Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

ATR Server Status

Περιγραφή

Important notice
In version 1.5.0 I initially accidently commited a version with some missing mandatory files, if your site gives you a white screen or goes down because of this, please remove/re-install the plugin from the repository.

Simple, efficient, ad- and bloatfree plugin for testing whether or not a given server address is up for just you, or everyone else on a given port and protocol.
Servers & services are checked in real-time whenever a user requests to view the page where the shortcode is inserted.

Intuitive interface, makes is really easy to maintain servers & services to check.

You have the ability to filter/hook the message displayed to the user through functions.php in your theme folder.

add_filter( "atr_server_success_message", function($message, $server) {
  return $server->humanname." appears to be working alrstight.";
}, 10, 2);

add_filter( "atr_server_error_message", function($message, $server) {
  return $server->humanname." is down.";
}, 10, 2);

You can also use the filter “atr_perm_administer_servers” to alter the permission being used to check access rights.

add_filter( "atr_perm_administer_servers", function( $permission ) {
  $permission = "editor";
  return $permission;
} );

Shortcode Examples

Displays all servers entered in wp-admin

[server-status]

Display server by certain id

[server-status id="X"]

Display servers by multiple id’s

[server-status id="X,X,X"]

Excludes certain posts from display, only works if ‘id’ is not set.

[server-status exclude="X"]

Features

 • Supports most common protocols (TCP, UDP, HTTP, HTTPS) (FTP is on the todo)
 • Define a human friendly readable name for display
 • Define hostname
 • Define port
 • Define timeout in seconds
 • Define protocol
 • Drag’n’drop ordering
 • Edit and delete servers/services
 • Shortcodes for checking one or more servers frontend
 • Simple, clear and well explained settings page
 • Filter available configurations
 • Settings page with various configrations to suit your needs
 • Possible to disable/enable servers and services
 • Includes a widget for displaying servers in sidebars

Is this plugin for you?

If you’re looking for a full fledged server monitoring tool, no. Consider using thirdparty software such as zabbix instead

Otherwise, if you just want to provide a service, for your users/visitors to check whether or not one or more of your servers is running healthy then yes, this is for you.

Feature requests

Think this plugin is missing a feature? I’ll gladly discuss any feature requests sent to me either through the wordpress support forums, or via my contact formular.

Keep in mind, features must be able to fit seamlessly with the core wordpress UI, and must not be intrusive, or considered adware.

Got a question?

If you have any questions not answered here, do feel free to send me an email and I’ll do my best to answer you within 48 hours.

Response time is usually faster if you send me a mail, instead of using the wordpress support forums.

Στιγμιότυπα

Εγκατάσταση

 1. Install the plugin
 2. Configure the servers/services you want to check against in “Server Status” within wp-admin
 3. Insert one of the provided shortcodes on the desired page, and or post.

Συχνές Ερωτήσεις

Does this plugin require anything special?

This plugin depends heavily on the curl_* and fsockopen(); PHP functions, however such functions are enabled by default on the majority of webhosts.
Also check that you have “allow_url_fopen” set to ‘On’ or ‘1’

Server checks are stuck at “Checking server status”

It is important that you don’t have the same server appearing twice on the same page, doing so WILL break the functionality for all server checks.

Κριτικές

25 Νοεμβρίου 2021 1 απάντηση
Perfect for our intranet system and multi site monitoring. Customized it a bit with use of exec(“ping -qc1 $server->hostname”, $outcome, $statusq); Then i got real time monitoring with milliseconds for each sites using some crappy substr and str-replace. Great work !
6 Δεκεμβρίου 2020 1 απάντηση
It would be nice if it has pinging option which shows the latency. Appreciate the work. Thank you.
26 Αυγούστου 2019
It’s one of those hidden gems in the wp.org repo, very simple, nice UI, good styling, very legit plugin 🙂
24 Αυγούστου 2019
This plugin does exactly what I was needing, which is to show a live status of server availability. It customizable, can configure which protocol to use, create a list of servers to ping. Had a question and the developer emailed back promptly. Great little plugin.
Ανάγνωση όλων των 11 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“ATR Server Status” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.5.1

 • Tested with WordPress 8.1
 • Compatibility: Fixed CSS conflict with Advanced Custom Fields: Extended

1.5.0

 • Rewritten the way status messages are handled, now employs WP transients instead of PHP sessions.
 • Tested with WordPress v5.5.1 and PHP7.4
 • Deleted unused file.

