Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Carousel Horizontal Posts Content Slider

Περιγραφή

A simple posts content slider for WordPress

Features of this plugin

 • Responsive and mobile friendly.
 • Multiple Sliders.
 • Filter by posts types
  • Categories
  • Newest
 • Display post, page, product sliders.
 • Navigation arrows, pagination.
 • FX and easing effects.
 • Themes.
 • Short code available for pages.
 • Widget ready.
 • Gutenberg ready.
 • Translation ready.
 • Option to enable CSS3 / hardware acceleration for transitions.
 • Multisite supported.
 • SEO friendly.
 • Custom option to override styles, if necessary without editing the css files.
 • Change default colours with colour pickers
 • User can set the items “Dimension: (width or height)
 • Support all browsers: Firefox, Chrome, IE, Safari etc.

The Carousel Horizontal Posts Content Slider Pro includes added support for:

 • Filter by posts types
  • Categories
  • Tags
  • Most Viewed
  • Newest
  • Related
  • Specific posts by IDs
 • Display image, video, custom post type, mixed content sliders
 • Drag an drop to change display options
 • Supports both vertical and horizontal directions
 • Display data from custom fields
 • 1000+ Google Fonts
 • Display two row sliders
 • Lightbox for images and videos
 • Lazy Loading
 • Schedule sliders and much more.

Εγκατάσταση

Installation Instruction & Configuration

Setup and Configuration
Once you installed and activated the plugin you will be redirected to CHPC slider section where you can create new sliders.
Click Add New button on the top to add a new slider. Fill the required fields and save the slider.

Usage
There are two ways you can insert a slider

Insert slider using the shortcode or PHP code
Once you have created a slider on the right hand side you will find a section call shortcode where you could find the short code or template tag of the slider which you can copy and paste where you want to display the slider.
Insert slider as widget or using shortcode button on post editor or as a block on Gutenberg editor
Change the General height of items option to adjust the height of the slider
You can insert slider on widget enable area. (Please, go to Appearance>Widgets and click on WPS Widget.) and then type your slider ID and save it.
To edit sliders, go to CHPC Slider click on the slider you want to edit. Change the options which you want and save the slider.

Advance
Templates files of the plugin can be found within the wp-content/plugins/carousel-horizontal-posts-content-slider/templates/ directory.

You can create new or edit files in an upgrade-safe way using overrides. Copy it into a directory within your theme named /carousel-horizontal-posts-content-slider, keeping the same file structure.

Example: To override or edit the themes wp-content/plugins/carousel-horizontal-posts-content-slider/templates/basic/basic.php to yourtheme/carousel-horizontal-posts-content-slider/templates/basic/basic.php

The copied file will now override the selected template and you can edit this file to make any customization. Please, do not make any changes within the core plugin itself as they are overwritten during the upgrade process and any customization will be lost.

Testing
Scripts of the plugin can be disabled or enabled via CHPC Slider > Settings.

Multiple sliders: Please note you can’t use the same slider in a page more than once because the ids can’t be duplicated. You should duplicate your slider and add the new slider to the page once again, if you would like to use it more than once.

Κριτικές

17 Φεβρουαρίου 2023
This is exactly what I was looking for! All the best to the developer!
12 Οκτωβρίου 2019 1 απάντηση
You cannot create multiple carousels from different categories. The description doesn't say that!
Ανάγνωση όλων των 76 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Carousel Horizontal Posts Content Slider” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Carousel Horizontal Posts Content Slider” έχει μεταφραστεί σε 1 γλώσσα. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Carousel Horizontal Posts Content Slider” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

Version 3.3.1
Fix – Transition not working

Version 3.2.9
Fix – Minor bug

Version 3.2.9
New – Multiple sliders

Version 3.2.7
Fixed – Deprecated issues

Version 3.2.6

New – Added an option to change the duration of the animation.
Fixed – PHP7 incompatibility issues. Added alt tag for the images. Fixed timeout issue.

Version 3.2.5
Fixed issue where categories couldn’t be selected.

Version 3.2.4
New: Added more options to configure the slider.

Version 3.2.3

New – More options to configure the slider.
Fixed – Bug fixes for improved slider quality and performance.