Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

C3 Cloudfront Cache Controller

Περιγραφή

This is simple plugin that clear all cloudfront cache if you publish posts.
You can easy use CloudFront in front of WordPress.

Fixtures

 • wp_is_mobile()
  Check device viewer type by CloudFront header.
  Now supports HTTP_CLOUDFRONT_IS_MOBILE_VIEWER and HTTP_CLOUDFRONT_IS_TABLET_VIEWER.

 • preview url
  In preview page, plugin add post_date query to avoid CloudFront cache.
  And set wordpress_loginuser_last_visit cookie for avoid CloudFront cache too.

The wordpress_loginuser_last_visit cookie will be removed if user sign out.

Invalidation(Clear Cache) Page URL

This plugin send following page url to CloudFront Invalidation API.

 • TOP page URL
 • Published Post Page URL
 • Category Archive Page URL

AWS IAM Policy Example

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:ListInvalidations",
        "cloudfront:GetStreamingDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetInvalidation",
        "cloudfront:CreateInvalidation"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

Adding your configuration through env vars

The plugin can be configured by defining the following variables:

 • AWS_ACCESS_KEY_ID
 • AWS_SECRET_ACCESS_KEY
 • C3_DISTRIBUTION_ID

You can put these variables like the code into the wp-config.php

php
define( 'AWS_ACCESS_KEY_ID', '' );
define( 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY', '' );
define( 'C3_DISTRIBUTION_ID', '' );

Cookie

This plugin set a Cookie named wordpress_loginuser_last_visit to the user.
It prevents CDN caching when the user is previewing his posts or contents.
Once logging out from Dashboard, plugin removes this cookie from user.

6.1.5

 • [Fix] Changed to install the AWS SDK using composer instead of aws.phar.

6.1.4

 • [Update] Support post_type_archive_link

6.1.3

 • [Fix] Lost filter c3_invalidation_items From v6.0.0

6.1.2

 • [Fix] php version compare issue

6.1.1

 • [Fix] Plugin deactivation issue

6.1.0

 • [Update] Flush cache by post_ids

6.0.0

 • [Breaking Change] Re-write entire code
 • [Update] Add c3_log_cron_invalidation_task filter to show cron job Logs
 • [Update] Add c3_aws_sdk_path filter to change or remove bundled AWS SDK path

5.5.1

 • [Update] Replace the top level menu with a Settings submenu

5.5.0

 • [Update] Can use defined variables for AWS Credentials

5.4.2

 • [Bug fix] Set cookie path in preview page

5.4.1

 • [Bug fix] Undefined Paths index in invalidation query cron event

5.4.0

 • [Update] Update preview fix plugin

5.3.4

 • [Bug fix] Small bug fix

5.3.3

 • [Change SDK] replace sdk

5.3.2

 • [Bug fix] Use EC2 role if using as AMIMOTO Managed hosting

5.3.1

 • [Add filter] Can select AWS SDK version by filter

5.3.0

 • [Update SDK] Use AWS SDK v3 when you using php 5.6 or later

5.2.1

 • [For AMIMOTO Managed] bug fix to run by WP-CLI

5.2.0

 • [Add filter] We can disable to register wp-cron that retry request invalidation.
 • [Readme] Update readme to see IAM Policy example.

5.1.0

 • [Update preview fixture] Set cookie to avoid CloudFront cache if user sign in
 • [Update preview fixture] Unset cookie for avoide CloudFront cache if user sign out

5.0.0

 • Support CloudFront viewer params on wp_is_mobile().(4.9.0 or later)

4.4.0

 • Fix small bug
 • Add some feature for AMIMOTO Managed hosting user

4.3.1

 • Fix cron interval
 • add filters 'c3_invalidation_interval, c3_invalidation_cron_interval, c3_invalidation_item_limits.
 • update default invalidation interval & items.

4.3.0

 • Schedule cron event if you published many post at the same time

4.2.1

 • Fix ‘c3_credential’ filter position

4.2.0

 • Support AMIMOT Dashboard

4.1.0

 • Show Invalidation Logs

4.0.3

 • Auto Deploy by Travis

4.0.2

 • Add WP-CLI param check ( wp c3 flush)
 • change transient_key

4.0.1

 • Bug fix ( conflict Nephila Clavata )

4.0.0

 • Support AWS SDK Version3
 • Remove action hook -> ‘c3_add_setting_before’
  use ‘c3_after_title’ filter hook instead.
 • Remove action hook -> ‘c3_add_setting_after’
  use ‘c3_after_auth_form’ filter hook instead.

3.0.0

 • Include CF Preview Fix plugin
 • Rename

2.4.3

 • Fix Catch Exception BUG

2.4.2

 • Fix CLI BUG

2.4.1

 • Fix CLI BUG

2.4.0

 • Add WP-CLI Command ( Update Settings )

2.3.0

 • Add WP-CLI Command

2.2.2

 • Force Invalidation

2.2.1

 • Fix Typo

2.2.0

 • Add Filter for using EC2 Instance Role.
 • Translationable in t.w.org

2.1.1

 • Fix too many invalidation url error.

2.1.0

 • Add hook to customize invalidation URL
 • support new invalidation url, terms.
 • Manualy invalidation button added

2.0.2

 • Change AWS SDK
 • code refactoring by wokamoto
 • Invalidation URL

2.0.1

 • Change AWS SDK
 • code refactoring by wokamoto
 • Invalidation URL

1.0

 • Initial released.

6.1.0

 • [Fix] Plugin deactivation issue

Εγκατάσταση

 1. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 2. Create IAM user to attach valid IAM Policy for AWS CloudFront
 3. Configure the plugin settings from wp-admin

Συχνές Ερωτήσεις

When it send invalidation request?

If post published,this plugin post invalidation request to CloudFront.

Can we select AWS SDK version ?

You can select AWS SDK version to add a plugin like …

<?php
/*
 * Plugin Name: Should use AWS SDK v2
 * Version: 0.0.1
 * Plugin URI:https://github.com/amimoto-ami/c3-cloudfront-clear-cache
 * Description: To use aws sdk v2 for C3 Cloudfront Cache Controller
 * Author: hideokamoto
 * Author URI: https://wp-kyoto.net/
 */
add_filter( 'c3_select_aws_sdk', function() {
  return true;
} );

Κριτικές

15 Ιανουαρίου 2022
Do not be fooled by small number of reviews. This plugin works super well and even works with the instance profile (no need to supply access/secret keys). It is simple and does the job as advertised, excellent work! Thanks from saving me a ton of time to write my own plugin like that.
30 Ιουλίου 2018
Works well and very easy to get going. Occasionally disabled itself when used with other plugins e.g. backupbuddy. Would be nice to store AWS credentials in wp-config.php too. Otherwise excellent. Thank you.
8 Σεπτεμβρίου 2017
Tried a couple of others until I found this amazing simple plugin ! But After I enter the credentials there should be some screen… I see a blank page :/ But It works!!!
Ανάγνωση όλων των 3 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“C3 Cloudfront Cache Controller” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “C3 Cloudfront Cache Controller” έχει μεταφραστεί σε 1 γλώσσα. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “C3 Cloudfront Cache Controller” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .