Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

BuddyPress Groupblog

Περιγραφή

Requires BuddyPress 1.7+ and PHP 5.3+.

The BuddyPress Groupblog plugin extends the group functionality by enabling each group to have a single blog associated with it. Group members are automatically added to the blog and will have blog roles as set by the groupblog admin settings.

Features:

 • P2 integration and frontend posting.
 • Admin can set Template specific groupblogs.
 • Allow group admins choose the desired template page themselves.
 • Full blog theme integration. The included bp-groupblog theme mimics the group pages.
 • Automated blog registration at group creation stage.
 • Bypass default blog validation to allow dashes, underscores, numeral only and minimum character count.
 • Blog privacy settings are initially inherited from group privacy settings.
 • Group members are automatically added to the blog.
 • Blog roles match group roles as set by the group admin.
 • Solid error checking that the blog follows validation.
 • Group admin tab to access the group-blog settings.
 • Blog themes will have the ability to pull in group info and create a theme that could resemble the group exactly.
 • Leaving the group will downgrade the member role to ‘subscriber’.
 • Allow the group admin to select one of his/her existing blogs.
 • A new ajax backend.

Στιγμιότυπα

 • Screenshot of the group blog creation stage.
 • Screenshot of the group blog page.

Εγκατάσταση

1) unzip the bp-groupblog.zip file into /wp-contents/plugins/bp-groupblog

2) move all the themes in bp-groupblog/themes/ to your WP themes folder

3) activate the plugin

4) run through the admin setup options

5) You are done!

Κριτικές

27 Αυγούστου 2018
Does not work/display. Tried on various themes and WordPress installs. I keep giving this ONE star, but it automatically updates to five starts when I submit.
21 Μαρτίου 2018
It's unfortunately as this seems like a great plugin. Perhaps the developer should think about charging as this is the only plugin of it's type that I can find. Not updated in 2 years and no support responses to anyone that I can see.
25 Οκτωβρίου 2017
If you have a modern version of Wordpress, dont bother to install it. It doesnt work.
3 Σεπτεμβρίου 2016
This plugin has great potential. The idea and demand is there, but the documentation and support is not. I would gladly pay for this plugin if it had better function and application documentation - which I am sure would reduce the demand on the support forum.
Ανάγνωση όλων των 11 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“BuddyPress Groupblog” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “BuddyPress Groupblog” έχει μεταφραστεί σε 1 γλώσσα. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “BuddyPress Groupblog” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

1.9.2

 • Use group avatar on Site Directory for groupblogs, rather than creator user avatar.
 • Allow query args for page butons on blog tab to be filtered.

1.9.1

 • Fixed activity stream behavior for comments from non-logged-in comments.
 • Fixed redirectblog behavior for hidden groups.
 • Improved values passed to filters.
 • PHP compatibility fixes.

1.9.0

 • Bumped PHP requirement to 5.3 and BuddyPress requirement to 1.7.
 • Added support for comment activity recording.
 • Fixed activity pagination on BP groupblog templates.

1.8.13

 • Bumped BuddyPress version requirement to 1.5
 • Fix bugs related to groupblog role sync when joining/leaving a group
 • Improved compatibility with BP 2.6+

1.8.12

 • Improved accessibility for radio buttons
 • Update group last_activity when groupblog post is created

1.8.11

 • Removed duplicate CSS selector in nav item
 • Improved compatibility with BuddyPress 2.2.0

1.8.9

 • Allow some simple HTML in groupblog post titles in activity stream
 • Add ‘new_groupblog_post’ type to activity filter dropdown

1.8.8

 • Better wording for activity filter dropdown

1.8.7

 • Prevent fatal error when blogs or activity component is disabled

1.8.6

 • Don’t suggest blog domains longer than 63 characters, for better standards compliance

1.8.5

 • Delete groupblog activity item when the groupblog post is deleted
 • Improved compatibility with PHP 5.4+

1.8.4

 • Fixes duplicate activity items on some setups
 • Allows activity commenting based on global bp-disable-blogforum-comments setting
 • Corrects activity link URL for groupblog activity items

1.8.3

 • Improved CSS for theme previews
 • Improves performance when setting up group with JS disabled

1.8.2

 • Fixes problems with groupblog redirects
 • Ensures that blog roles are repaired when users are banned or removed from a group

1.8.1

 • Security improvements
 • Fixes some markup, deprecated function calls, and PHP variable reference bugs
 • Fixes a number of bugs related to group member syncing and groupblog URLs on certain setups

