Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Botón Fixmedia

Περιγραφή

Fixmedia.org es una herramienta para mejorar las noticias colectivamente.
Fixmedia.org is a web app to improve and to fix collectively the news.

Στιγμιότυπα

  • Así queda el botón de Fixmedia al pie de tus posts o noticias. Como ves incluye un contador de fixes. / This is how Fixmedia Button looks at the bottom of your posts or news. As you can see, it includes a fix-counter
  • Las opciones del plugin las encontrarás en el menú “Ajustes” de tu WordPress. / Plugin options can be found at “Settings” menu of your WordPress
  • Esta es la página de opciones del botón Fixmedia / This is the options page of Fixmedia Button plugin.

Εγκατάσταση

  1. Sube la carpeta fixmedia a la carpeta /wp-content/plugins/ | Upload the ‘fixmedia’ folder to the /wp-content/plugins/ directory /
  2. Activa el plugin a través del menú Plugins de WordPress | Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configúralo en el menú Ajustes -> Botón Fixmedia | Administer in Settings -> Botón Fixmedia

Συχνές Ερωτήσεις

¿Se puede colocar el botón en otra posición distinta a la que sale por defecto?

Sí, pero para ello tendrás que editar algo de CSS, el botón está “envuelto” por un div con la clase ‘fix_button_wrapper’, puedes darle los estilos pertinentes para cambiar su posición.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Botón Fixmedia” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.7

  • Añadia opción para ocultar el botón en páginas

0.6

  • Corregida incompatibilidad con algunos themes que ya usaban la función add_button()

0.5

  • El botón ahora se añade en un div.fix_button_wrapper, por lo que se le pueden dar estilos a través de CSS