Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Awebsome Browser Selector for CACHING

Περιγραφή

Quick, Non-technical Overview

If you use the Awebsome! Broswer Selector plugin AND a caching plugin (e.g. WP SuperCache), the wrong body classes will be served to your site visitors and could cause your site to render incorrectly. This plugin overcomes that limitation of ABS!

Technical Details

ABS adds classes to the body of your site using WordPress hooks; this is a problem for caching sites because you do not want those classes cached and served to other clients as they will be inaccurate (e.g. a Mozilla Firefox user could get served a page with body classes that indicate that they use Safari). The result can range from rendering your site incorrectly to the wrong code being executed. This plugin leverages some of the functionality of ABS to generate accurate classes dynamically on every page load and add them to the body class attribute using JavaScript and AJAX (leverages jQuery).

Please Note

This plugin must be installed in conjunction with ABS 2.2 or higher.

Awebsome! Broswer Selector for Caching Plugin Page

Εγκατάσταση

  1. Install the plugin from your wordpress plugin manager or upload the plugin ZIP file to the plugin manager.
  2. Activate the plugin.
  3. Recommended: Clear your WordPress cache; follow your caching plugin’s documentation for instructions on how to do this.

Συχνές Ερωτήσεις

How do I know it’s working?

Inspect the classes applied to the body tag and make sure you see ‘awebsome-bs-for-caching’ in there somewhere.

There are several ways to do this:

  • JavaScript URL bar method – while on your site, in the address bar, paste this code and hit return: javascript:(function(){alert(document.getElementsByTagName('body')[0].getAttribute('class'))})();void(0);
  • JavaScript Console method – paste this into the JS console and hit return: (function(){alert(document.getElementsByTagName('body')[0].getAttribute('class'))})();

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Awebsome Browser Selector for CACHING” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

= 1.0.2
* BUGFIX http/https select for ajax call for browser classes

1.0.1

  • removed a debugging function I accidentally left outside the class scope

1.0

  • Initial release