Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

BadgeOS Submissions & Nominations

Περιγραφή

Features

 • Approve or deny submissions with one click.
 • Shortcodes with multiple options for review of submissions on any page or post on your site.
 • Powerful shortcodes to add an achievement submission or nomination form to any post or page.
 • Add comments to engage the member and elaborate on your decisions.
 • Optional notification emails inform you when people on your site have made submissions or nominated peers.
 • Submission Notification Settings: Specify an unlimited number of email addresses for submission admin notifications.
 • Notifications for: new submissions, new comments, and submission status changes

Note: You will need to install the free BadgeOS plugin™ (version 3.2 or higher) to use the BadgeOS Community Add-on.

Get the BadgeOS plugin.

BadgeOS™ turns your WordPress site into an achievement, badging and engagement management system. Your users complete steps, demonstrate skills and knowledge, and earn digital badges. Easily define the achievements, organize the badge requirements any way you like, and choose from and combine a range of assessment options to determine whether each task or requirement has been achieved.

Create badges and set up the achievements to earn them. Badges are Mozilla OBI compatible and sharable via Credly, the free web service for managing and displaying lifelong credentials.

Stay Connected / Helpful Links

BadgeOS is made available by LearningTimes, LLC. Here are some ways to stay connected and to see what else we are up to:

Developer Documentation:

BadgeOS is built with expandability in mind to allow virtually anything to trigger and recognize achievement. The Developer Resources area of the BadgeOS site provides links to documentation, APIs and guides to extending BadgeOS and integrating it with other plugins and systems. Share your BadgeOS Add-Ons and BadgeOS-compatible plugins.

Want to contribute to BadgeOS core? That’s great! Visit our GitHub site for the project at.

License Info

LearningTimes, LLC licenses BadgeOS to you under the terms of the GNU Affero General Public License, version 3, as published by the Free Software Foundation.

There is NO WARRANTY for this software, express or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Affero General Public License, version 3, at http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html for more details.

Στιγμιότυπα

 • The “Submission Reviews” and the “Nomination Reviews” links appear in BadgeOS menu.

 • Add BadgeOS Shortcode button on Add/Edit Posts

 • Submission Form shortcode appears in BadgeOS Shortcodes list.

 • Front-end UI of Submission form shortcode

 • Submission form Gutenberg block

 • Set a specific achievement for submissions on Gutenberg block

 • Submission List shortcode appears in BadgeOS Shortcodes list

 • Submission List Gutenberg block

 • Submission List options to be configured in Gutenberg block

 • Option of Submission(reviewed) in Earned by dropdown on Add/Edit achievement page

 • Option of Submission(Auto Accepted) in Earned by dropdown on Add/Edit achievement page

 • Allow attachment option for submission option in Add/Edit achievement page

 • Attach file option in frontend ui rendered by Submission Form shortcode

 • Attached file by user is available to download by admin when reviewing submissions.

 • Attach file on submission comments

 • Submission Approve/Deny option for Admin

Μπλοκς

Αυτό το πρόσθετο παρέχει 5 μπλοκς.

 • BadgeOS Submissions & Nominations
 • BadgeOS Submissions & Nominations
 • BadgeOS Submissions & Nominations
 • BadgeOS Submissions & Nominations
 • BadgeOS Submissions & Nominations

Συχνές Ερωτήσεις

Where can I learn more about BadgeOS?

Visit BadgeOS.org to learn more about the free BadgeOS plugin, available add-ons, and to see the latest news on our blog.

Can I change the status of the review after approving or denying it for the first time?

Yes, we can change the status of the review in any number of times after approving or denying for the first time but the achievement awarded won’t be revoked.

Do the nominations awarded directly without admin approval just like Submission (auto accepted)?

No, the nominations require admin approval before being awarded.

Does the user nominating the eligible user get an achievement too?

The user who nominates another user won’t earn the achievement but the user that is being nominated earns this achievement

Do you offer services to help us design, build or customize our BadgeOS site?

Yes, we do. We especially enjoy working on innovative projects with forward-thinking teams extending achievement recognition into new environments and surfacing achievement in new ways. See examples and learn more at: http://badgeos.org/services/badgeos-customization/.

Where should I contribute code back to the project?

Thanks for asking! Please do share back code modifications or enhancements you make for inclusion in BadgeOS core or as add-ons. (Functions that are specialized for just some users are likely best as add-on plugins to BadgeOS. We can help figure that out with you.) Visit us on GitHub to share your code with the BadgeOS community.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“BadgeOS Submissions & Nominations” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.2.5

 • Fix: Compatibility issues with new version of BadgeOS and WordPress

1.2.4

 • Fix: Compatibility issues with new version of BadgeOS and WordPress
 • Fix: CKEditor initialization issues

1.2.3

 • New: Added enable/disable rich text editor option in settings
 • New: Added content popup view for submission/nomination reviews edit-page
 • New: Updated CKEditor library
 • Fix: Compatibility issues with new version of BadgeOS and WordPress
 • Fix: Removed submission draft functionality

1.2.2

 • Fix: Multiple form submission
 • Fix: Messages when submission/nomination status is changed
 • Fix: Warning issue
 • Fix: Submission approve/deny button visibility issue

1.2

 • Fix: Fixed same file inclusion
 • Fix: Fixed Badge not awarding bug

1.1

 • New: Adds​ Configuration options for Approval/Pending/Denied Email Templates
 • Fix: Fixed issue of nomination of the other user for same achievement
 • Fix: Cross nomination issue fixed.
 • Fix: Multiple nomination issue fixed.

1.0.0

 • Intial release