Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

BuddyPress XML-RPC Receiver

Περιγραφή

This plugin allows remote access to BuddyPress networks through an XML-RPC API.

A client application is required to connect to this BuddyPress XML-RPC plugin.
This could be anything from a standalone WordPress plugin to an iPhone or
Android app.

An Android app designed for use with this plugin is available on Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.yuttadhammo.buddydroid

For more information on using this plugin, please read the FAQ and About Page.

Related Links:

Εγκατάσταση

 1. Upload the full directory into your wp-content/plugins directory
 2. Activate the plugin at the plugin administration page
 3. Adjust settings via the WP-Admin BuddyPress XML-RPC page

Συχνές Ερωτήσεις

How does it work?

Allow your BuddyPress members to access certain BuddyPress features via XML-RPC.
You may restrict settings on a wp_cap level.
You can select which RPC commands to allow as well.

How do members retrieve data?

A client is required to send XML-RPC commands. You can build one yourself or try
an existing one. For Android, there is BuddyDroid that works with this plugin.

What commands and data are returned?

Available methods:

 • bp.updateProfileStatus: send an activity_update

  params: array ($username, $password, $data[‘status’] )

  returns: array (activity_id,message,confirmation,url)

 • bp.postComment: submit a comment on a given post

  params: array ($username, $password, $data[‘comment’], $data[‘activity_id’] )

  returns: array (activity_id,message,confirmation,url)

 • bp.deleteProfileStatus: delete an activity_update

  params: array ($username, $password, $data[‘activity_id’] )

  returns: array (activity_id,message,confirmation,url)

 • bp.getActivity: get various activity stream items

  params: array ($username, $password, $data[‘scope’,’max’,’user_data’,’action’,’action_id’,’action_data’] )

  returns: array (activities,message,confirmation)

  sending the ‘scope’ parameter allows you to filter the results as per the plugin’s presets (favorites, friends, groups, mentions, sitewide, just-me, my-groups, following) or by a specific BP action type (e.g. activity_update)

  sending the ‘action’ parameter makes it perform a specified action on an activity id (‘action_id’), viz. ‘delete’ or ‘comment’ (put comment text in ‘action_data’).

  sending the ‘user_data’ parameter makes it include a list with the user’s notifications, etc.

  returns: array (confirmation, message)

 • bp.getMemberInfo: get info for a given user id

  params: array ($username, $password, $data[‘user_id’,’action’,’action_id’,’action_data’] )

  returns: array (confirmation, message)

  sending the ‘action’ parameter makes it perform a specified action on a user id (‘action_id’) (not yet implemented).

 • bp.deleteMember: deletes member for given user id (must be admin, or it does nothing)

  params: array ($username, $password, $data[‘user_id’] )

  returns: array (confirmation, message)

 • bp.updateExternalBlogPostStatus: send an activity stream update filed under blogs

 • bp.deleteExternalBlogPostStatus: delete the activity update related to an already posted activity record (ie, if unpublishing a blog post)

 • bp.getMyFriends: get a list of friends

 • bp.getGroups: get a list of groups

 • bp.getNotifications: member adminbar notifications (new message, new friend, follower, etc)

  params: array ($username, $password)

  returns: array (confirmation, total, message)

 • bp.getMessages: get latest message in each thread

  params: array ($username, $password, $data[‘box’,’type’,’page_num’,’pag_page’,’search_terms’,’action’,’action_id’,’action_data’])

  returns: array (confirmation, total, message)

  sending the ‘action’ parameter makes it perform a specified action on a thread id (‘action_id’), viz. ‘delete’, ‘read’, ‘unread’, or ‘reply’ (put reply text in ‘action_data’).

 • bp.verifyConnection: check if connection works

  params: array ($username, $password)

  returns: array (confirmation, message)

How do I use this plugin to redirect users?

Direct them to the following url:

http://www.yoursite.com/index.php?bp_xmlrpc=true&bp_xmlrpc_redirect=

where is one of the following:

login
register
settings (user settings)
notifications
messages
friends
groups
favorites
mentions
stream (main site activity stream)
site (site home page)

My question isn’t answered here

Κριτικές

Ανάγνωση όλων των 4 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“BuddyPress XML-RPC Receiver” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.5.9

 • added ability to post to groups

0.5.8

 • minor notification fix

0.5.7

 • added friendship withdrawal
 • group creation
 • bug fixes

0.5.6

 • bug fixes

0.5.5

 • new admin layout, ability to allow per user
 • bug fixes

0.5.4

 • added active component info call

0.5.3

 • added friend info to users
 • standardized output (may break old clients)
 • bug fixes

0.5.2

 • register redirect
 • fixed escaping

0.5.1

 • tweaked member info, added delete member

0.5

 • added get member info, removed show hidden

0.4.1

 • don’t show hidden by default

0.4

 • switched to use password instead of api key – now incompatible with older clients that use api key

0.3

 • message retrieval, delete, reply, mark read/unread
 • ability to perform actions before refreshing stream / messages

0.2.2

 • new redirect method using query_vars

0.2.1

 • added user info to stream update
 • various bug fixes

0.2

 • Added comment, delete methods
 • Various bug fixes

0.1.2

 • fixed int casting
 • fixed max stream entries
 • removed need to access plugin directory

0.1.1

 • Updated for WordPress 3.4 compatibility

0.1.0

 • First [BETA] version (originally created by nuprn1, unmaintained)