Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Balcomsoft Elementor Addons

Περιγραφή

Balcomsoft Elementor Addons is a powerful plugin that expands the capabilities of the popular Elementor page builder.
With this plugin, you can take your website design to the next level by adding custom widgets and advanced functionality to your pages.

The first section of the plugin includes a variety of custom widgets that are specifically designed to enhance the look and feel of your website.
These widgets include things like sliders, pricing tables, and custom headers and footers, all of which can be easily added to your pages using the Elementor interface.

In addition to these custom widgets, the plugin also includes a number of advanced features that make it even easier to create professional-looking websites.
One of the key advantages of Elementor is its flexibility, which allows you to create custom layouts and designs without any coding.
With Balcomsoft Elementor Addons, you can take full advantage of this flexibility by adding new widgets and functionality to your pages.

The third section of the plugin is focused on the multiple custom widgets and custom header and footer functionality.
This will give you more control over the design of your website and allows you to create unique, professional-looking pages that stand out from the crowd.

We will keep updating the plugin with adding new widgets to the plugin.
This will ensure that you always have access to the latest design elements and functionalities, allowing you to create cutting-edge websites that are sure to impress your visitors.

Overall, Balcomsoft Elementor Addons is an essential plugin for anyone who wants to take their website design to the next level.
With its powerful features and custom widgets, this plugin will help you create professional-looking pages that are sure to impress your visitors.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Balcomsoft Elementor Addons” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές