Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Category Archives

Περιγραφή

This Plugin adds Category Archives to Widget.
Added widget displays Category Archives links on category page.
Only displays links on category page.

Στιγμιότυπα

  • Category Archives has Activated on Plugins.
  • Category Archives is diplayed on Appearance > Widgets.

Εγκατάσταση

  1. Upload category-archives to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add Category Archives to Appearance > Widgets

Συχνές Ερωτήσεις

Where to links displays ?

This Widget only display links on category page.

Κριτικές

21 Νοεμβρίου 2016 2 απαντήσεις
特定のカテゴリのアーカイブ一覧を出すタイプのプラグインではなく、現在表示しているカテゴリに準じてアーカイブ一覧が表示されます。 これと言って文句はありませんし、現段階必要としていませんが、全体設定を設け トップページでは カテゴリに所属しないアーカイブ or 全てのアーカイブ or 表示しない と選択出来ると便利かもしれません ———————————————————————————– 訂正 以下のように評価しましたが、致命的バグ発見 私のWPでは日付表示が崩れてしまいます。おしいっ! 表示 2016年11月日 ( 1) 2016年11月日 ( 1) 2016年11月日 ( 10) 2016年11月日 ( 1) 2016年11月日 ( 1) 修正: class.category-archives-model.php 88 NG $format = preg_replace( '/[dDj,]/', '', get_option( 'date_format' ) ); OK $format = preg_replace( '/[日dDj,]/u', '', get_option( 'date_format' ) ); この部分は日付フォーマットが数字の場合問題なく動きますが、◯日というフォーマットやカスタムフォーマットが指定されている場合、日付にまつわる付属の接頭辞/接尾時を取り除く手段が不明で、本例文は日本語の ◯日 のみ決め打ちで対応。本来は day 일 とか無限に対応すべき項目がある。こちらはローカルフォーマットは別途、ユーザに設定項目で [Y年n月] として指定させ、ここではWordPressの日付フォーマットは呼ばないほうが得策かもしれません こちらはv1.0で修正して頂きました★感謝 class.category-archives-model.php 95 NG $date = sprintf( '%d-%s', $result->year, $wp_locale->get_month( $result->month ) ); OK $date = sprintf( '%d-%s', $result->year, $result->month ); ここでは月のデータをローカライズした書式で取得すると、ローカライズされた◯月という値が取得されその後、mysql2dateのしようと合わずにご動作します(こちらは明確な誤りデス) 修正後 2016年11月 ( 1) 2015年11月 ( 1) 2015年10月 ( 10) 2015年9月 ( 1) 2015年1月 ( 1) ちなみに、年単位の表示については目を通していません、ご参考ください
Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Category Archives” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.1.0

Fix link text.

0.0.2

Fix link text.

0.0.1

  • first version.