Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

C4D Woo Boost Sales – Set up Up-Sells & Cross-Sells

Περιγραφή

Allow to display upsells/cross-sells products on single product page or anywhere on website. Increase revenue as well as profitability for your website, stores.

Live Demo Document Premium

FEATURES

 • Display Upsells, Cross-sells products on Single product.
 • Display Upsells, Cross-sells products on Cart page.C4D Woo Cart
 • Display Upsells, Cross-sells products on Mini Cart.C4D Woo Cart
 • Support default Upsells, Cross-sells of Woocommerce
 • Upsells, Cross-Sells Categories of Product: choose categories will be get related products for main product
 • Upsells, Cross-Sells Tags of Product: choose tags will be get related products for main product
 • Auto get Upsells, Cross-Sells Categories: auto get related products from categories of main product
 • Auto get Upsells, Cross-Sells Tags: auto get related products from tags of main product
 • Upsells, Cross-Sells Categories: choose categories will be get related products when create category. So you do not need to set categories to get related products when create product.
 • Upsells, Cross-Sells Categories: choose tags will be get related products when create tag. So you do not need to set tags to get related products when create tag.
 • Custom slogan/description for promotions.

PREMIUM FEATURE IN C4D WooCommerce Boost Sales =

 • Display Upsells, Cross-sells products on Thankyou page.
 • Display Upsells, Cross-sells products in Complete Order
 • Display Upsells, Cross-sells products in Process Order
 • Display Upsells, Cross-sells products in Customer Note
 • Order option: sort products by id, title, price
 • Custom slogan/description for order/email page.

INSTALLATION & CONFIG

 1. Upload c4d-woo-boost-sales to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Create/update upsells/cross-sells setting for category/tag
 4. Create/update product with upsell/cross-sells settings.

OPTION PAGE

To enable admin options please install C4D Plugin Manager plugin

MAY BE YOU NEED

C4D Woocommerce Bundle Create frequently bought together product, sell bundle products with discount, promotion
C4D Woo Variation Swatches Display variation by image, color, text. Support add multi images for variations
[C4D Woocommerce Filter] (https://wordpress.org/plugins/c4d-woo-filter/) Turn your shop into ajax filter without refresh page. Support all default widget of Woocommerce.
[C4D Woocommerce Cart] (https://wordpress.org/plugins/c4d-woo-cart-icon/) Create popup, side cart, support display cross-sell, upsell, related product in cart.

NEED SUPPORT OR CUSTOM

If you have question please contact us. Visit plugin website

Στιγμιότυπα

Εγκατάσταση

 1. Upload c4d-woo-boost-sales to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Create/update upsells/cross-sells setting for category/tag
 4. Create/update product with upsell/cross-sells settings.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“C4D Woo Boost Sales – Set up Up-Sells & Cross-Sells” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

=1.0.8=
* Fixed: option for limit number products

=1.0.7=
* Fixed: default grid layout
* Fixed: hide realated products module of woocommerce

=1.0.6=
* Added: enable only when Woocommerce install and active
* Added: display in single page of product.

=1.0.5=
* Updated: detail link

=1.0.4=
* Updated: document link

=1.0.3=
* Updated: default style in popup cart

=1.0.2=
* Fixed: can get related product in thankyou, order, email page

=1.0.1=
* Fixed: php error

=1.0.0=
* Init