Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

BIT Order Queues for WooCommerce

Περιγραφή

Add Order Statues for each Supplier in Product>Attributes
Statuses for:
Ready to Export
Awaiting Import
Awaiting Dispatch
Dispatched
Query
Additional Status for Multiple Suppliers to be manually decided.

For use with BlackIce systems and automation (printers and barcode readers). Untested/unsupported for other system.

Στιγμιότυπα

 • WooCommerce Products>Attributes
 • WooCommerce Products>Attributes>Supplier
 • Simple Product>Attributes>Supplier
 • Variable Product>Attributes>Supplier
 • Orders Screen, showing orders assigned to new queues.
 • Order Status Dropdown on Order Screen
 • Descision Flow to assigning order to Queues.

Εγκατάσταση

 1. Upload bit-order-queues to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Συχνές Ερωτήσεις

Why am I getting a warning to create “Suppliers” attribute?

While active the plugin relies on the Suppliers Product Attribute.
If this is not present, you will receive a warning until you create it.

What actions should I take before deactivating?

As the Plugin registers order statuses, on deactivation these statuses will no longer be displayed in WooCommerce.
Before deactivating you should re-assign existing orders to a standard order status.

Do I need to re-assign orders if just checking for plugin conflicts?

No, if you temporarily deactivate the plugin you may notice missing orders, but they are still in the database and the queues/statuses will reappear when the plugin is reactivate.

How can I recover missing orders without reactivating the plugin?

You can update each orders (post) status via the database.
Because this is a more advanced topic we won’t cover exactly how, but it’s pretty easy. Make sure to take a backup before editin database entries.

What if I want to change the slug for a supplier?

You can update the slug via Product>Attributes>Suppliers>
But before doing so you should re-assign any orders using the existing slug to another status.

What if I already changed the slug without first updating orders?

Again it’s not a major problem, either change the slug back, re-assign orders, then update it again.
Or, you can update orders (posts) directly in the database.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“BIT Order Queues for WooCommerce” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

3.0.5

 • Added BIT (Pending Payment) status for portal.

3.0.4

 • Added: logging.

3.0.3

 • UPDATE: Tested upto version info.
 • FIX: incorrect submission of gf-submitter plugin file.

3.0.2

 • UPDATE: update the filters to block automatic printing after PrintNode plugin update fixing their error.

3.0.1

 • FIXED: incorrect filters to block automatic printing of all orders. Documentation for printnode plugin incorrect and reported.

3.0.0

 • Renamed bit-order-statuses.php to blackice-order-statuses.php.
 • Reconfigured Print functions from WooCommerce Print Orders (Google Cloud Print) to WooCommerce Automatic Printing – PrintNode

2.7.1

 • Renamed the Plugin from wc-bit-order-statuses to bit-order-statuses after wordpress submission.

2.7

 • Renamed the Plugin from woocommerce-bit-order-statuses to wc-bit-order-statuses

2.6

 • Added print init to block print on payment/processing.
 • Added print call on order assigning to bit-expt or multi supplier.
 • Print functions tested using dev environment via print to pdf’s.

2.5

 • Added: function for 5 min processing queue check and schedule in batches of 5 orders to be run through the queue functions
 • Note: above will need fine tuning, if more than 5 orders are not moved from processing then only these 5 will get checked repetadly.
 • Added: schedule processing check job on Plugin Activation.
 • Added: remove scheduled processing check job on Plugin De-Activation.
 • Tested: reports, new orders, existing orders on dev system all ok. activated on live system but daily report mail already run. Further checks needed.

2.4

 • Added: function and call for reports to include the new statuses.
 • Fixed: Sales missing from WooCommerce Daily reports emails and reports screen.

2.3

 • Added: functions and hooks for on payment complete
 • Added: functions and hooks for on order complete (for non payment orders)
 • migrate: to above hooks from thank-you page calls.

2.2

 • Added: hook bit_order_queues_schedule_event
 • Added: function schedule_auto_assign_status
 • Added: logic to schedule_auto_assign_status to either schedule or run now if scheduler not available.
 • Update: thank-you page hook to call schedule_auto_assign_status instead of running immediately.

2.1

 • Move all __construct() to init() and fire init when creating the new instance of the plugin.

2.0

 • Added auto sort function and programming to decide which queue to assign each order to.
 • Added wc-bit-rexp BIT (Processing) and wc-bit-multi Multiple Suppiers (To Process) queues.
 • ver 1.2 – 1.9 huge updates with testing to ensure decisions are correct.
 • Hardcoded checks for Mug only orders to be assigned to GF.
 • Hardcoded checks for Patch only orders to assign to BIT (for future use when PPE have patches) needs extending to pins/other items.

1.1

 • Added ignore_slug arrays and logic
 • Added ignore_adis array and logic to bulk actions.

1.0

 • Write this Readme

0.8

 • Fix: renamed -repx (Ready to Export) to -rexp inline with the css.

0.7

 • Fixed problem with 1 supplier text not displaying. Order Status is tied to the description on the main Orders Admin screen not just single.
 • Remove text ‘Mark As ‘ from the order status as it’s display on the Orders Admin not just in the Single Order DropDown Box.
 • Renamed function to include admin_ to show it also runs on the Orders Admin page.

0.6

 • Added CSS file and some standard colours for our existing suppliers.
 • Added to enqueue the CSS file.

0.5

 • Added deactivation warning to the plugins page.

0.4

 • Added warnings to the Attributes Page and Suppliers Attributes page.

0.3

 • Added the order_status functions for dropdown and bulk actions.
 • Renamed (Ready to CSV) to (Ready to Export)

0.2

 • Added the main order_status function to query suppliers taxonomy and create the Ready to CSV queues.

0.1

 • Initial setup of plugin directory structure.