id );
$topic_author_display_name = bbp_get_topic_author_display_name( $topic_id );
$topic_title = wp_specialchars_decode( strip_tags( bbp_get_topic_title( $topic_id ) ), ENT_QUOTES );
$topic_content = wp_specialchars_decode( strip_tags( bbp_get_topic_content( $topic_id ) ), ENT_QUOTES );
$topic_url = get_permalink( $topic_id );

$reply_author_user_id = bbp_get_reply_author_id( $reply_id );
$reply_author_display_name = bbp_get_topic_author_display_name( $reply_id );
$reply_content = strip_tags( bbp_get_reply_content( $reply_id ) );
$reply_url = bbp_get_reply_url( $reply_id ); // note that it's not get_permalink()

Παράδειγμα

To have a nice subject line for new topic notifications, add this to your theme’s functions.php. If your theme does not have this file, you can simply create it and it will be loaded automatically. Note how the example is basically just one of the filters above, mixed with some of the snippets and a return statement. It’s that simple.

add_filter( 'bbp_forum_subscription_email_subject', function( $subject, $forum_id, $topic_id ) {
  $blog_name = get_bloginfo( 'name' );
  $topic_author_display_name = bbp_get_topic_author_display_name( $topic_id );
  $topic_title = wp_specialchars_decode( strip_tags( bbp_get_topic_title( $topic_id ) ), ENT_QUOTES );
  return "[$blog_name] $topic_author_display_name created a new topic: $topic_title";
}, 10, 3); // first is priority (10 is default and just fine), second is number of arguments your filter expects

Συχνές Ερωτήσεις

No emails are being sent

If other WP emails work normally try adding define('ALTERNATE_WP_CRON', true); to your wp-config.php

Can I use real cron instead of WP cron?

Yes. Add define('DISABLE_WP_CRON', true); to your wp-config.php and have a real cron job execute e.g. wget -q -O - http://your.blog.example.com/wp-cron.php >/dev/null 2>&1

Κριτικές

7 Αυγούστου 2017
We have a lot of users on our forum. BBPress notifications were not going out because we were over our hosting limits for email. Among other things, this plugin forces BBPress to send a separate email to each user (instead of one massive email that BCCs all subscribers). We combined this with a email queue plugin, and now we are sending out emails to hundreds of users and staying under our hosting provider’s email limits. Woohoo!
3 Σεπτεμβρίου 2016
This plugin absolutely fixes the “issues” that bbPress created when they switched to their bcc setup for subscribing to forums and topics! bbPress bcc idea has its positive side, but it also has a negative side, in that it “breaks” some mailing service systems. AsynCRONous bbPress Subscriptions FIXES that! This plugin NEEDS to be incorporated into bbPress core! This is the way the subscriptions should work — in the first place!! And the author’s support of this plugin could not be better! THANK YOU, Markus!!!
3 Σεπτεμβρίου 2016
By default, the bbPress forum reply notification emails were not being delivered to any forum subscribers. This plugin fixed that, immediately. Upon installing the plugin, the reply notification emails will just work.
Ανάγνωση όλων των 8 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“AsynCRONous bbPress Subscriptions” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “AsynCRONous bbPress Subscriptions” έχει μεταφραστεί σε 2 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “AsynCRONous bbPress Subscriptions” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

3.7

 • added two new filters that allow for sending notifications to post authors

3.6

 • fixed bugs introduced in 3.5

3.5

 • fix: in some cases email subjects contained html entities. They now contain proper characters.
 • code improvements

3.4

 • fix: notification email subjects now correctly display special characters like quotation marks

3.3

 • fixed Spanish translation

3.2

 • added Spanish translation

3.1

 • fixed German translation

3.0

 • now ready to be translated at https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/asyncronous-bbpress-subscriptions
 • added German translation

2.3

 • bbp_subscription_email_from filter now accepts strings in addition to arrays

2.2

 • added filters to enable synchronous sending if desired

2.1

 • removed debug code

2.0

 • replaced legacy bbPress code with proper implementation, major performance increase over bbPress default implementation
 • updated message defaults to be more user friendly
 • added filters to be backwards compatible with bbPress
 • added filters to be forwards compatible with bbPress once this plugin’s code is incorporated into bbPress core

1.5

 • removed filter abbps_to, use abbps_recipients instead
 • invoke wp_specialchars_decode() on blog name for From name

1.4

 • updated code to match filter changes in bbPress 2.5.6
 • now properly injects bbPress, using the bbp_after_setup_actions hook

1.3

 • new filter: abbps_bounce_address allows setting of bounce address for email notifications
 • minor code improvements

1.2

 • changed filter: abbps_from to match the signature of the abbps_to filter (now passes an associative array instead of two strings).
 • removed obsolete parameters from abbps_to apply_filters() call

1.1

 • changed filter: abbps_to has new signature abbps_to( $to, $post_author_user_id ) where $to is array( 'name' => '', 'address' => '' )
 • new filter: abbps_recipients filters array of recipients just before sending so you can e.g. remove blacklisted emails just in time

1.0

 • initial release