Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

BSTabs

Περιγραφή

BSTabs plugin registers new post type of type Tab which serves as container for files (gpx, audio, pdf, etc.) and information (instrument, genre, level, etc.) related to one specific tabulature. New shortcode [tabs] could be inserted in any post content and allows listing and searching in all tabulatures according attributes.

Shortcode [tabs], in its simple form (without any parameters), lists all tabulatures. Use one or more of the following parameters to change tab listing or show search dialog:

 • instrument – optional parameter to limit list of tabulatures to specific instrument. (possible values: all, banjo, gutar, mandolin, fiddle, bass; default value: all).
 • search – optional parameter for showing search dialog with controls for various tab metadata attributes. (possible values: yes, no; default value: no)
 • search_all_button – optional parameter for showing additional button in search dialog. This button allows users to show all tabs and ignore all search dialog filters. (possible values: yes, no; default value: no)
 • count – maximal number of listed tabulatures
 • orderby – optional parameter to set fields for order of tabulatures, acceptable fields are author, title and published . Default value is title.
 • order – optional parameter which provides additional information to orderby parameter. It specifies if list is sorted ascending or descending.Possible values are asc and desc. Default value is asc.
 • fields – optional parameter which allows to enumerate tabulature fields (attributes) to be shown in listing. Parameter value must be list of field identifiers separated by semicolon. Allowed identifiers are: title, instrument, author, key, level, genre, tuning, audio, tabs, links and published.
 • class – optional parameter to set additional CSS class for listing generated by shortcode

Examples:

[tabs] - list all tabulatures
[tabs search="yes"] - show search dialog
[tabs search="yes" instrument="banjo"] - show search dialog, but limit all search queries to banjo instrument. 
[tabs instrument="guitar"] - list all guitar tabulatures
[tabs count="5" orderby="published" order="desc" fields="title;instrument;tabs;published" class="compact"] - list five last published tabulatures, most recent tab is listed first, listing is limited to selected columns (attributes) and generated HTML code is extended of class `raw`.

Known Issues / Bugs

Uninstall

 1. Deactivate the plugin
 2. That’s it! 🙂

Εγκατάσταση

 1. Install and activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 2. Assign new capabilities to individual roles according to your security policy.
 3. Add and edit tabulatures in admin section – there is a new menu item for it.
 4. Use shorttags [tabs] to insert list of tabulatures into post content
 5. That’s it! 🙂

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions
 1. Install and activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 2. Assign new capabilities to individual roles according to your security policy.
 3. Add and edit tabulatures in admin section – there is a new menu item for it.
 4. Use shorttags [tabs] to insert list of tabulatures into post content
 5. That’s it! 🙂

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“BSTabs” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “BSTabs” έχει μεταφραστεί σε 1 γλώσσα. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “BSTabs” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

1.12

 • registration of new media type with extension mscz for MuseScroe tabs

1.11

 • bugfix: correction of links generated by tabs shortcode

1.10

 • column published is localized to Czech
 • column published shows only date (without time)

1.9

 • new parameter count for shortcode tabs to limit number of listed tabulatures
 • new parameter orderby and order for shortcode tabs to set custom order of listed tabulatures
 • new parameter fields to specify which fields are shown in listing of tabulatures
 • new parameter class allows setting of CSS class for generated listing

1.8

 • bugfix: files uploaded to tabulatures can have special characters (e.g. %) in file names. This is known bug in WordPress which is not fixed by WordPress developers.
 • titles for files are taken from file metadata rather from physical file name
 • tabulature links are opened in new window
 • new default icon for audio files

1.7

 • added new tabulature attribute – text filed for entering related links. Links are shown as icons with description in admin area (list of tabulatures), in list generated by tabs shortcode and in detail tab view generated by tabs shortcode.

1.6

 • tabs listing generated by tabs shortcode is sorted by tab title
 • bugfix: searching by author for names with czech characters should work
 • list of authors in search dialog combobox is sorted alphabeticaly
 • two columns were added to list of tabulatures in admin section: list of tab attachments and list of audio attachments

1.5

 • new icon for mid and midi file type
 • ra, ram, wav, mid, midi, ogg, oga, wma file types are treated as audio files when displayed in tab listing or tab detail view
 • tab attachment icons in tabs listing have title (file name) when mouse is moved over image

1.4

 • translation to Czech for “Tune” and all keys (especially B and Bm)
 • added new icons for tabs of type tab, btab and tef

1.3

 • registered new media types for wordpress upload (gp, .gp3, .gp4, .gp5, .gpx, .gtp, .tef, .tab, .btab, .tg, .tbl)
 • autocomplete implemented for several tab edit dialog controls (author, tuning)
 • new instrument type: fiddle
 • removed tab attribute “transcriber”
 • added tab attribute “tuning”
 • added optional button to search dialog for listing of all tabulatures without filtering
 • it is possible to select “-” value for key, level and genre
 • bugfix: limit list of authors and tunings in search dialog to relevant subsets (don’t show values related to other instruments)

1.2

 • bugfixing

1.1

 • implemented i18n – all visible strings are exported (.po, .pot, .mo) for possible translation
 • added Czech translation
 • bugfix – list of tabs is empty when search dialog is enabled

1.0

 • Initial release