Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Bulk Term Generator – Import multiple tags, categories, and taxonomies easily

Περιγραφή

Are you tired of manually adding terms in WordPress one by one? Do you find CSV import plugins complex and restrictive? Enter Bulk Term Generator – a revolutionary WordPress plugin designed to streamline and simplify your taxonomy management process.

Bulk Term Generator allows you to seamlessly import multiple terms to your selected taxonomies in WordPress. Its powerful yet easy-to-use interface lets you copy and paste your terms, queue them up, and even select a parent term for hierarchy. No need for pre-formatted CSV files or meticulous manual entry. You can even specify the slug and description for each term, making your content even more search-friendly.

But the magic doesn’t stop there. Bulk Term Generator gives you total control before you import your terms. With its unique ‘Preview’ feature, you can see exactly how your terms will be added and make any necessary changes before hitting the final “Generate Terms” button. Plus, you can edit or delete any queued term at any point with just a click.

Bulk Term Generator has been lauded as a ‘lifesaver’ and a ‘developer’s dream’ by our users, and we are confident you will think the same:

“It saved me DAYS of terms input! This plugin is the number one tool for developers.” – LuciaRed

“Recently used this for a client to import 43 terms in multiple hierarchical levels. So much quicker than going about it individually.” – Brian Fischer

“I tried a few other plugins to bulk add taxonomy terms but none of them were intuitive. This plugin is the only one that you’ll ever need. It does everything I expected and more!” – Andrew Schultz

Bulk Term Generator supports both English and Spanish, and we’re planning to add more languages in the future. Plus, it’s 100% free. No hidden costs or premium versions.

Join our growing community of efficient and happy WordPress users today. Choose Bulk Term Generator for your WordPress taxonomy management needs and experience how it makes the complex, simple.

Στιγμιότυπα

 • Adding a big list of terms to a custom taxonomy, one per line. Optional: Specify the slug and/or description.
 • Preview the terms before they're generated.
 • Watch the terms being created in real time. Pause or Cancel at any point.
 • Adding or editing the slug and/or description before generating the terms is easy.

Εγκατάσταση

 1. Upload the folder bulk-term-generator to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 3. Go to Tools > Bulk Term Generator

Συχνές Ερωτήσεις

Q. I need to add a comma to my term name or description, but this breaks things!
A. You can escape commas by adding backslash before it, like this: Boston\, MA

Q. Can I edit existing terms with this plugin?
A. No, this plugin is currently for adding new terms only. We may add this feature in the future.

Q. Can I set the meta fields for the terms I’m adding?
A. This plugin lets you set the slug and description for each term, but not other meta fields.

Q: Is it possible to import terms from a specific CSV file or external data source?
A: Bulk Term Generator doesn’t support importing terms directly from CSV files or external data sources. However, you can copy and paste your terms into the plugin’s interface, making it quick and convenient to import them.

Q: Can I schedule term imports to occur automatically at specific intervals?
A: Currently, Bulk Term Generator doesn’t have a built-in scheduling feature to automate term imports at specific intervals. Let us know if you’d like to see this feature added in the future.

Q: Does Bulk Term Generator handle hierarchical term structures?
A: Yes, Bulk Term Generator allows you to create hierarchical term structures by specifying parent terms during the import process. This feature simplifies the creation of complex taxonomies with nested terms.

Q: Can I import terms into multiple taxonomies simultaneously?
A: No, currently the only way to import terms is to select a single taxonomy first. However, you can import terms into multiple taxonomies by repeating the import process for each taxonomy.

Q: Can I export terms from WordPress using Bulk Term Generator?
A: No, Bulk Term Generator is primarily focused on importing terms into WordPress. It doesn’t provide an export functionality. For exporting terms, you may consider using other WordPress plugins or built-in WordPress export tools.

Κριτικές

23 Οκτωβρίου 2020
Very easy to use and worked very well with no issues. Video tutorial is great. I created a custom taxonomy with the CPT UI plugin then I used this Bulk Term Generator plugin to add almost 100 items to my taxonomy in very quick time. Create the parent items first then the child items. It auto-creates the slug as well (unless you want to customise it). Also useful for my Woocommerce product categories as well. Thanks Nate.
29 Ιουνίου 2018
Update: Recently used this for a client to import 43 terms in multiple hierarchical levels. So much quicker than going about it individually. Adding all of the parents, then being able to select any term I've queued already to add children / grandchildren / great-grandchildren made this super quick. Had everything created in less than a minute. -- Old Review: So simple to use, perfect for adding hundreds of ingredients for my food blog!
23 Σεπτεμβρίου 2016 1 απάντηση
I tried a few other plugins to bulk add taxonomy terms but none of them were intuitive. This plugin is the only one that you'll ever need. It does everything I expected and more! Kudos to the author!
3 Σεπτεμβρίου 2016 1 απάντηση
Saved me a ton of time. Works flawlessly. I like how it lets me preview the import before actually doing it.
Ανάγνωση όλων των 10 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Bulk Term Generator – Import multiple tags, categories, and taxonomies easily” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.3.3

 • Shortened the plugin name in the admin
 • Tested with WordPress 6.4.1
 • Added blueprint to enable plugin directory’s preview button

1.3.2

 • Fixed comma escaping only escapes first comma
 • Updated the FAQ

1.3.1

 • Tested with PHP 8.1.9
 • Tested with WordPress 6.2
 • Updated the About section
 • Updated readme.txt

1.3.0

 • Added link to ‘Add terms in bulk’ to the default taxonomy edit screen

1.2.0

 • Added ability to escape commas

1.1.0

 • Disabled line wrapping in the main text area

1.0.2

 • Added screenshots

1.0.1

 • Αρχική έκδοση