Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

AV csv 2 posts

Περιγραφή

AV CSV 2 POST. Este plugin está diseñado para importar archivos en formato CSV y convertirlos en Posts.

Características:

Subida del archivo CSV:

 • Importar archivos CSV.
 • Cada archivo subido se almacena en una nueva tabla intermedia (avit) en la bbdd.
 • Cada lnea del archivo csv se contempla como un registro y se almacena en otra tabla intermedia la bbdd (avit_datos).

Creación de entradas:

 • Crear entradas (Posts) de forma automática. Recogiendo los datos de las tablas intermedias (procedentes de la subida de archivos csv).
 • Asignar el contenido a un autor determinado.
 • Seleccionar el Tipo de contenido (Post_type).
 • Asignar un estado predeterminado para el status de las entradas (publicado – borrador).
 • Asignar un estado predeterminado para el status de los comentarios (permitir – no permitir).
 • Establecer código HTML delante y detrás de cada campo.

 • Seleccionar los campos a incluir en el título de las entradas.

 • Seleccionar los campos a incluir en el contenido de las entradas (Indicar si se trada de texto o de imágen).
 • Establecer un campo como imagen destacada.
 • Crear campos personalizados (visible y ocultos).
 • Seleccionar campos para asignar categorías a cada post (por valores distintos).
 • Establecer un orden de salida de los campos.
 • Colocar la etiqueta more… en cualquier parte del post.

Creación de categorís y etiquetas:

 • Crear categorías y etiquetas de forma masiva (una categoría o etiqueta para cada registro). En la creación de etiquetas, se evitarán los duplicados.

Στιγμιότυπα

 • Subir archivo CSV paso 1. Seleccionar archivo, Delimitador de campo y primera fila como nombres de campo.
 • Subir archivo CSV paso 2. Configurar guardado de datos en las tablas intermedias.
 • Crear entradas paso 1. Seleccionar campos y configuración inicial.
 • Crear entradas paso 2. Ordenar campos, configurar html, asignar categorías, etc.
 • Crear categorís de forma masiva.
 • Crear etiquetas de forma masiva.

Εγκατάσταση

 1. Subir el plugin a la carpeta /wp-content/plugins/
 2. Activar el plugin desde la zona de administración.
 3. En el menú Herramientas aparece una opción de acceso al plugin. AV CSV 2 POST.

Συχνές Ερωτήσεις

Como crear el archivo CSV?

Con cualquier programa que nos permita exportar datos en este formato.
Como este plugin está pensado para convertir datos de una tabla de una BBDD a entradas normalizadas de WordPress, se aconseja:
Usar el panel de administración de phpMyAdmin para realizar la exportación.
Activar la casilla de exportar como datos CSV.
Activar la casilla de incluir nombres de campos en primera fila.
Comprobar que la opción (campos terminados por) se corresponde al punto y coma.
Activar la casilla Enviar (para obtener el resultado en forma de archivo – descargar).
Desactivar la casilla que dice (recordar la plantilla), para no tener problemas de interpretación entre valores numéricos y de fecha.

Una vez creadas las entradas, se puede invertir el proceso?

No. El alcance de este plugin finaliza en el momento en que se crean las entradas.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“AV csv 2 posts” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0 Versión inicial