Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

aThemes Addons for Elementor

Περιγραφή

Introducing aThemes Addons for Elementor — Boost Your Elementor Website Building

We’ve put together a set of essential widgets to make building pages with Elementor even better. Our goal was simple: creating a plugin that’s easy to use and avoids the unnecessary bloat found in other plugins. With aThemes Addons, you can bring your Elementor projects to life more creatively and efficiently than ever.

Enhance Your Elementor Page Building Experience with 30+ Essential Widgets

Whether you’re putting together galleries or sliders, sharing testimonials, or linking up your social media, each widget is made with real website needs in mind. We’ve included plenty of customization options, so you can get every detail just right without any fuss.

Plugin Features

Modular and Lightweight

Our plugin is designed with optimization in mind, so you can choose exactly what you need for your site. You can enable and disable each addon from the aThemes Addons control panel. This prevents your site from being weighed down by unnecessary CSS and JavaScript, keeping it fast and smooth.

Full Styling Control

Every widget we offer lets you tweak its design down to the last detail. Want to change the colors, fonts, or amount of space between the elements? You got it — it’s all up to you.

Template and Skin Support

Some of our widgets let you start with template or skin support that you can then make your own. Pick one, adjust it however you like, and see how fast you can get the perfect look.

Responsive Design

We’ve made sure our widgets adapt to any screen size. So whether someone’s looking at your site on their phone, tablet, or computer, everything will look just right.

Elementor is required for this plugin.

Widget Library

30+ FREE ELEMENTOR ADDONS AND COUNTING

Find everything you need in one convenient package and supercharge your Elementor website.

 1. Gallery: Create user-friendly galleries that you can filter. Adjust the layout, space between the images, and more to make them look great on any device.
 2. Slider: Set up beautiful sliders and add as many slides as you want to. You get to control the design and can even use templates.
 3. Testimonials: Share what people say about you in a carousel. You can change how each part looks to make those words stand out.
 4. Posts List: Display your blog posts or articles in a grid. Pick a style that matches your site.
 5. Woo Products Grid: Show off your WooCommerce products in a grid layout. There are lots of customization options and styles to choose from.
 6. Call to Action: Encourage your visitors to take action with buttons and messages you can customize, including the option to use two buttons together.
 7. Countdown: Set up a countdown timer for events or offers. You can decide what happens when the time runs out.
 8. Flip Box: Create boxes that flip to reveal more information when hovered over. Change how they look and flip.
 9. Image Accordion: Display your images in an accordion layout. You can control both the design and behavior.
 10. Advanced Social: Link to your social media with customizable icons. You can add tooltips and labels for extra clarity.
 11. Dual Buttons: Show two buttons side by side to make stronger calls to action. Customize them to match your site.
 12. Dual Heading: Get creative with your headings by styling each part differently. Great for making important text stand out.
 13. Team Member: Show off your team members. Add their photos, write a little about them, and link to their social media.
 14. Pricing Table: List your prices and plans. There are lots of options to help you clearly show what you offer.
 15. Business Hours: Let people know when you’re open. Change the layout and style to match your site.
 16. Before/After Image: Compare two images side by side with a slider. It’s a neat way to show off changes or improvements.
 17. Image Scroll: Display longer images in a space that lets your visitors scroll through them.
 18. Page List: Make a list of pages or links. Customize its look to grab attention.
 19. Posts Carousel: Rotate your posts in a carousel. Choose a style that fits your site’s look.
 20. Lottie Animation: Add fun animations to your site with Lottie. They’re lightweight and work with any widget that uses images or icons.
 21. Contact Form 7: Take control of your Contact Form 7 forms. Drop the widget in, then style it however you like.
 22. WPForms: Style your WPForms easily. Start by dragging the widget in, then customize it.
 23. Ninja Forms: Give your Ninja Forms a personalized look. Just drag in the widget and adjust its design.
 24. Gravity Forms: Styling your Gravity Forms is simple. Drag the widget in and tweak the design to fit your site.
 25. WeForms: Add and style your WeForms easily. Drag the widget over and make it look just right.

Note: The Mailchimp widget uses the Mailchimp API. Terms of use can be found here

More features and improvements are coming in regular updates.

Looking for the most flexible theme?

Though aThemes Addons pairs well with any theme, we recommend that you try it out with Sydney for an optimal experience. Sydney is a fast, multipurpose WordPress theme that complements aThemes Addons perfectly, offering endless customization possibilities. Experience the synergy between Sydney and aThemes Addons for unmatched design potential!

Backed by a trusted team

aThemes Addons is brought to you by aThemes, a WordPress product company trusted by more than 150,000 happy users.

Support

– If you have any questions, visit the support forum here.

Happy user of aThemes Addons?

– Join our Facebook Group.

– Or rate us on WordPress 🙂

NOTES

We aim to simplify WordPress and boost your site’s growth with our themes and plugins. With that in mind, we’re so excited to build aThemes Addons. We believe you’ll find aThemes Addons invaluable for designing your website.

WHAT’S NEXT

If you like aThemes Addons, then consider checking out our other WordPress products:

🚁 Sydney – Simple, fast, and flexible. Build your professional online presence and showcase your business with the easily customizable features of our Sydney theme. Works seamlessly with Elementor and aThemes Addons.

🐝 Merchant – An all-in-one modular eCommerce toolkit designed to supercharge your WooCommerce store. Merchant consolidates multiple eCommerce features into one single plugin. With Merchant’s 40+ modules, you can boost your store’s sales, reduce cart abandonment, improve the user experience, and more.

🛍️ Botiga – Botiga is known as the fastest WooCommerce theme around. Focused on the two things that matter most to eCommerce website owners — speed and conversion optimization. Also mobile shopping ready.

Εγκατάσταση

Go to Plugins > Add New and search for aThemes Addons for Elementor. Install and activate it.

Συχνές Ερωτήσεις

How can I activate more widgets?

Go to your admin area, find the aThemes Addons menu item, and click on it. You will see a list of all available widgets. You can activate or deactivate them from there.

Can I use the plugin without Elementor?

No, you cannot. You must have Elementor installed and activated on your website to use aThemes Addons for Elementor.

Does it work with any theme?

Absolutely! It will work with any theme, and we have tested it with most of the popular themes in the market. Since we follow WordPress’ plugin development guidelines, you can rest assured that aThemes Addons for Elementor should work perfectly, no matter which theme you use. If you’ve installed aThemes Addons for Elementor and are facing issues, it might not be due to theme incompatibility. Please get in touch with the support team by opening a support ticket in the plugin’s support forum, and we will fix it for you.

Will my website slow down if I install aThemes Addons for Elementor?

Performance is at the heart of everything we do. aThemes Addons for Elementor’s code has been created and optimized for maximum performance. That is why using aThemes Addons for Elementor on your website will not slow it down. On the contrary, there is a good chance that your website will perform better than ever with aThemes Addons for Elementor, as it combines the functionality of multiple plugins. Once you remove unnecessary plugins from your website, its performance is sure to improve.

Can I use aThemes Addons for Elementor on client sites?

Yes, you can use aThemes Addons for Elementor on client websites.

Do I need to have coding skills to use aThemes Addons for Elementor?

Absolutely not. You can enable and customize modules without any coding knowledge. aThemes Addons for Elementor is the most beginner-friendly plugin on the market.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“aThemes Addons for Elementor” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.1

 • New widgets

1.0.0

 • Initial release