Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

BitForm – Data management solution for WordPress

Περιγραφή

BitForm defines a standard database model to store and utilize form data. Exposes endpoints in the WordPress REST API. You can either use it as a headless data server or a full featured form and table builder.

Docs and support

BitForm is still under active development. You can find docs here. If you like BitForm, please rate and review it here in the WordPress Plugin Directory.

Privacy notices

By default, BitForm integrates with the free web app provided by bitform.bitorre.net, it does not send any data to external servers. For more information, please read the privacy policies.

Στιγμιότυπα

  • Form List
  • Form Builder
  • Form Settings
  • Publish Form
  • Data Table
  • Entry Editor

Συχνές Ερωτήσεις

Do I need coding skills to use BitForm?

Absolutely not. While BitForm has been designed to be very developer-friendly, no coding skills are required to use it.

Will BitForm slow down my website?

Absolutely not. BitForm is carefully built with peak performance in mind. We have developed everything to ensure it will run smooth and fast.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“BitForm – Data management solution for WordPress” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές