Κρύψε τον ιστότοπό μου

Choose a single password to protect your entire wordpress site from the public and search…


Justin Saad 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

WPML Widgets

WPML Widgets is a simple to use extension to add a language selector dropdown to…


Jeroen Sormani 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.7.13 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

Email Encoder – Protect Email Address

Encode mailto links, email addresses, phone numbers or any text to hide it from spam-bots.…


Ironikus 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 μήνα

Live Chat with Facebook Messenger

Support your customers via Facebook Messenger Live Chat conveniently from your own website.


Zotabox 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 ημέρες

Kadence Blocks – Gutenberg Page Builder Toolkit

Custom Blocks for for Gutenberg to help extend the editing capabilities.


Kadence Themes 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 11 ώρες

NinjaFirewall (WP Edition) – Advanced Security

A true Web Application Firewall to protect and secure WordPress.


The Ninja Technologies Network 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Asset CleanUp: Page Speed Booster

Make your website load FASTER by preventing specific scripts (.JS) & styles (.CSS) from loading…


Gabriel Livan 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 ημέρες

Cherry Testimonials

A testimonials management plugin for WordPress. Integrated with Elementor page builder


Zemez 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.0 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

WooCommerce Colors

Allows you to change the buttons color and other elements of WooCommerce. Beautifully.


WooThemes 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.10 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

Video User Manuals

This plugin enables you to upload your video tutorials for your clients about how to…


MarketHax 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 εβδομάδες

Media Library Categories

Adds the ability to use categories in the media library.


Jeffrey-WP 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Ninja Tables – Best WP Data Table Plugin for WordPress

Best Table Plugin for WordPress with beautiful, fast and amazing responsive table features and fully…


WPManageNinja LLC 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 εβδομάδες

WooCommerce Weight Based Shipping

Simple yet flexible weight-based shipping for WooCommerce


weightbasedshipping.com 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Advanced Sidebar Menu

Uses the parent/child relationship of your pages or categories to generate menus based on the…


Mat Lipe 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 ημέρα

Flexible Shipping for WooCommerce

The most flexible Table Rate Shipping WooCommerce plugin. Create virtually any shipping scenario you need…


WP Desk 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 μήνα