Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Auto SyntaxHighlighter

Περιγραφή

Auto SyntaxHighlighter is a WordPress Code highlight plugin.

It’s used alexgorbatchev SyntaxHighlighter JavaScript package.

Autoload SyntaxHighlighter only requisite js files and display you code.

Github address: https://github.com/wkii/Auto-SyntaxHighlighter

Support languages see: SyntaxHighlighter Brushes.

Full Support for : AppleScript, ActionScript3, Bash/shell, C#, C++, CSS, Delphi, Diff, Groovy, JavaScript, Java, Perl, PHP, Plain Text, Python, Ruby, Sass, Scala, SQL, Visual Basic and XML/HTML…

It’s advantages:

 • Don’t write database;
 • Don’t need settings;
 • Deactivate plugin code can also display properly;
 • Code can switch visual editing mode or HTML mode;
 • With the w3c standards;
 • Insert code small tools;
 • Automatic and only loading requisite files;
 • Write code to support non-administrator

Στιγμιότυπα

 • example: screenshot-1.png

 • Editor tool screenshot-2.png

Εγκατάσταση

Tips

 1. Upload the entire auto-syntaxhighlighter folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Συχνές Ερωτήσεις

 • Use visual editor of “Auto SyntaxHighlighter” button to add your code.
 • In the HTML mode use <pre></pre>, such as <pre class="brush:php">code here</pre> or <pre class="brush:js">code here</pre>.
Plugin Usage
 • Use visual editor of “Auto SyntaxHighlighter” button to add your code.
 • In the HTML mode use <pre></pre>, such as <pre class="brush:php">code here</pre> or <pre class="brush:js">code here</pre>.

For a list of supported languages (all widely used languages are supported).

Languages Supported:

 • AppleScript (applescript)
 • ActionScript3 (as3, actionscript3)
 • Bash/shell (bash, shell)
 • ColdFusion (cf, coldfusion)
 • C# (c-sharp, csharp)
 • C++ (cpp, c)
 • CSS (css)
 • Delphi (delphi, pas, pascal)
 • Diff (diff, patch)
 • Erlang (erl, erlang)
 • Groovy (groovy)
 • JavaScript (js, jscript, javascript)
 • Java (java)
 • JavaFX (jfx, javafx)
 • objc Objective-C/Cocoa
 • Perl (perl, pl)
 • PHP (php)
 • Plain Text (plain, text)
 • PowerShell (ps, powershell)
 • Python (py, python)
 • Ruby (rails, ror, ruby)
 • Sass (sass,scss)
 • Scala (scala)
 • SQL (sql)
 • Visual Basic (vb, vbnet)
 • XML (xml, xhtml, xslt, html, xhtml)

Κριτικές

29 Δεκεμβρίου 2016
Still works with WP4.7 + PHP 5.6. Great code.
Ανάγνωση όλων των 6 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Auto SyntaxHighlighter” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2.3.3

Add script Lang: Objective-C/Cocoa. Thanks WillerZ.
Demo: http://blog.nomzit.com/2010/12/29/get-properties-right/

2.3

Fix add script Lang: PowerShell,Erlang,ColdFusion. Thanks Mike.

2.2

Compression and consolidation SyntaxHighlighter js and css files.
To reduce the file requests and save network bandwidth.

2.1

This is a major upgrade

 • Support wordpress 3.2 + full-screen mode
 • Write code to support non-administrator
 • Fixed some action bug
 • Farewell php4 compatible

2.0

Full screen mode support. Apple script support.

v1.3.2

Fix js for delphi bug.

v1.3.1

Fix code input box xml/html language name.

v1.3

Fix css style. Fix IE bug.

v1.2

upgrade SyntaxHighlighter Class library to 3.0.83.

Since the first version back in 2004, SyntaxHighlighter has always used Flash to provide copy to clipboard functionality. At first it was Flash 8, then it was Flash 9 and now 10. It’s never been a crowd pleaser and a lot of requests over the years demanded Flash to be removed.

Well, it’s finally happening — no more Flash. I think I’ve came up with user interface to copy code to clipboard which is a lot more intuitive and almost too easy.

If you double click anywhere on the code, the entire code view is replaces with a pre-selected view from which users can copy with a simple Ctrl/Cmd-C. Clicking anywhere else returns the view to the original state.

v1.1

Enhance regular match.

v1.0

Initial release.