Πρόσθετα υπό δοκιμή

Τα πρόσθετα υπο δοκιμή αναπτύσσονται με στόχο την πιθανή μελλοντική τους ενσωμάτωση σε μελλοντική έκδοση του WordPress.