1.8

 • Fixes bug with blog autojoin
 • l18n improvements
 • Fixes switch_to_blog() bug
 • Impovements to consistency of menu display

1.7.1

 • Refactors the process that adds members to group blog, to improve performance with large groups
 • Fixes bug that caused blog post activity to be posted to the incorrect group on some setups

1.7

 • Allows group admins to specify blog address and title at the time of creation
 • Ensures that ‘Enable group blog’ checkbox is checked when returning from a failed blog creation
 • Enables admins to ‘uncouple’ groups from blogs

1.6

 • Compatibility with BuddyPress 1.5
 • Cosmetic changes to the P2 BuddyPress to match the default BuddyPress
 • Bug fixes related to blog autojoining

1.5

 • Added support for subdomains, big thanks to Lemmy
 • Added the ability to select layout for group admins
 • Added check to make sure Layout options are only available to P2 BuddyPress theme
 • Generated a new pot file

1.4.9

 • Generated a new pot file

1.4.8

 • Fixed readme
 • Fixed template page creation on existent blogs with missing template pages or matching page titles.

1.4.7

 • Fixed Blog tab visibility based on redirect
 • Added code to set front page under ‘reading’ admin setting when template layout is used.
 • Changed the descriptions a bit under the settings menu.

1.4.6

 • Fixed users being added properly to the group blog.
 • Fixed user rights applied to correct blog. The main blog is no longer affected.
 • Fixed hidden and private groups to allow member joining.

1.4.5

 • Overhaul of the admin section
 • Inclusion for P2 support
 • Variety of new options, including template control
 • Made compatible with 3.0 asaik

1.4.4

 • Sorry I neglected this plugin for a while and did not transcribe the changes.

1.4.3

 • Restructed templating. To control the sidebar of your group, you will need to move the bp-groupblog/groupblog folder to buddypress/bp-themes/bp-default/.

1.4.2

 • Changed group template behavior and structure
 • Added admin option to redirect to Blog Home within the Group

1.4.1

 • Groupblog were not created for existing groups, now fixed
 • Fixing the issue above also solved main blog posts within groups

1.4

 • Made it compatible with WPMU 2.9 / BP 1.2
 • Moved the moment when the blog is actually created to the group save step
 • Updated the included theme to reflect the new BP Default theme
 • Added new admin option, such validation overrides and redirect option

1.3.1

 • Prevented group creator from demoting him/herself to anything lower than administrator.

1.3

 • Reworked all the code regarding adding users to the groupblog
 • Users are now immediately added on group join (No more visiting the blog first!)
 • Promoting, Demoting, Banning and Unbanning directly adjusts the member permissions
 • Big thanks goes out to Boone for developing much of the needed code!

1.2.4

 • Added missing registration hook, to ensure default settings are set.

1.2.3

 • Removed unnecessary code, fixing mysql errors.
 • Added Blog links menu.
 • Changed the local to use ‘groupblog’ in group template files.

1.2.2

 • Added a function to check BuddyPress is loaded first

1.2.1

Updated language files

1.2

 • Added admin settings screen. You can now set the default groupblog theme, plus some bonus options.
 • Changed some code here and there.
 • Including a groupblog theme based on the bp-sn-parent theme. You can use this theme to make wpmu blogs resemble the BuddyPress group and display group related content inside the groupblog theme.

1.1.6

 • Added a message to inform the user that a groupblog is only chosen once.

1.1.5

 • Fixed a bug where the member roles were not being updated upon group creation.

1.1.4

 • Added file_exists to various files, so templates can be overridden in the theme. This also means we had to move the resource folders back into the theme folder.

1.1.3

 • Now using plugin-template.php, so there is no longer a need to move the groupblog folder to the active theme folder. Also updating the plugin through the wordpress plugin interface now works without problems.

1.1.2

 • Updated language files.

1.1.1

 • Improved jquery handeling on check boxes and radio buttons.

1.1

 • If a member leaves the group they will now be downgraded to ‘subscriber’.
 • Added template tags: groupblog_blog_id($group_id), get_groupblog_blog_id($group_id), groupblog_group_id($blog_id), get_groupblog_group_id($blog_id)
 • Group admin now has the option of either creating a new blog or associating one of his blogs with the new group.
 • Moved css, images and js folders to the theme folder.
 • Added Jquery to give feedback to user input.
 • Fixed a bug which would cause the group creator to be demoted to subscriber of his own blog if member blogging.

1.0

 • Initial release.

The changelog can also be found here:

https://plugins.trac.wordpress.org/log/bp-groupblog?verbose=on