1.4.3

 • Compatiblity: Confirmed working with WordPress 5.3.1
 • UI: Changed admin alert message when setting server protocols to HTTP(s) or UDP, to be less intrusive.

1.4.2

 • Security Update: Removing Leftover debug code.

1.4.1

 • Security Update: Removing Leftover debug code.

1.4.0

 • New Feature: Individual servers can now be disabled/enabled
 • New Feature: Shortcode Parameter to exclude servers by ID
 • Updated readme.txt to include shortcode documentation

1.3.4

 • Compatiblity: Minimum required PHP version is now 5.6
 • Compatiblity: Tested with wordpress 5.1
 • Coding Standards: More core coding standards improvements.

1.3.2

 • Fixing an ugly bug that crept in with 1.3.1

1.3.1

 • Bugfix: Fixed a bug that would prevent 2 shortcodes from being used on the same page.
 • Minor: Behind the scenes improvements.

1.3.0

 • Compatibility: Tested with wordpress 5.0
 • UI: Changed menu icon to a more suitable one.
 • UI: Added a promotion to rate this plugin (Don’t worry, you can easily disable it under configurations.)
 • UI: Added a plugin settings link on plugins overview page.
 • Added a server status widget.

1.2.4

 • Security Update: Access checks now uses wordpress current_user_can(); instead of in_array();
 • Compatibility: Added Dark Mode plugin compatibility.
 • Compatibility: Added some required plugin compatibility checks.
 • Coding Standards: Getting up to scratch with wordpress coding standards.
 • Coding Standards: Started documenting plugin functions, using docblock syntax
 • Errors: Added an error message to the frontend when a non-existant server ID is added to the shortcode. (Only visible to users with sufficient privileges)
 • Bugfix: Fixed incorrect “atr_success_message” filter name, renamed properly to “atr_server_success_message”.
 • Bumped compatible wordpress version to 4.9.4.

1.2.3

 • New setting: attempt to bypass cached results.

1.2.2

 • Critical Hotfix: Fixing javascript ReferenceError breaking site javascript.

1.2.1

 • New setting: SSL Verify Peer.
 • New Setting: SSL Verify Host.
 • New setting: Request Execution Order.
 • Servers boxes now matches elementor page builders alerts (border-left added).

1.2.0

 • Added new configurations page.
 • Introduced a settings API, documentation to come at some point.
 • Some more translateable strings.
 • Bumped WordPress version compatibility.
 • Hopefully? Fixed drag-handle sorting, changed icon from ui to dashicons.
 • Updated plugin description.

1.1.4

 • More translateable strings
 • Implemented a more responsive experience in backend
 • Rephrased table heading descriptions to be a bit more descriptive

1.1.3

 • Bugfix & security update.
 • Fixed rare scenario where privilege escalation could occur during saving a servers data.
 • Fixed CSRF vulnerabilities, when adding/editing/deleting server data.
 • Rmove JS console.log breaking <= IE 7
 • Some strings are now translateable (More to come in future releases)

1.1.2

 • Added filters for messages displayed to the user.

1.1.1

 • Added sanitization function.
 • Now stripping sanitizing any data going into the database.

1.1.0

 • Fixed bug where only 5 server would be displayed in backend
 • Code Refactoring for publishing this plugin
 • Added assets, and readme files.

1.0.0

 • Initial release