Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

BxSlider WP

Περιγραφή

Provides an easy-to-use interface for building responsive sliders and tickers with built-in touch support.

Features:

 • Very easy-to-use interface! Blends seamlessly with your WordPress workflow.
 • Fully responsive – will adapt to any device.
 • Horizontal, vertical, and fade modes.
 • Slides can contain images, video, or HTML content.
 • Advanced touch / swipe support built-in.
 • Uses CSS transitions for slide animation (native hardware acceleration!).
 • Small file size, fully themed, simple to implement.
 • Browser support: Firefox, Chrome, Safari, iOS, Android, IE7+
 • Ability to add links to images.
 • Add multiple images at once.
 • Tons of configuration options. Checkout the screenshots.
 • It’s FREE!

More Info

Learn more about BxSlider WP.

Premium Version

BxSlider WP Pro is the premium version of BxSlider WP which allows more configuration options. Checkout the comparison table.

Examples

Check out what you can do with these examples.

Credits

BxSlider WP was based on bxSlider script by Steven Wanderski.

Στιγμιότυπα

 • All slider Screen
 • Slider Editing Screen
 • Slider in Action

Εγκατάσταση

Install via WordPress Admin

 1. Ready the zip file of the plugin
 2. Go to Admin > Plugins > Add New
 3. On the upper portion click the Upload link
 4. Using the file upload field, upload the plugin zip file here and activate the plugin

Install via FTP

 1. First unzip the plugin file
 2. Using FTP go to your server’s wp-content/plugins directory
 3. Upload the unzipped plugin here
 4. Once finished login into your WP Admin and go to Admin > Plugins
 5. Look for “BxSlider WP” and activate it

Usage

 1. Start adding sliders in ‘BxSlider’ menu in WordPress
 2. You can then use a shortcode to display your slider. Example: [bxslider id="slider-1"]
 3. Function do_shortcode can be used inside template files. Example: <?php echo do_shortcode('[bxslider id="slider-1"]'); ?>

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions

Install via WordPress Admin

 1. Ready the zip file of the plugin
 2. Go to Admin > Plugins > Add New
 3. On the upper portion click the Upload link
 4. Using the file upload field, upload the plugin zip file here and activate the plugin

Install via FTP

 1. First unzip the plugin file
 2. Using FTP go to your server’s wp-content/plugins directory
 3. Upload the unzipped plugin here
 4. Once finished login into your WP Admin and go to Admin > Plugins
 5. Look for “BxSlider WP” and activate it

Usage

 1. Start adding sliders in ‘BxSlider’ menu in WordPress
 2. You can then use a shortcode to display your slider. Example: [bxslider id="slider-1"]
 3. Function do_shortcode can be used inside template files. Example: <?php echo do_shortcode('[bxslider id="slider-1"]'); ?>
How to display it in post/page?

Use the shortcode [bxslider id="slider-1"]. Make sure to change “slider-1” to the ID of your slider.

How to display it inside template files (header.php, index.php, page.php, etc.)?

Use <?php echo do_shortcode('[bxslider id="slider-1"]'); ?>

Κριτικές

11 Ιουνίου 2017
I was using the plain bxslider script on my site. When I wrote my blog in wordpress, I tried various plugins, but none exposes all the options of bxslider like this plugin. The pro version is worth it. Nico, the plugin author help me set up my site in no time.
8 Φεβρουαρίου 2017
i know this is simple but not working for me..pls help me
Ανάγνωση όλων των 8 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“BxSlider WP” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2.0.0 – 2017-06-10

 • Major refactoring. Now shares the same codebase with pro.
 • Fix language files not loading.
 • Tested with latest WordPress version.
 • More RTL support in the GUI.

1.5.2 – 2015-01-06

 • Merge with changes from pro.
 • Change codebase to use dependency injection container, autoloader and improved template view class.

1.4.1 – 2014-09-02

 • Fix. Regression bug where function bxslider() does not work anymore.

1.4.0 – 2014-08-30

 • Major code refactoring and clean-up for future updates. Plugin now easily overridable.
 • Activating free and pro at the same time will not trigger an error. Pro will just override it. Both versions should be 1.4.0 or greater for this to work.
 • Updated bxslider scripts to 4.1.2.
 • Fix bug when using horizontal mode when using CSS transitions (“Use CSS” checked in settings).

1.3.3 – 2013-08-14

 • Added metabox to easily grab slider codes.
 • Added function bxslider to display slider in template files.
 • Fix readme grammar.

1.3.2 – 2013-08-09

 • Normalized css for twentytwelve and twentythirteen themes.
 • Added styles to prevent FOUC (flash of unstyled content).
 • Caption option now defaults to true.
 • Add function check to prevent “function already exists” conflict with premium version.
 • Fix for WPMU by loading language in plugins_loaded hook.
 • Check for ABSPATH in template views.
 • Allowed slider script and view path to be easily overridden in functions.php.

1.3.1 – 2013-07-19

 • Added ability to add multiple images at once.
 • Fix slider on RTL themes.
 • Added Hebrew language files and translations.

1.0.0 – 2013-07-11

 • Added ability to add links to images; and option to open a link in the same window or new tab.
 • Added ability to easily select and copy the shortcode.
 • Only load jquery easing and fitvid scripts when needed.
 • Added minified version of initialization script.
 • Updated language files.
 • Code enhancements and updated strings.

0.0.9 – 2013-07-05

 • Initial release.