Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Breadcrumbs Anywhere

Περιγραφή

Breadcrumbs Anywhere es un plugin de WordPress que sirve para agregar Breadcrumbs (migas de pan) en cualquier lugar de nuestro sitio web a través de un shortcode.

Video

Εγκατάσταση

Instalación desde el repositorio oficial de WordPress:
1. Escribe Daniel Esparza en la barra de búsqueda.
2. Selecciona el plugin para instalar.
3. Activa el plugin.
4. Lee las instrucciones de uso en la sección ‘<> DE Plugins’ dentro del menú de administración de WordPress.
5. ¡Disfruta!

Instalación manual (con archivo zip):
1. Escribe Daniel Esparza en la barra de búsqueda del repositorio oficial de WordPress.
2. Descarga el plugin.
3. Sube el plugin desde el panel de administración de WordPress, Plugins -> Añadir nuevo -> Subir plugin -> Seleccionar archivo (buscar el archivo en nuestro equipo) -> Instalar ahora.
4. Activa el plugin desde el menú ‘Plugins’ de WordPress.
5. Lee las instrucciones de uso en la sección ‘<> DE Plugins’ dentro del menú de administración de WordPress.
6. ¡Disfruta!

Mirar en YouTube Video del plugin.
Para un uso básico, puedes echar un vistazo al sitio del plugin.

Συχνές Ερωτήσεις

Lista de shortcodes disponibles en plugin

Breadcrumbs Anywhere, ¿Como usar el shortcode?
[breadcrumbs-anywhere] //Shortcode
echo do_shortcode( '[breadcrumbs-anywhere]' ); //Shortcode en php

Breadcrumbs Anywhere, Otras funciones:

//Shortcode para Portafolios o Custom post types
[breadcrumbs-anywhere post_type="custom-post"]

//Shortcode en php para Portafolios o Custom post types
echo do_shortcode( '[breadcrumbs-anywhere post_type="custom-post"]' );

Clase para editar los estilos: .breadcrumbs-anywhere

¿Más funciones?

Por ahora solo he creado estos shortcodes, en futuras versiones desarrollaré más funciones para que disfutres de este plugin.

Daniel Esparza & Breadcrumbs Anywhere

Sitio web: https://danielesparza.studio/
Contacto: hi@danielesparza.studio
Messenger: enviar mensaje
Información acerca del plugin: sitio web del plugin
Daniel Esparza | Consultoría en servicios y soluciones de entorno web.
©2020 Daniel Esparza, inspirado por #openliveit #dannydshore

Κριτικές

28 Ιουνίου 2022
Seria bueno agregar algunas mínimas funciones.
Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Breadcrumbs Anywhere” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές