Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Telegram Bot Master

Περιγραφή

GitHub project: https://github.com/bots-master/wp-bots-master

The features list
– Telegram Bot integration
– Send a message to all Telegram Bot’s Subscribers
– Send a message to Telegram Group Chat
– Post a message in Telegram Channel

Requirements

PHP version 7.2 or later

Uninstall The Plugin

To uninstall the plugin permanently, follow the next steps:
1. Drop the DB table wx_bot_users:

SQL Query: DROP TABLE IF EXISTS wx_bot_users;

 1. Remove WP Options:

  delete_option(‘telegram_api_token’);
  delete_option(‘welcome_message’);
  delete_option(‘unknown_message’);

Done! Now, there is no data of the plugin in DB

How To Use

Collect Subscribers

!!! IMPORTANT !!!
If a user was subscribed to a bot before the bot installing, it will not works.
The plugin does not able to grab your bot’s old subscribers from the Telegram side.

So, you are able to message users after the next steps
1. Set a Telegram Bot API Token in WP Admin
2. A user subscribe to the bot (send any message or click any button)

Now, you are able to message the subscriber.

Group Chat / Channel

Add Group Chat / Channel to The Chatbot

 1. Go to the Telegram and create public a Group Chat or a Channel (Chat)
 2. Add your Bot to the Chat. It has to be able to post a message.
 3. Copy the Chat username
 4. Go to Bot Master > Channels and add the username here

Now, your bot will posts a message to the Chat, you send at Bot Master > Send Message

Code Usage

use WebXID\BotsMaster\ChatBot;
use WebXID\BotsMaster\ChatBot\BotUser;

BotUser::find(['type_id' => ChatBot\BotUser::TYPE_CHAT]); // returns all Group Chats and Channels list
BotUser::find(['type_id' => ChatBot\BotUser::TYPE_USER]); // returns all subscribers

BotUser::all(); // returns all records

// -------------------------

$bot_user = BotUser::findOne(['type_id' => ChatBot\BotUser::TYPE_USER]);

if ($bot_user) {
  ChatBot::factory($bot_user)
    ->sendMessage('<b>Hello</b> world!'); // will send the message, if the plugin installed correctly
}

Please, check the Doc https://core.telegram.org/bots/api#html-style to get allowed HTML tags

Στιγμιότυπα

 • Bot Master > Bot Settings page
 • Bot Master > Channels page
 • Bot Master > Send Message page

Εγκατάσταση

 1. Download and unzip the plugin into /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin in your wordpress admin panel
 3. Go to Bot Master > Bot Settings page
 4. Set your Telegram Bot API Token

Done!

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Telegram Bot Master” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.1

 • The last WP version Checked
 • Removed uninstall logic – so, if you deactivate then activate the plugin, the all data will be available as before the deactivation

1.0

 • Initial