Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Category SEO Meta Tags

Περιγραφή

Plugin now support custom taxonomy. Tested with Woocommerce, FoxyShop and WP-ECommerce

Localization support added.

Fixed meta title bug in 2.1. Thanks to phil who reported this bug.
Added meta tags support for tag pages.

Allow you to add custom meta tags for category and tag pages. This plugin specially designed to work with All In One SEO plugin. If you are using other seo plugin such as HeadSpace2 or SEO Title Tags plugin then this plugin is not for you because this plugin already supporting meta tags for category pages.

Note before upgraded:
Title tags implemented in a completely new way. If you are previous user and want to upgrade then you need to edit all-in-one-seo-pack again. Old editing will not work with this version. see installation tab for more details.

Version 1.1 optimized for wordpress 3.0 and above. Do not upgrade if you are using wordpress version earlier then 3.0.
Peoples are using wordpress lower then 3.0 should use 1.0 version.

Translators

 • Russian (ru_RU) – Sergey Yakovlev

Follow Me

Follow me on Twitter to keep up with the latest updates Bala Krishna

Στιγμιότυπα

 • Category SEO Meta Tags option page.
 • Category Meta Entry screenshot.
 • Tag Meta Entry form screenshot.

Εγκατάσταση

You can use the built in installer and upgrader, or you can install the plugin manually.

 1. You can either use the automatic plugin installer or your FTP program to upload it to your wp-content/plugins directory the top-level folder. Don’t just upload all the php files and put them in /wp-content/plugins/.

 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω της οθόνης ‘Πρόσθετα’ στην WordPress εγκατάσταση σας.

 3. Compulary change in All In One SEO Pack (Required for category meta tag support)

  Download and open aioseop.class.php file and go to line number 790. Add below line after line number 790.

  $title = apply_filters(‘aioseop_category_title’,$title);

  Before:

  $title = $this->paged_title($title);
  $header = $this->replace_title($header, $title);

  After:

  $title = $this->paged_title($title);
  $title = apply_filters(‘aioseop_category_title’,$title);
  $header = $this->replace_title($header, $title);

 4. Compulary change in All In One SEO Pack(Required for tag pages meta support)

  Download and open aioseop.class.php file and go to line number 839 and 851. Add below line after line number 839 and 851.

  $title = apply_filters(‘aioseop_tag_title’,$title);

  Before:

  $title = $this->paged_title($title);
  $header = $this->replace_title($header, $title);

  After:

  $title = $this->paged_title($title);
  $title = apply_filters(‘aioseop_tag_title’,$title);
  $header = $this->replace_title($header, $title);

 5. Compulary change in All In One SEO Pack(Required for custom taxonomy meta support)

  Download and open aioseop.class.php file and go to line number 862. Add below line after line number 862.

  $title = apply_filters(‘aioseop_tag_title’,$title);

  Before:

  $title = $this->paged_title($title);
  $header = $this->replace_title($header, $title);

  After:

  $title = $this->paged_title($title);
  $title = apply_filters(‘aioseop_tag_title’,$title);
  $header = $this->replace_title($header, $title);

 6. Trouble implementing above change? feel free to download already patch version from here: Always download latest patched version from here.
  http://bala-krishna.com/dl/all-in-one-seo-pack-1.6.15.3.zip [1.6.15.3]

 7. Visit your Category List page and then edit desired category. You will notice new meta title, description, keywords fields on each category page. Update meta-tags and click on save button to save options.

 8. Same will apply to tag pages. Go to tag pages and edit tag to enter meta tags.

 9. Go to Setting -> Categor SEO Meta Tags to enable/disable plugin and other option.

 10. That’s it!

Συχνές Ερωτήσεις

Please read these FAQs here.

Installation Instructions

You can use the built in installer and upgrader, or you can install the plugin manually.

 1. You can either use the automatic plugin installer or your FTP program to upload it to your wp-content/plugins directory the top-level folder. Don’t just upload all the php files and put them in /wp-content/plugins/.

 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω της οθόνης ‘Πρόσθετα’ στην WordPress εγκατάσταση σας.

 3. Compulary change in All In One SEO Pack (Required for category meta tag support)

  Download and open aioseop.class.php file and go to line number 790. Add below line after line number 790.

  $title = apply_filters(‘aioseop_category_title’,$title);

  Before:

  $title = $this->paged_title($title);
  $header = $this->replace_title($header, $title);

  After:

  $title = $this->paged_title($title);
  $title = apply_filters(‘aioseop_category_title’,$title);
  $header = $this->replace_title($header, $title);

 4. Compulary change in All In One SEO Pack(Required for tag pages meta support)

  Download and open aioseop.class.php file and go to line number 839 and 851. Add below line after line number 839 and 851.

  $title = apply_filters(‘aioseop_tag_title’,$title);

  Before:

  $title = $this->paged_title($title);
  $header = $this->replace_title($header, $title);

  After:

  $title = $this->paged_title($title);
  $title = apply_filters(‘aioseop_tag_title’,$title);
  $header = $this->replace_title($header, $title);

 5. Compulary change in All In One SEO Pack(Required for custom taxonomy meta support)

  Download and open aioseop.class.php file and go to line number 862. Add below line after line number 862.

  $title = apply_filters(‘aioseop_tag_title’,$title);

  Before:

  $title = $this->paged_title($title);
  $header = $this->replace_title($header, $title);

  After:

  $title = $this->paged_title($title);
  $title = apply_filters(‘aioseop_tag_title’,$title);
  $header = $this->replace_title($header, $title);

 6. Trouble implementing above change? feel free to download already patch version from here: Always download latest patched version from here.
  http://bala-krishna.com/dl/all-in-one-seo-pack-1.6.15.3.zip [1.6.15.3]

 7. Visit your Category List page and then edit desired category. You will notice new meta title, description, keywords fields on each category page. Update meta-tags and click on save button to save options.

 8. Same will apply to tag pages. Go to tag pages and edit tag to enter meta tags.

 9. Go to Setting -> Categor SEO Meta Tags to enable/disable plugin and other option.

 10. That’s it!

Κριτικές

Ανάγνωση όλων των 4 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Category SEO Meta Tags” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2.5

Custom taxonomy support added. Tested with Woocommerce, FoxyShop and WP-ECommerce.

2.3

Localization support added. Support russian language. Translated by Sadhooklay (sadhooklay@gmail.com)

2.2

Fixed meta title bug. Reported by Phil

2.1

Added setting page to enable/disable plugin without unstalling.
Title format setting added to category and tag pages.
Now you can add prefix and suffix in title.

2.0

Added tag page meta support
Fixed support for blank keyword and description. title must be entered.
Filter implementaion for less editing of all in one seo pack

1.1

Added support for wordpress 3.0 and above

1.0

Startup version