Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

CampTix Network Tools

Περιγραφή

Features

 • Network Dashboard
  • Overview of CampTix statistics for each site in the network
  • View and search log entries
  • Lookup transactions details
  • Lookup attendee details
 • Log events are captured and stored in a global database table instead of individual site postmeta tables
 • Receive e-mail notifications when log events match your custom patterns

Note: This plugin requires a WordPress Multisite installation in order to work.

Feel free to post your feature requests, issues and pull requests to CampTix Network Tools on GitHub.

Στιγμιότυπα

 • Overview of ticket sales and related data across all CampTix installations
 • Log entries for all transactions and other events
 • Lookup payment transaction details
 • Lookup attendee details

Εγκατάσταση

Note: In order for this plugin to work, you must have a WordPress Multisite installation already setup, and have a Super Admin account.

 1. Download and extract CampTix Network Tools in your wp-content/plugins directory, or search for it in the Plugins page in WordPress.
 2. Navigate to the Plugins page in the Network Admin area of WordPress.
 3. Network Activate the plugin.

You will then be able to the view the CampTix page under the Dashboard menu of any of your sites.

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions

Note: In order for this plugin to work, you must have a WordPress Multisite installation already setup, and have a Super Admin account.

 1. Download and extract CampTix Network Tools in your wp-content/plugins directory, or search for it in the Plugins page in WordPress.
 2. Navigate to the Plugins page in the Network Admin area of WordPress.
 3. Network Activate the plugin.

You will then be able to the view the CampTix page under the Dashboard menu of any of your sites.

Where is the CampTix Network Dashboard located?

The dashboard is located under the Dashboard menu in the Network Admin area (e.g., http://example.org/wp-admin/network/).

Why don’t my sites show up in the Overview tab?

The data on the Overview tab is only generated once every hour. You can tell when it was last generated by looking at the bottom of the page.

Why do I get error on the Transactions tab saying credentials weren’t found?

In order to lookup transaction details, CampTix Network Tools needs to know what payment gateway to use, and what your credentials are for it.

You can specify them by setting up a filter callback like the example below. The best place to put the code is inside a functionality plugin.

Currently, transaction lookups are only available with PayPal.

function camptix_dashboard_paypal_credentials( $credentials ) {
  $credentials = array(
    "sandbox-account" => array(
      'label'     => "Sandbox Account",
      'sandbox'    => true,
      'api_username' => '',
      'api_password' => '',
      'api_signature' => '',
    ),
    "production-account" => array(
      'label'     => 'Production Account',
      'sandbox'    => false,
      'api_username' => '',
      'api_password' => '',
      'api_signature' => '',
    ),
  );
  return $credentials;
}
add_filter( 'camptix_dashboard_paypal_credentials', 'camptix_dashboard_paypal_credentials' );
How do I get e-mail notifications when log events occur?

You can use the camptix_nt_notification_expressions filter to add custom notifications. For each entry, you’ll provide a regular expression that matches a log entry, and an array of e-mail addresses that will be notified whenever a match occurs. The best place to put the code is inside a functionality plugin.

Here’s an example of several different patterns being matched and associated with e-mail addresses:

function camptix_email_notification_expressions( $expressions ) {
  $expressions = array_merge( $expressions, array(
    '/changed to (failed|pending|refund)/'   => array( 'jane@example.org', 'admin@example.net' ),
    '/Error during RefundTransaction/i'    => array( 'admin@example.net' ),
    '/Setting all transactions to refund/i'  => array( 'jane@example.org' ),
    '/Warning during PayPal request/i'     => array( 'admin@example.net', 'jane@example.org' ),
  ) );

  return $expressions;
}
add_filter( 'camptix_nt_notification_expressions', 'camptix_email_notification_expressions' );

For help understanding regular expressions, check out Learning Regular Expressions for Beginners and Regular Expressions User Guide. You can use RegExr to test your expressions.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“CampTix Network Tools” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.2 (2015-04-20)

 • Security: Escape links in wp-admin.

0.1 (2013-06-18)

 • Initial release